Mag-ulat ng mali sa mapa

Kung kailangan naming magdagdag ng mga kalsada sa Google Maps, o may mali sa mapa, maaari mong sabihin sa amin. Ipaalam sa amin kung may mga napansin kang mali sa Google Maps tulad ng:

 • Mga maling pangalan ng kalsada
 • Maling impormasyon tungkol sa mga kalsadang one-way at two-way
 • Kalsadang mali ang pagkakaguhit
 • Mga saradong kalsada
 • Walang kalsadang katulad ng nasa mapa
 • Mga nawawalang kalsada
 • Mga maling address o lokasyon ng pananda

Ipaalam sa amin ang tungkol sa isang error

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps . Tiyaking naka-sign in ka.
 2. Sa kaliwang bahagi sa itaas, i-click ang Menu Menu at pagkatapos ay Magpadala ng feedback at pagkatapos ay I-edit ang mapa.
 3. Sundin ang mga tagubilin.
 4. I-click ang Isumite.

Mga Paalala:

 • Kung gumagamit ka ng Maps sa Lite mode, hindi ka makakapag-ulat ng problema.
 • Sinusuri namin ang iyong mga ulat, kaya minsang natatagalan ang pag-update ng mga pagbabago mo sa mapa.

Mag-ulat ng problema sa larawan

Kung may nakita kang larawang gusto mo pang i-blur, o isang larawang naniniwala kang naglalaman ng hindi katanggap-tanggap na content, sundin ang mga hakbang na ito:

 1. Hanapin ang larawan.
 2. I-click o i-tap ang Mag-ulat ng problema
  • Sa desktop, matatagpuan ang Mag-ulat ng problema sa kanang bahagi sa ibaba ng window ng larawan.
  • Sa mobile, matatagpuan ang Mag-ulat ng problema mula sa mga button na pag-flag o menu.
 3. Piliin ang isyu at isumite. Agad naming susuriin ang iyong ulat.

Iba pang mga opsyon sa pag-troubleshoot

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?