ไทม์ไลน์ใน Google Maps

คุณดูและจัดการข้อมูลประวัติตำแหน่งได้ผ่านไทม์ไลน์ใน Google Maps ซึ่งพร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป ในไทม์ไลน์ คุณสามารถแก้ไขรายการที่เจาะจงในประวัติตำแหน่ง ลบข้อมูลของช่วงเวลาต่างๆ หรือลบข้อมูลประวัติตำแหน่งทั้งหมดไปเลยก็ได้ ไทม์ไลน์เป็นข้อมูลส่วนตัวจึงมีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็น

หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราวหรือลบข้อมูลตำแหน่งออกจากประวัติตำแหน่ง ระบบอาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้ในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google ตัวอย่างเช่น ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Google Maps หากคุณเปิดการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ และรวมไว้ในรูปภาพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูปของคุณ

หมายเหตุ: ปัจจุบันไทม์ไลน์ยังไม่พร้อมให้บริการในเกาหลีใต้ คุณเปิดประวัติตำแหน่งหรือหยุดไว้ชั่วคราวได้ในส่วนควบคุมกิจกรรม และลบข้อมูลประวัติตำแหน่งได้ที่นี่

สร้างไทม์ไลน์

คุณจะต้องเปิดบริการตำแหน่งและประวัติตำแหน่งก่อนจึงจะสร้างไทม์ไลน์ได้ เมื่อเปิดประวัติตำแหน่ง ไทม์ไลน์จะแสดงสถานที่ที่คุณไปมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีการเข้าสู่ระบบบัญชีและรายงานตำแหน่งอยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติตำแหน่ง

หมายเหตุ: เมื่อเปิดบริการตำแหน่งในอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad จะแชร์ตำแหน่งของเครื่องกับแอปที่คุณใช้ ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในบริการอื่นๆ ของ Google อย่างเช่น Google Search เมื่อการตั้งค่าอื่นๆ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอปเปิดอยู่

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. แตะเนื้อหาส่วนตัว แล้ว เลื่อนลงมาที่ "การตั้งค่าตำแหน่ง"
 4. มองหาข้อความ "ตำแหน่งเปิดอยู่" หากไม่เห็น ให้แตะบริการตำแหน่งไม่ได้ตั้งค่าไว้เป็นตลอดเวลา แล้ว ตำแหน่ง แล้ว ตลอดเวลา

ดูการเดินทาง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. หากต้องการดูวันหรือเดือนอื่น ให้แตะแสดงปฏิทิน กิจกรรม แล้ว เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาแล้วแตะวัน

เปิดหรือหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราว

เมื่อคุณเปิดประวัติตำแหน่ง Google จะบันทึกข้อมูลตำแหน่งและสถานที่ไว้ในบัญชี Google แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้ Google Maps อยู่ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเปิดหรือหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราว

 1. ไปที่ไทม์ไลน์ใน iPhone หรือ iPad
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า แล้ว เปิดใช้ประวัติตำแหน่งหรือหยุดประวัติตำแหน่งชั่วคราว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการประวัติตำแหน่ง

แก้ไขไทม์ไลน์

เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่เคยไปมา

หากสถานที่ในไทม์ไลน์ไม่ถูกต้อง คุณแก้ไขตำแหน่งและเวลาที่คุณไปที่นั่นได้ วิธีการคือเปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป แล้วทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. ค้นหาสถานที่ที่ไม่ถูกต้องในไทม์ไลน์ แล้วแตะสถานที่ดังกล่าว
 4. แตะแก้ไขสถานที่
 5. แตะค้นหาสถานที่หรือที่อยู่ หรือเลื่อนและเลือกสถานที่ที่ถูกต้องจากรายการ
 6. แตะเวลาเพื่อแก้ไขเวลาและระยะเวลาที่คุณอยู่ที่นั่น

หมายเหตุ: คุณจะแก้ไขตำแหน่งหรือกิจกรรมในไทม์ไลน์ไม่ได้หากปิดกิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ แต่จะลบวันหรือประวัติตำแหน่งทั้งหมดได้ 

สลับระหว่างไมล์กับกิโลเมตร

หากต้องการเปลี่ยนหน่วยวัดระยะทางของไทม์ไลน์ ให้แตะเมนู เมนู แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า แล้ว หน่วยระยะทาง จากนั้นเลือกอัตโนมัติ กิโลเมตร หรือไมล์

ดูบ้านและที่ทำงานในไทม์ไลน์

หากคุณบันทึกที่อยู่บ้านและที่ทำงานไว้ใน Google ที่อยู่เหล่านี้จะแสดงในไทม์ไลน์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ในผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Google นอกเหนือจากไทม์ไลน์ด้วย
ลบวัน

สำคัญ: การลบข้อมูลออกจากไทม์ไลน์มีผลถาวร คุณจะไม่เห็นข้อมูลประวัติตำแหน่งในไทม์ไลน์อีก หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และลบประวัติตำแหน่ง ระบบอาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้ในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google ตัวอย่างเช่น ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Maps หากคุณเปิดการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ และรวมไว้ในรูปภาพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูปของคุณ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะแสดงปฏิทิน กิจกรรม แล้ว เลือกวันที่ต้องการลบ
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบวัน ลบ
ลบประวัติตำแหน่ง

คุณจะลบประวัติตำแหน่งทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

สำคัญ: การลบข้อมูลออกจากไทม์ไลน์มีผลถาวร คุณจะไม่เห็นข้อมูลประวัติตำแหน่งในไทม์ไลน์อีก หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และลบประวัติตำแหน่ง ระบบอาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้ในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google ตัวอย่างเช่น ระบบอาจบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Maps หากคุณเปิดการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ และรวมไว้ในรูปภาพด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูปของคุณ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า
 4. เลื่อนไปที่ "การตั้งค่าตำแหน่ง"
  • ลบประวัติบางส่วน: แตะลบช่วงประวัติตำแหน่ง แล้ว ตั้งค่าช่วง แล้ว ลบ
  • ลบทั้งหมด: เลือกลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการหรือลบประวัติตำแหน่ง

ลบประวัติตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

คุณเลือกที่จะลบประวัติตำแหน่งที่เก่ากว่า 3 เดือนหรือ 18 เดือนโดยอัตโนมัติได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม More แล้ว การตั้งค่า
 4. ในส่วน "การตั้งค่าตำแหน่ง" ให้แตะลบประวัติตำแหน่งโดยอัตโนมัติ
 5. ทำตามวิธีการในหน้าจอ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร