Sử dụng lệnh và tìm kiếm bằng giọng nói trên Android

Trên thiết bị Android, bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để tìm thông tin hoặc nói lệnh để bạn có thể tập trung lái xe.

Để sử dụng lệnh và tìm kiếm bằng giọng nói, bạn phải:

 • Sử dụng thiết bị Android.
 • Đăng nhập vào cùng một tài khoản trên ứng dụng Google Maps và ứng dụng của Google.

Lưu ý: Không phải ngôn ngữ nào cũng có sẵn tính năng này.

Sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói và lệnh điều hướng

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.

 2. Nói “Ok Google” hoặc nhấn Nói Nói.
 3. Đặt câu hỏi hoặc yêu cầu Maps làm điều gì đó.

Tìm kiếm bằng giọng nói

Sau đây là một số ví dụ về tìm kiếm bằng giọng nói bạn có thể sử dụng:

 • "How do I get to [tên của địa điểm]?" (Tôi đến [tên của địa điểm] bằng cách nào?)
 • "Show me a map of [tên của địa điểm]" (Cho tôi xem bản đồ của [tên của địa điểm]).

Lệnh điều hướng

Khi bạn đang ở trong chế độ điều hướng, dưới đây là một số lệnh bạn có thể nói:

Chỉ đường và du lịch

 • "Mute." (Tắt tiếng.) hoặc "Mute voice guidance." (Tắt tiếng hướng dẫn bằng giọng nói.)
 • "Unmute." (Bật tiếng.) hoặc "Unmute voice guidance." (Bật tiếng hướng dẫn bằng giọng nói.)
 • "Show traffic." (Hiển thị thông tin giao thông.) hoặc "Hide traffic." (Ẩn thông tin giao thông.)
 • "Show satellite." (Hiển thị hình ảnh vệ tinh.) hoặc "Hide satellite." (Ẩn hình ảnh vệ tinh.)
 • "Navigate home." (Điều hướng về nhà.) hoặc "Navigate to Starbucks." (Điều hướng đến Starbucks.)
 • "Show route overview." (Hiển thị tổng quan tuyến đường.) hoặc "Show alternate routes." (Hiển thị tuyến đường thay thế.)
 • "What road is this?" (Tên đường này là gì?)
 • "What’s my next turn?" (Lối rẽ tiếp theo của tôi là gì?)
 • "What's my ETA?" (Bao lâu nữa sẽ đến nơi?)
 • "How's traffic ahead?" (Tình hình giao thông phía trước thế nào?) hoặc "How's traffic to home?" (Tình hình giao thông trên đường về nhà thế nào?)
 • "Avoid tolls." (Tránh đường thu phí.) hoặc "Enable tolls." (Cho phép đường thu phí.)
 • "Avoid highways." (Tránh đường cao tốc.) hoặc "Enable highways." (Cho phép đường cao tốc.)
 • "Avoid ferries." (Tránh phà.) hoặc "Enable ferries." (Cho phép phà.)
 • "Exit navigation." (Thoát điều hướng.)

Những lệnh khác bạn có thể sử dụng

 • "Call Mom." (Gọi mẹ.)
 • "Find gas stations." (Tìm trạm xăng.) hoặc "Find restaurants." (Tìm nhà hàng.)
 • "Send a text to Larry." (Gửi tin nhắn cho Larry.) hoặc "Send an SMS to Sergey, I'm feeling lucky." (Gửi SMS cho Sergey, Tôi cảm thấy may mắn.)
 • "What's the weather like?" (Thời tiết thế nào?) hoặc "How's the weather in Seattle?" (Thời tiết Seattle thế nào?)
 • "Play some jazz." (Phát một chút nhạc jazz.) hoặc "Play happy birthday on Google Play Music." (Phát happy birthday trên Google Play Âm nhạc.)
 • "What's the closest hotel?" (Khách sạn gần nhất là khách sạn nào?)
 • "When's my next meeting?" (Cuộc họp tiếp theo của tôi diễn ra khi nào?)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?