Χρονολόγιο Χαρτών Google

Διαχείριση του χρονολογίου σας

Το Χρονολόγιο Χαρτών Google εμφανίζει μια εκτίμηση των μερών τα οποία μπορεί να έχετε επισκεφτεί και των διαδρομών τις οποίες μπορεί να έχετε ακολουθήσει, με βάση το Ιστορικό τοποθεσίας. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το Χρονολόγιό σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας σας, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ευρών, στο Χρονολόγιο ανά πάσα στιγμή. Το Χρονολόγιο είναι ιδιωτικό. Επομένως, είναι ορατό μόνο σε εσάς και είναι διαθέσιμο σε κινητό και υπολογιστή.

Αν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας ή διαγράψετε τα δεδομένα τοποθεσίας από το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες Google, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και να συμπεριληφθούν στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

Προβολή των μετακινήσεών σας

Μπορείτε να δείτε ποια απόσταση έχετε διανύσει από ένα μέρος έως κάποιο άλλο και τον τρόπο με τον οποίο μετακινηθήκατε, όπως πεζοπορία, ποδηλασία, οδήγηση ή δημόσια συγκοινωνία. Η μέτρηση των αποστάσεων σε μίλια ή χιλιόμετρα από το Χρονολόγιο εξαρτάται από τη χώρα σας.

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε τους Χάρτες Google.
 2. Συνδεθείτε με τον ίδιο Λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην κινητή σας συσκευή.
 3. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο μενού Μενού.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 5. Για να δείτε άλλη ημερομηνία, στο επάνω μέρος, επιλέξτε ημέρα, μήνα και έτος.

Συμβουλή: Για να δείτε μέρη που επισκεφτήκατε πρόσφατα, κάντε κλικ στο μενού Μενού και μετά Τα μέρη σας και μετά Έχετε επισκεφτεί.

Προβολή του σπιτιού και της εργασίας σας στο Χρονολόγιο

Αν έχετε αποθηκεύσει τις διευθύνσεις της οικίας και της εργασίας σας, θα εμφανίζονται στο Χρονολόγιο. Πέρα από το Χρονολόγιο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες Google.

Μάθετε πώς να ορίζετε τις διευθύνσεις οικίας και εργασίας.

Επεξεργασία Χρονολογίου

Αν ένα μέρος στο Χρονολόγιο είναι εσφαλμένο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την τοποθεσία, καθώς και τον χρόνο κατά τον οποίο την επισκεφτήκατε. Για να το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών:

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Το χρονολόγιό σας.
 2. Εντοπίστε το μέρος που θέλετε να αλλάξετε στο Χρονολόγιο και κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Επιλέξτε το σωστό μέρος ή αναζητήστε ένα μέρος στο πλαίσιο αναζήτησης.
 4. Για να επεξεργαστείτε την ώρα επίσκεψης, κάντε κλικ στην ώρα.

Σημείωση: Αν η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών είναι απενεργοποιημένη, δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τοποθεσίες ή δραστηριότητες στο Χρονολόγιο. Ωστόσο, θα μπορείτε να διαγράψετε μια ημέρα ή ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας. 

Εύρεση Φωτογραφιών Google στο Χρονολόγιο

Μπορείτε να δείτε τις Φωτογραφίες Google στο Χρονολόγιο. Για να ελέγξετε αν οι Φωτογραφίες Google εμφανίζονται ή όχι στο Χρονολόγιο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Το χρονολόγιό σας.
 2.  Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Ρυθμίσεις χρονολογίου.
 3. Στην ενότητα Χρονολόγιο, βρείτε το στοιχείο Φωτογραφίες Google.
  • Για να μην εμφανίζονται πλέον φωτογραφίες στο Χρονολόγιο, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος.
  • Για να εμφανίζονται φωτογραφίες στο Χρονολόγιο, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.

Συμβουλή: Μπορείτε να καταργήσετε φωτογραφίες από το Χρονολόγιο, ωστόσο αυτή η ενέργεια δεν θα έχει ως αποτέλεσμα να διαγραφούν οι συγκεκριμένες φωτογραφίες ή τα μεταδεδομένα τους από τις Φωτογραφίες Google.

Κατάργηση φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται στο Χρονολόγιο, όταν τις ανεβάζετε στις Φωτογραφίες Google. Μπορείτε να διαγράψετε φωτογραφίες από το Χρονολόγιο, ωστόσο αυτή η ενέργεια δεν τις διαγράφει και από τις Φωτογραφίες Google.

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Το χρονολόγιό σας.
 2. Σε κάθε φωτογραφία που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο σύμβολο επιλογής, στο επάνω δεξιά μέρος της φωτογραφίας.
 3. Επιλέξτε Κατάργηση φωτογραφίας.

Διαγραφή ημέρας

Σημαντικό: Η διαγραφή πληροφοριών από το Χρονολόγιο είναι οριστική. Δεν θα μπορείτε να δείτε ξανά τις πληροφορίες του Ιστορικού τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Αν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκεύονται ως μέρος της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και στους Χάρτες, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και να συμπεριλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Το χρονολόγιό σας.
 2. Κάντε κλικ στην ημέρα που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Στο πλαίσιο στα αριστερά, μεταβείτε επάνω δεξιά και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή Delete .
 4. Επιλέξτε το στοιχείο Διαγραφή ημέρας.

Διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας ή μέρος αυτού.

Σημαντικό: Η διαγραφή πληροφοριών από το Χρονολόγιο είναι οριστική. Δεν θα μπορείτε να δείτε ξανά τις πληροφορίες του Ιστορικού τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Αν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκεύονται ως μέρος της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και στους Χάρτες, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και να συμπεριλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

Για να διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Το χρονολόγιό σας.
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή Delete . Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις​ και μετά Διαγραφή όλου του Ιστορικού τοποθεσίας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας.

Αυτόματη διαγραφή του Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράφεται αυτόματα το Ιστορικό τοποθεσίας που είναι παλιότερο των 3 ή των 18 μηνών.

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο Χρονολόγιο.
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Settingsκαι μετά Αυτόματη διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ενεργοποίηση ή παύση του Ιστορικού τοποθεσίας

Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, η Google καταγράφει τα δεδομένα τοποθεσίας και τα μέρη σας στον Λογαριασμό Google, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google. Για να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Το χρονολόγιό σας.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Ενεργοποίηση Ιστορικού τοποθεσίας ή Παύση Ιστορικού τοποθεσίας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του Ιστορικού τοποθεσίας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
76697
false