Χρονολόγιο Χαρτών Google

Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις πληροφορίες του Ιστορικού τοποθεσίας σας από το Χρονολόγιο Χαρτών Google, το οποίο είναι διαθέσιμο για χρήστες κινητών συσκευών αλλά και υπολογιστών. Στο Χρονολόγιο, μπορείτε να επεξεργαστείτε συγκεκριμένες καταχωρίσεις από το Ιστορικό τοποθεσίας σας, να διαγράψετε πληροφορίες από χρονικές περιόδους ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα του Ιστορικού τοποθεσίας. Το Χρονολόγιο είναι ιδιωτικό, συνεπώς μόνο εσείς μπορείτε να το δείτε.

Αν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας ή διαγράψετε τα δεδομένα τοποθεσίας από το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες Google, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση "Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών" και να συμπεριληφθούν στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

Προβολή των ταξιδιών σας

Μπορείτε να δείτε ποια απόσταση έχετε διανύσει από ένα μέρος έως κάποιο άλλο και τον τρόπο με τον οποίο μετακινηθήκατε, όπως πεζοπορία, ποδηλασία, οδήγηση ή δημόσια συγκοινωνία. Η μέτρηση των αποστάσεων σε μίλια ή χιλιόμετρα από το Χρονολόγιο εξαρτάται από τη χώρα σας.

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε τους Χάρτες Google.
 2. Συνδεθείτε με τον ίδιο Λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην κινητή σας συσκευή.
 3. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο μενού Μενού.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρονολόγιο Χρονολόγιο.
 5. Για να δείτε άλλη ημερομηνία, στο επάνω μέρος, επιλέξτε ημέρα, μήνα και έτος.

Συμβουλή: Για να δείτε μέρη που έχετε επισκεφτεί πρόσφατα, κάντε κλικ στο μενού Μενού και μετά Τα μέρη σας και μετά Έχετε επισκεφτεί.

Προβολή του σπιτιού και της εργασίας στο Χρονολόγιο

Αν έχετε αποθηκεύσει τις διευθύνσεις του σπιτιού και της εργασίας σας, θα εμφανίζονται στο Χρονολόγιο. Πέρα από το Χρονολόγιο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες Google.

Μάθετε πώς να ορίζετε τις διευθύνσεις σπιτιού και εργασίας.

Επεξεργασία Χρονολογίου

Αν ένα μέρος στο Χρονολόγιο είναι εσφαλμένο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την τοποθεσία, καθώς και τον χρόνο κατά τον οποίο την επισκεφτήκατε. Για να το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε τη "Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών":

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο Χρονολόγιο.
 2. Εντοπίστε το μέρος που θέλετε να αλλάξετε στο Χρονολόγιο και κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Επιλέξτε το σωστό μέρος ή αναζητήστε ένα μέρος στο πλαίσιο αναζήτησης.
 4. Για να επεξεργαστείτε τον χρόνο επίσκεψης, κάντε κλικ επάνω του.

Σημείωση: Αν η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών είναι απενεργοποιημένη, δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τοποθεσίες ή δραστηριότητες στο Χρονολόγιο. Ωστόσο, μπορείτε να διαγράψετε μια ημέρα ή το σύνολο του Ιστορικού τοποθεσίας. 

Προβολή Φωτογραφιών Google στο Χρονολόγιο

Μπορείτε να επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στις Φωτογραφίες Google με το Χρονολόγιο. Αν το κάνετε, οι φωτογραφίες εμφανίζονται στο Χρονολόγιο, όταν τις ανεβάζετε στις Φωτογραφίες Google. Για να ελέγξετε αν οι Φωτογραφίες Google εμφανίζονται στο Χρονολόγιο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε τους Χάρτες Google.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Μενού και μετά Χρονολόγιο Χρονολόγιο.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Ρυθμίσεις Χρονολογίου.
  • Για να εμφανίζονται φωτογραφίες στο Χρονολόγιο, ενεργοποιήστε την επιλογή Φωτογραφίες Google.
  • Για τερματισμό της εμφάνισης φωτογραφιών στο χρονολόγιο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Google Photos".
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σημείωση: Μπορείτε να καταργήσετε φωτογραφίες από το χρονολόγιό σας, αλλά αυτή η ενέργεια δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των φωτογραφιών ή των μεταδεδομένων τους από τις Φωτογραφίες Google. 

Κατάργηση φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται στο Χρονολόγιο, όταν τις ανεβάζετε στις Φωτογραφίες Google. Μπορείτε να διαγράψετε φωτογραφίες από το Χρονολόγιο, ωστόσο αυτή η ενέργεια δεν τις διαγράφει και από τις Φωτογραφίες Google.

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο Χρονολόγιο.
 2. Σε κάθε φωτογραφία που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο σύμβολο επιλογής, στο επάνω δεξιά μέρος της φωτογραφίας.
 3. Επιλέξτε Κατάργηση φωτογραφίας.

Διαγραφή ημέρας

Σημαντικό: Η διαγραφή πληροφοριών από το Χρονολόγιο είναι οριστική. Δεν θα μπορείτε να δείτε ξανά τις πληροφορίες του Ιστορικού τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Αν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση "Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και να συμπεριληφθούν στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο Χρονολόγιο.
 2. Κάντε κλικ στην ημέρα που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Στο πλαίσιο στα αριστερά, μεταβείτε επάνω δεξιά και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή Διαγραφή.
 4. Επιλέξτε το στοιχείο Διαγραφή ημέρας.

Διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας ή μέρος αυτού.

Σημαντικό: Η διαγραφή πληροφοριών από το Χρονολόγιο είναι οριστική. Δεν θα μπορείτε να δείτε ξανά τις πληροφορίες του Ιστορικού τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Αν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση "Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και να συμπεριληφθούν στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

Για να διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο Χρονολόγιο.
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή Διαγραφή. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στην επιλογή"Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις​ και μετά Διαγραφή ολόκληρου του Ιστορικού τοποθεσίας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας.

Αυτόματη διαγραφή του Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράφεται αυτόματα το Ιστορικό τοποθεσίας που είναι παλιότερο των 3 ή των 18 μηνών.

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο Χρονολόγιο.
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Settingsκαι μετά Αυτόματη διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ενεργοποίηση ή παύση του Ιστορικού τοποθεσίας

Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, η Google καταγράφει τα δεδομένα τοποθεσίας και τα μέρη σας στον Λογαριασμό Google, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google. Για να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο Χρονολόγιο.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Ενεργοποίηση Ιστορικού τοποθεσίας ή Παύση Ιστορικού τοποθεσίας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του Ιστορικού τοποθεσίας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;