Publikování a spojování 360° fotek v aplikaci Street View

Pomocí aplikace Street View můžete publikovat a spojovat 360° fotky.

Než začnete

Zkontrolujte, zda fotky splňují tyto podmínky:

 • rozlišení nejméně 7,5 Mpx (4K) a poměr stran 2 : 1,
 • velikost maximálně 75 MB.

Krok 1: Publikujte své fotky

 1. Spusťte aplikaci Street View Street View.
 2. V části Soukromé klepněte na možnost Vybrat.
 3. Vyberte fotku, kterou chcete publikovat.
 4. Pokud jste fotku rozmazali, vyberte, co chcete provést s publikovanou fotkou:
  • Přidat rozmazání: Klepněte na Další Více a pak Použít rozmazání Použít rozmazání.
  • Odstranit rozmazání: Klepněte na Další Více a pak Odstranit rozmazání Odstranit rozmazání.
 5. Klepněte na Nahrát Nahrát soubor.
 6. Klepněte na možnost Publikovat. Fotka se zobrazí v části Profil.

Nalezení starších fotek

360° fotky, které jste publikovali před listopadem 2016, naleznete ve složce geografických panoramat ve Fotkách Google.

Poznámka: Pokud některou 360° fotku ze složky geografických panoramat vymažete, přesunete, skryjete nebo ji budete sdílet, bude odstraněna z Map Google.

Dostaňte se na seznam dobrých fotografů v rámci Street View

Po publikování padesáti 360° fotek obdržíte pozvánku, pomocí které se budete moci zapojit do programu Místní průvodci jako dobrý profesionál. Budete mít také přístup do exkluzivního fóra pro dobré fotografy v rámci Street View ve fóru pro místní průvodce. Chcete-li zjistit, zda jste byli pozváni, podívejte se do aplikace Street View.

Pokud chcete získat odznak dobrého fotografa a být uvedeni v seznamu fotografů, které si zákazníci mohou objednat, vyplňte formulář, který vám byl zaslán e-mailem. Také zapnutím příslušné možnosti určete, že si vás zákazníci mohou najmout.

 1. Spusťte aplikaci Street View Street View.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka.
 3. Vyberte Nastavení
 4. Zapněte možnost K dispozici k najmutí.
 5. Zaškrtněte políčko vedle možnosti, že chcete být uvedeni jako dobrý profesionál, kterého si lze najmout.
 6. Klepněte na Stát se místním průvodcem.

Další informace:

Krok 2: Spojte své fotky

Automatické spojování fotek

Pokud fotky splňují následující podmínky, mohou být do 24 hodin spojeny automaticky:

 • Vytvořili a publikovali jste sadu 360° fotek podle těchto doporučení pro mezery.
 • Je zapnuta možnost „Přidávat do 360° fotek geotag“.
 • Získali a aktivovali jste v aplikaci Street View odznak dobrého fotografa.
 • Pomocí automatického záznamu jste pořídili 360° fotky interiéru do dvou krátkých kroků (1 m) od sebe.
 • Pomocí automatického zaznamenávání jste pořídili 360° venkovní fotky do pěti kroků (3 m) od sebe.

Aplikace Street View vám také může navrhnout pět nejbližších 360° fotek ke spojení.

 1. Otevřete publikovanou fotku.
 2. V pravém horním rohu klepněte na Další Více a pak Spojit okolní fotky.

Zastavení automatického spojování fotek

 1. Spusťte aplikaci Street View Street View.
 2. Klepněte na nabídku Nabídka.
 3. Vyberte Nastavení
 4. Vypněte možnost Automaticky spojovat 360° fotky.

Ruční spojení fotek

 1. Spusťte aplikaci Street View Street View.
 2. Na kartě Profil najděte požadovanou fotku a klepněte na Vybrat.
 3. Vyberte požadované fotky:
  • Výběr dvou fotek: Klepněte na fotky, které chcete spojit.
  • Výběr všech fotek: Vpravo nahoře klepněte na Další Více a pak Vybrat vše.
 4. V pravém horním rohu klepněte na Další Více a pak Propojit 360° fotky.
 5. Fotky se zobrazí na mapě jako číslované značky.
 6. Klepněte a přetáhněte všechny fotky na správné místo. Přejetím prstem vlevo a vpravo po fotce zobrazíte všechny směry.
 7. Chcete-li nové spojení vyzkoušet, otevřete fotku na kartě Profil a klepněte na bílou šipku.

Úprava spojených fotek

 • Spojení dvou fotek: Klepněte na tenkou čáru.
 • Smazání spojení: Klepněte na plnou čáru.
 • Zarovnání fotky: Posuňte kompas v dolní části obrazovky. Když jsou očíslované kruhy na správných místech, je zarovnán správně.
 • Oprava fotek pořízených v interiéru nebo blízko budov: Přetáhněte očíslované značky do správné oblasti.
 • Uložení práce: Před uložením spojení zkontrolujte tím, že klepnete na očíslované značky. Klepněte na Hotovo Hotovo.

Volitelné: Přesunutí, otočení a změna velikosti 360° fotek

Na mobilním zařízení můžete upravovat několik 360° fotek současně. Můžete tak spojení fotek upřesnit.

 1. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Street View Street View.
 2. Klepněte na požadované fotky.
 3. V pravém horním rohu klepněte na Další Více a pak Přesouvat a spojovat fotky. Fotografie se na mapě zobrazí jako očíslované značky.
 4. Vyberte, co chcete změnit:
  • Upravit několik fotografií: Vpravo nahoře klepněte na Další Více a pak Vícenásobné úpravy.
  • Upravit všechny fotky: Vpravo nahoře klepněte na Další Více a pak Vybrat vše.
 5. Po výběru fotek:
  • Přesunutí fotek: Klepněte na fotku a jedním prstem ji přetáhněte.
  • Otočení fotek: Klepněte na obrazovku a pohybujte jedním prstem kolem druhého.
  • Změna velikosti výběru fotek: Změňte velikost zobrazení stažením nebo roztažením dvou prstů.

Další informace o správě 360° fotek

Přidání fotky do zápisu v Mapách

 1. Spusťte aplikaci Street View Street View.
 2. V sekci Profil nebo Soukromé pod fotkou, která není spojena se zápisem v Mapách, klepněte na Přidat zápis v Mapách.
 3. Prohlédněte si seznam míst v okolí nebo vyhledejte konkrétní místo.
 4. Klepněte na zápis v Mapách, který chcete aktualizovat.

Úprava údajů o poloze

 1. Spusťte aplikaci Street View Street View.
 2. Na kartě Soukromé klepnutím zobrazte fotku.
 3. Vpravo nahoře klepněte na Další Více.
 4. Klepněte na Upravit místo.
 5. Klepněte na značku místa a přetáhněte ji na novou pozici. Mapu můžete přiblížit nebo oddálit.
 6. Klepněte na Hotovo Hotovo.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?