Reviews schrijven en beoordelingen van plaatsen toevoegen

Op Google Maps kunt u reviews schrijven over plaatsen die u heeft bezocht. U kunt ook informatie over een plaats geven, bijvoorbeeld of het er stil, levendig of romantisch is. Deze reviews en meningen zijn vrijwillig. We betalen reviewers niet om ze toe te voegen aan Google Maps.

Wat anderen zien

Alle reviews zijn openbaar, dus iedereen kan zien wat u heeft geschreven. U kunt geen anonieme review toevoegen.

De volgende informatie is ook zichtbaar voor anderen:

 • De naam op uw pagina Over mij.
 • Andere reviews die u op Google Maps heeft geschreven.
 • Foto's die u aan Google Maps heeft toegevoegd.

Tip: Als u een Local Guide bent, kunt u punten ontvangen door reviews en beoordelingen toe te voegen aan Google Maps.

Een beoordeling of review toevoegen

Opmerkingen:

 • Google gebruikt automatische spamdetectiemethoden om reviews te verwijderen die waarschijnlijk spam zijn. 
 • Google voert een zero-tolerantiebeleid ten aanzien van vervalste reviews. We behouden ons het recht voor elke review te verwijderen die we als vervalst beschouwen of die niet voldoet aan het reviewbeleid van Google.
 1. Open Google Maps op uw computer en zorg dat u bent ingelogd.
 2. Zoek naar een plaats.
 3. Scrol aan de linkerkant omlaag en klik op Een review schrijven.
 4. Klik in het venster dat wordt weergegeven op de sterren om een sterbeoordeling van de plaats te geven. U kunt ook een review schrijven.

Uw review blijft zichtbaar in Google Maps totdat u deze verwijdert. Nadat uw review is gepubliceerd, kunt u bewerken wat u heeft geschreven of de beoordeling en foto's wijzigen die u heeft toegevoegd. 

Reviews en beoordelingen bekijken

Uw reviews zoeken en delen
 1. Open Google Maps op uw computer.

 2. Klik in de linkerbovenhoek op Menu Menu.

 3. Klik op Mijn bijdragen.

  • Kies Reviews om plaatsen te zien die u al heeft beoordeeld.

  • Kies Bijdragen om plaatsen te zien die u nog kunt beoordelen.

 4. Als u een review wilt delen, scrollt u omlaag en klikt u onderaan de review op Delen Delen.

De reviews van anderen lezen

De reviews en beoordelingen die u ziet in Google Maps zijn door andere gebruikers toegevoegd. Reviews opzoeken:

 1. Open Google Maps op uw computer.
 2. Zoek naar een plaats.
 3. Onder de naam van de plaats ziet u een beoordeling.
 4. Als u reviews wilt lezen, klikt u rechts van de beoordeling op het aantal reviews.

Tip: U kunt een vertaalde review als volgt in een andere taal bekijken:

 1. Ga naar uw talen.

 2. Klik aan de rechterkant op Bewerken Bewerken en dan en kies vervolgens een taal.

 3. Laad Google Maps opnieuw en bekijk de review nogmaals.

Opmerking: De datum van een review is de datum waarop deze is gepubliceerd.

Uw reviews en beoordelingen in uw profiel weergeven of verbergen

Uw bijdragen weergeven

Uw Google Maps-profiel bevat uw reviews, gedeelde foto's en voortgang in het Local Guides-programma. Uw profiel is openbaar. Andere gebruikers kunnen de lijst zien met plaatsen die u heeft beoordeeld en waarvoor u een review heeft geschreven. Volg deze stappen om te zien hoe uw profiel eruitziet voor anderen:

 1. Open Google Maps op uw computer.
 2. Klik aan de linkerkant op Menu Menu en dan Mijn bijdragen.
 3. Klik op Bijdragen en dan Profielinstellingen.
 4. Klik op Je openbare profiel bekijken.

Uw bijdragen verbergen

U kunt uw Google Maps-bijdragen in uw openbare profiel weergeven of verbergen. Uw foto, beoordeling of review is nog wel te zien op de pagina van de betreffende plaats, tenzij u deze rechtstreeks verwijdert.

 1. Open Google Maps op uw computer.
 2. Klik aan de linkerkant op Menu Menu en dan Mijn bijdragen.
 3. Klik op Bijdragen en dan Profielinstellingen.
 4. Schakel Bijdragen weergeven in je openbare profiel uit.

Uw reviews en beoordelingen worden niet meer weergegeven in uw profiel.  De Local Guides-badges die u heeft verdiend, zijn nog wel openbaar zichtbaar.

Op een beoordeling reageren

Wanneer u op uw computer uw bedrijfsprofiel op Google Maps opent, heeft u de mogelijkheid om te reageren op individuele beoordelingen. 

Opmerking: Uw bedrijfsprofiel moet worden geverifieerd om te reageren op beoordelingen.

Voer de onderstaande stappen uit om vanuit uw bedrijfsprofiel te reageren op Google Maps:

 1. Open Google Maps op uw computer.
 2. Geef uw bedrijfsnaam op. Klik vervolgens op Zoeken Zoeken of druk op Enter.
 3. Scroll naar het gedeelte Reviews van uw bedrijfsprofiel.
 4. Klik naast de review waarop u wilt reageren op Beantwoorden.

Uw review bewerken of verwijderen

 1. Open Google Maps op uw computer.

 2. Klik in de linkerbovenhoek op Menu Menu.

 3. Klik op Mijn bijdragen en dan Reviews.

 4. Klik naast de review die u wilt bewerken of verwijderen op Meer Meer.

 5. Kies een optie en volg de instructies.

Een review melden

Reviews kunnen worden verwijderd als anderen ze labelen als onjuist of als ze niet voldoen aan het reviewbeleid van Google. U kunt geen contact opnemen met iemand die een ongepaste review heeft geplaatst, maar u kunt Google vragen deze te verwijderen.

 1. Open Google Maps op uw computer.
 2. Zoek de review die in strijd is met het reviewbeleid van Google.
 3. Klik naast de review op Meer Meer en dan Markeren als ongepast.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?