จัดการหรือลบประวัติตำแหน่ง

ประวัติตำแหน่งช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์และคำแนะนำที่ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ Google ตัวอย่างเช่น คุณจะเห็นคำแนะนำที่อิงจากสถานที่ที่คุณเคยไปซึ่งบันทึกไว้ในอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้ หรือการคาดคะเนการจราจรสำหรับการเดินทางในทุกๆ วันของคุณ

คุณเป็นคนควบคุมสิ่งที่บันทึกในประวัติตำแหน่ง และสามารถลบประวัติตำแหน่งได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ: Android ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันในอุปกรณ์ทุกเครื่อง คำแนะนำเหล่านี้ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 8.0 ขึ้นไป เรียนรู้วิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android ของคุณ

เรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ Android 4.1-4.3 หรือ iPhone และ iPad

เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่ง

คุณสามารถปิดประวัติตำแหน่งได้ทุกเมื่อ เมื่อประวัติตำแหน่งปิดอยู่ ระบบจะไม่เก็บข้อมูลสถานที่ที่คุณไปอีกต่อไป เมื่อคุณปิดประวัติตำแหน่งสำหรับบัญชี Google ระบบจะปิดคุณลักษณะนี้ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google นั้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถปิดประวัติตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวได้ เรียนรู้วิธีการ

เปิด/ปิดประวัติตำแหน่งโดยใช้การตั้งค่าของอุปกรณ์ (Android 2.3 ขึ้นไป)
 1. ดูการตั้งค่า Google ที่ใดที่หนึ่งต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ)
  • เปิดแอป "การตั้งค่า" แอปการตั้งค่า จากนั้น Google
  • เปิดแอปแยกต่างหากที่ชื่อว่า "การตั้งค่า Google" การตั้งค่า Google
 2. แตะตำแหน่ง จากนั้น Google ประวัติตำแหน่ง สำหรับบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่งสำหรับบัญชีหรืออุปกรณ์ของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้
  • สำหรับทั้งบัญชีและอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้นๆ ให้เปิดหรือปิดตำแหน่ง
  • สำหรับอุปกรณ์บางเครื่องเท่านั้น ให้เปิดหรือปิดประวัติของอุปกรณ์เครื่องนั้น
เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่งโดยใช้เว็บไซต์
 1. ไปที่ส่วนควบคุมกิจกรรมของ "บัญชีของฉัน"
 2. หากระบบถาม ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่คุณต้องการ
 3. หากต้องการเปิดหรือปิดประวัติตำแหน่งสำหรับทั้งบัญชี Google และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้นๆ ให้คลิกประวัติตำแหน่ง

หากคุณใช้บัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน คุณอาจต้องขอสิทธิ์การเข้าถึงจากผู้ดูแลระบบก่อน

ลบประวัติตำแหน่ง

คุณสามารถลบประวัติตำแหน่งทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนได้ หากลบประวัติทั้งหมด แอปบางแอปอาจทำงานไม่ถูกต้อง

ลบประวัติตำแหน่งโดยใช้การตั้งค่าของอุปกรณ์ (Android 2.3 ขึ้นไป)

ข้อมูลสำคัญ: การลบประวัติตำแหน่งในแอป "การตั้งค่า" จะเป็นการดำเนินการที่ถาวร คุณจะคืนค่าหรือเลิกทำการลบไม่ได้ และการลบประวัติตำแหน่งอาจทำให้เกิดปัญหาในแอปบางแอปได้

 1. ดูการตั้งค่า Google ที่ใดที่หนึ่งต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ)
  • เปิดแอป "การตั้งค่า" แอปการตั้งค่า จากนั้น Google
  • เปิดแอปแยกต่างหากที่ชื่อว่า "การตั้งค่า Google" การตั้งค่า Google
 2. แตะตำแหน่ง จากนั้น Google ประวัติตำแหน่ง
 3. ที่ด้านล่าง ให้แตะจัดการกิจกรรม อุปกรณ์จะเปิด Google Maps Google Maps ขึ้นมา
 4. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น  การตั้งค่า
 5. เลือกว่าต้องการลบประวัติตำแหน่งอย่างถาวรมากน้อยเพียงใด
  • ลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด
   ตัวเลือกนี้จะลบประวัติตำแหน่งทั้งหมดของคุณอย่างถาวร
  • ลบช่วงประวัติตำแหน่ง
   ตัวเลือกนี้จะลบส่วนหนึ่งของประวัติตำแหน่งอย่างถาวร โดยคุณจะต้องเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
ลบประวัติตำแหน่งโดยใช้เว็บไซต์

คุณสามารถลบตำแหน่งแต่ละรายการ ตำแหน่งตามวันที่ หรือประวัติตำแหน่งทั้งหมดได้บนเว็บไซต์ประวัติตำแหน่ง

 1. ไปที่ maps.google.com/locationhistory และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. เลือกวิธีที่จะลบประวัติตำแหน่งของคุณ
  • ตามวันที่
   ที่ด้านขวาของวันที่ที่ต้องการ ให้คลิก "ลบ" ลบ 
  • ตามตำแหน่งแต่ละรายการ
   เลือกตำแหน่งที่ต้องการจากรายการหรือแผนที่ คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น นำตำแหน่งออกตั้งแต่วันที่ จากนั้น นำออก 
  • ประวัติทั้งหมด
   คลิก "การตั้งค่า" จากนั้น ลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด

หมายเหตุ: เว็บไซต์ประวัติตำแหน่งไม่สามารถใช้ได้ในประเทศเกาหลี

การใช้งานและการวินิจฉัยสำหรับประวัติตำแหน่ง

เมื่อคุณเปิดประวัติตำแหน่ง คุณยังอนุญาตให้อุปกรณ์ส่งข้อมูลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการทำงานของประวัติตำแหน่งที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ไปยัง Google ด้วย

ข้อมูลการใช้งานและการวินิจฉัยทั้งหมดจะมีการใช้งานที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

อุปกรณ์ของคุณสามารถแชร์ข้อมูลใดบ้าง

อุปกรณ์อาจส่งข้อมูลไปยัง Google เพื่อปรับปรุงประวัติตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์อาจส่งข้อมูลไปยัง Google เมื่อประวัติตำแหน่งไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็น

ข้อมูลที่ส่งอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • คุณภาพและระยะเวลาในการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ, GPS, เครือข่าย Wi-Fi หรือบลูทูธ
 • สถานะการตั้งค่าตำแหน่ง
 • การรีสตาร์ทและรายงานข้อขัดข้อง
 • แอปที่ใช้เพื่อเปิดหรือปิดประวัติตำแหน่ง
 • ระดับแบตเตอรี่
ข้อมูลที่แชร์จะช่วย Google ในการปรับปรุงอย่างไร

การใช้งานและการวินิจฉัยสามารถช่วยปรับปรุงแอป ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ Android ของ Google ได้ ตัวอย่างเช่น Google สามารถใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่
  Google สามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้แบตเตอรี่มากที่สุดในอุปกรณ์เพื่อช่วยลดการใช้แบตเตอรี่สำหรับคุณลักษณะที่ใช้เป็นประจำ
 • ความแม่นยำของตำแหน่ง
  Google สามารถใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และการตั้งค่าตำแหน่งเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพการประมาณตำแหน่งสำหรับแอปและบริการต่างๆ ได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

hc_author_accounts

นิคเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Accounts และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหน้านี้ให้เขาที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร