Χρονολόγιο Χαρτών Google

Διαχείριση του χρονολογίου σας

Το Χρονολόγιο Χαρτών Google εμφανίζει μια εκτίμηση των μερών τα οποία μπορεί να έχετε επισκεφτεί και των διαδρομών τις οποίες μπορεί να έχετε ακολουθήσει, με βάση το Ιστορικό τοποθεσίας. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το Χρονολόγιό σας ανά πάσα στιγμή και να διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Το Χρονολόγιο είναι ιδιωτικό, συνεπώς μόνο εσείς μπορείτε να το βρείτε. Το Χρονολόγιο διατίθεται σε κινητά και υπολογιστές.

Αν έχετε ενεργοποιήσει ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας ή διαγράψετε τα δεδομένα τοποθεσίας από το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες Google, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και να συμπεριλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

Εύρεση των μετακινήσεών σας

Μπορείτε να βρείτε πόση απόσταση έχετε διανύσει και με ποιον τρόπο μετακινηθήκατε, όπως με περπάτημα, ποδήλατο, οδήγηση ή δημόσια συγκοινωνία. Η μέτρηση των αποστάσεων σε μίλια ή χιλιόμετρα από το Χρονολόγιο εξαρτάται από τη χώρα ή την περιοχή σας.

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε τους Χάρτες Google.
 2. Συνδεθείτε με τον ίδιο Λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην κινητή σας συσκευή.
 3. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο μενού Μενού.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρονολόγιο Χρονολόγιο.
 5. Για να βρείτε κάποια άλλη ημερομηνία, στο επάνω μέρος, επιλέξτε ημέρα, μήνα και έτος.

Εύρεση του σπιτιού και της εργασίας στο Χρονολόγιο

Αν έχετε αποθηκεύσει τις διευθύνσεις της οικίας και της εργασίας σας, εμφανίζονται στο Χρονολόγιο. Πέρα από το Χρονολόγιο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες Google.

Μάθετε πώς να ορίζετε τις διευθύνσεις οικίας και εργασίας.

Συμβουλή: Για να βρείτε μέρη που επισκεφτήκατε πρόσφατα, κάντε κλικ στο μενού Μενού και μετά Τα μέρη σας και μετά Έχετε επισκεφτεί.

Επεξεργασία Χρονολογίου

Αν ένα μέρος στο Χρονολόγιο είναι εσφαλμένο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την τοποθεσία, καθώς και τον χρόνο κατά τον οποίο την επισκεφτήκατε.

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Χρονολόγιο.
 2. Εντοπίστε το μέρος που θέλετε να αλλάξετε στο Χρονολόγιο και κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Επιλέξτε το σωστό μέρος ή αναζητήστε ένα μέρος στο πλαίσιο αναζήτησης.
 4. Για να επεξεργαστείτε τον χρόνο επίσκεψης, κάντε κλικ σε αυτόν.

Συμβουλή: Αν η Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τοποθεσίες ή δραστηριότητες στο Χρονολόγιο. Ωστόσο, μπορείτε να διαγράψετε μια ημέρα ή ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας.

Εύρεση Φωτογραφιών Google στο Χρονολόγιο

Μπορείτε να δείτε τις Φωτογραφίες Google στο Χρονολόγιο. Για να ελέγξετε αν οι Φωτογραφίες Google θα εμφανίζονται στο Χρονολόγιο:

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Χρονολόγιο.
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Ρυθμίσεις χρονολογίου.
 3. Στην ενότητα Χρονολόγιο, βρείτε το στοιχείο Φωτογραφίες Google.
  • Για να μην εμφανίζονται πλέον φωτογραφίες στο Χρονολόγιο, καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Φωτογραφίες Google.
  • Για να εμφανίζονται φωτογραφίες στο Χρονολόγιο, επιλέξτε Φωτογραφίες Google.
Συμβουλή: Μπορείτε να καταργήσετε φωτογραφίες από το Χρονολόγιο, ωστόσο οι φωτογραφίες και τα μεταδεδομένα τους δεν θα διαγραφούν από τις Φωτογραφίες Google.
Κατάργηση φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται στο Χρονολόγιο, όταν τις ανεβάζετε στις Φωτογραφίες Google. Μπορείτε να διαγράψετε φωτογραφίες από το Χρονολόγιο, ωστόσο αυτή η ενέργεια δεν τις διαγράφει και από τις Φωτογραφίες Google.

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Χρονολόγιο.
 2. Σε κάθε φωτογραφία που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο σύμβολο επιλογής, στο επάνω δεξιά μέρος της φωτογραφίας.
 3. Επιλέξτε Κατάργηση φωτογραφίας.
Διαγραφή ημέρας
Σημαντικό: Η διαγραφή πληροφοριών από το Χρονολόγιο είναι οριστική. Δεν θα μπορείτε να βρείτε ξανά τις πληροφορίες του Ιστορικού τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Αν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και να συμπεριλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.
 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Χρονολόγιο.
 2. Κάντε κλικ στην ημέρα που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Στο πλαίσιο στα αριστερά, μεταβείτε επάνω δεξιά και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή Delete .
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή ημέρας.
Διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας
Σημαντικό: Η διαγραφή πληροφοριών από το Χρονολόγιο είναι οριστική. Δεν θα μπορείτε να βρείτε ξανά τις πληροφορίες του Ιστορικού τοποθεσίας στο Χρονολόγιο. Αν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και τους Χάρτες, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, και να συμπεριλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

Για να διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας:

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Χρονολόγιο.
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή Delete . Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσειςκαι μετά Διαγραφή όλου του Ιστορικού τοποθεσίας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας.

 

Αυτόματη διαγραφή του Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να διαγράψετε αυτόματα το Ιστορικό τοποθεσίας που είναι παλαιότερο των 3, 18 ή 36 μηνών.

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Χρονολόγιο.
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Settings και μετά Αυτόματη διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης.

Ενεργοποίηση ή παύση του Ιστορικού τοποθεσίας

Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, η Google καταγράφει τα δεδομένα τοποθεσίας και τα μέρη σας στον Λογαριασμό Google, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google. Για να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας:

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στο στοιχείο Χρονολόγιο.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Ενεργοποίηση Ιστορικού τοποθεσίας ή Παύση Ιστορικού τοποθεσίας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του Ιστορικού τοποθεσίας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
76697
false
false