Tìm kiếm trên Google Maps

Bạn có thể tìm kiếm tất cả mọi thứ, như doanh nghiệp hoặc loại địa điểm cụ thể, bằng Google Maps.

 1. Mở Google Maps.
 2. Nhập tìm kiếm của bạn.
 3. Nhấn Enter hoặc nhấp vào nút tìm kiếm .
 4. [Tùy chọn] Nếu tìm kiếm loại địa điểm, bạn có thể lọc kết quả của mình. Sử dụng menu thả xuống bên dưới hộp tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm xuất hiện dưới dạng các biểu tượng màu đỏ và màu cam trên bản đồ. Các biểu tượng lớn hơn biểu thị các kết quả hàng đầu cho tìm kiếm của bạn.

Tìm hiểu thêm về tìm kiếm và kết quả

Các cách tìm kiếm và lọc

Ví dụ tìm kiếm

Sau đây là một số ví dụ về tìm kiếm trên Google Maps:

 • Doanh nghiệp cụ thể, chẳng hạn như "Starbucks".
 • Các loại địa điểm, chẳng hạn như "cà phê gần công viên trung tâm". Thu hẹp tìm kiếm của bạn bằng các menu thả xuống của bộ lọc trong thẻ kết quả. Tìm hiểu cách tìm kiếm lân cận.
 • Địa chỉ, thành phố, bang, quốc gia hoặc sân bay, như "LAX," "Los Angeles Airport" hoặc "Mount Everest, Nepal".
 • Kinh độ và vĩ độ, như "41.40338, 2.17403." Tìm hiểu cách sử dụng kinh độ và vĩ độ.
 • Bạn bè và địa chỉ liên lạc khác, như "Alex Cooper" hoặc tên của những người khác trong Danh bạ Google của bạn

Ví dụ về bộ lọc

Bạn sẽ có các tùy chọn lọc khác nhau tùy thuộc vào loại địa điểm bạn tìm kiếm. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Giá cả: Tìm kiếm dựa trên giá cả của nhà hàng
 • Đang mở cửa: Chỉ xem các địa điểm hiện đang mở cửa
 • Thông tin khách sạn: Chẳng hạn như ngày nhận phòng và hạng khách sạn theo sao (3 sao, 5 sao, v.v.)
 • Từ vòng kết nối của tôi: Xem các địa điểm đã được những người bạn biết xếp hạng

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn không thể sử dụng các tùy chọn này để lọc kết quả tìm kiếm.

Xem danh sách kết quả tìm kiếm của bạn

Bạn có thể xem danh sách kết quả tìm kiếm của bạn bên cạnh bản đồ.

 1. Mở Google Maps.
 2. Nhập tìm kiếm của bạn.
 3. Nhấn Enter.
 4. Trong thẻ bên dưới hộp tìm kiếm, hãy nhấp vào Xem kết quả ở chế độ xem danh sách hoặc Liệt kê tất cả kết quả .
Nhận thêm thông tin về địa điểm

Để nhận thêm thông tin về một địa điểm duy nhất, thực hiện theo một trong các cách sau:

 • Nhấp vào biểu tượng địa điểm màu đỏ trên bản đồ
 • Tìm kiếm địa điểm cụ thể

Bên dưới hộp tìm kiếm, bạn sẽ thấy thông tin về địa điểm này. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ, giờ làm việc, số điện thoại, trang web và xếp hạng hoặc đánh giá.

Xem hoặc thêm hình ảnh và bài đánh giá cho địa điểm

Xem bên dưới hộp tìm kiếm để xem bài đánh giá ​​được đăng lên Google+ những của người trong vòng kết nối của bạn và người khác.

Để đọc tất cả bài đánh giá, nhấp vào [#] bài đánh giá.

Để đánh giá địa điểm, nhấp vào Viết bài đánh giá.

Để thêm ảnh về địa điểm của chính bạn vào Google Maps, nhấp vào Thêm ảnh. Tìm hiểu về thêm ảnhLưu ý: Nếu đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn không thể thêm ảnh.

 

Chủ đề có liên quan

Bài viết này có hữu ích không?