Използване на Google Асистент по време на навигация

 

С функцията Google Асистент можете да намирате информация и да изпълнявате задачи. Задавайте й въпроси и й указвайте да прави неща в Google Карти, така че да можете да се концентрирате върху пътя.

Забележка: Тази функция не е налице на всички езици и за всички държави/региони. 

Разговор с Google Асистент

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти. Ако още не сте използвали „Google Асистент“, настройте го.
 2. Навигирайте до място.
 3. Докоснете иконата на микрофон Микрофон.
 4. Поискайте от „Google Асистент“ да ви помогне с нещо.

Забележка: „Google Асистент“ понастоящем не е налице за CarPlay.

Какво можете да поискате от „Google Асистент“

 • „Send a text to Maria“ (Изпрати SMS на Мария) или „Send an SMS to Stefan“ (Изпрати SMS на Стефан);
 • „I'm feeling lucky“ (Чувствам се късметлия);
 • „What's the weather like?“ (Какво е времето?) или „How's the weather in Sofia?"(Какво е времето в София?);
 • „Play some jazz“ (Пусни джаз) или „Stop playing music“ (Спри музиката) – само с Apple Music;
 • „When's my next meeting?“ (Кога е следващата ми среща?).

Пътуване и места в района

 • „Gas stations nearby“ (Бензиностанции в района);
 • „When does [име на място] close?“ (Кога затваря [име на място]?);
 • „Show route overview“ (Покажи преглед на маршрута) или „Show alternate routes“ (Покажи алтернативни маршрути);
 • „Restaurants nearby“ (Ресторанти в района).

Упътвания и навигация

 • „What’s my next turn?“ (Какъв е следващият ми завой?) или “Next step” (Следващата стъпка);
 • „How long until I get there?“ (След колко време ще стигна?);
 • „How's traffic ahead?“ (Как е трафикът напред?) или „How's traffic to home?“ (Как е трафикът до вкъщи?);
 • „Show traffic“ (Покажи трафика) или „Hide traffic“ (Скрий трафика);
 • „Show satellite view“ (Покажи сателитен изглед) или „Hide satellite view“ (Скрий сателитния изглед);
 • „Avoid tolls“ (Избягване на такси) или „Allow tolls“ (Допускане на такси);
 • „Mute voice guidance“ (Спиране на гласовите указания) или „Unmute voice guidance.“ (Включване на гласовите указания);
 • „Recenter“ (Повторно центриране);
 • „Show list of directions“ (Показване на списък с упътвания);
 • „Avoid highways“ (Избягване на магистрали) или „Allow highways“ (Допускане на магистрали);
 • „What’s my destination?“ (Каква е дестинацията ми?) или „How far is my destination?“ (Колко далеч е дестинацията ми?);
 • „Exit navigation“ (Изход от навигацията);
 • „Where am I?“ (Къде се намирам?);
 • „Are we there yet?“ (Пристигнахме ли?);
 • „Help“ (Помощ).

Можете също така да поискате от Google Асистент информация и помощ с ежедневните си задачи. Научете какво още можете да попитате.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?