Thêm, xóa hoặc chia sẻ ảnh và video

Để cải thiện Google Maps và chia sẻ các ảnh cũng như video yêu thích của bạn, hãy thêm các ảnh và video đó vào Google Maps. Bạn có thể thêm hoặc xóa các ảnh và video đó bất kỳ lúc nào. Bạn không thể thêm ảnh hoặc video vào địa chỉ.

Khi bạn đăng ảnh, dưới đây là một số nội dung mà người khác có thể xem:

Mẹo: Nếu là Local Guide, bạn có thể tích lũy điểm bằng cách thêm ảnh và video vào Google Maps.

Thêm ảnh

Thêm ảnh từ trang của địa điểm

 1. Trên máy tính, mở Google Maps và tìm kiếm một địa điểm.
 2. Sau khi đã chọn địa điểm, hãy nhấp vào Thêm ảnh. Bạn có thể cần phải cuộn xuống để thấy nút này.
 3. Một hộp sẽ xuất hiện. Kéo ảnh bạn muốn tải lên hoặc nhấp vào Chọn ảnh để tải lên.

Lưu ý: Bạn có thể thêm ảnh cho những điểm yêu thích, như doanh nghiệp hoặc công viên, nhưng không được thêm địa chỉ hay tọa độ.

Thêm ảnh từ "Đóng góp của bạn"

 1. Đảm bảo bạn đã bật Lịch sử vị trí.
 2. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 3. Ở bên trái góc trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn.
 4. Trong tab "Đóng góp", hãy nhấp vào Thêm ảnh của bạn vào Maps. Bạn sẽ không thấy tùy chọn này nếu chưa chụp bất kỳ ảnh nào bằng điện thoại của mình hoặc chúng tôi không thể tìm thấy vị trí nào cho ảnh.
  • Để đăng ảnh, hãy nhấp vào một hoặc nhiều ảnh.
  • Để chỉnh sửa vị trí của ảnh, hãy nhấp vào tên địa điểm và chọn một địa điểm khác.
 5. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Đăng Đăng.

Xem hoặc ẩn ảnh của bạn

Xem ảnh của bạn

Để xem tất cả ảnh bạn đã chia sẻ trên Google Maps:

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Ở bên trái góc trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn.
 3. Chọn Ảnh.

Lưu ý: Tất cả ảnh và bài đánh giá của bạn trong Đóng góp của bạn sẽ hiển thị cho những người khác sử dụng Google Maps. Sẽ có liên kết đến Đóng góp của bạn trong tất cả các bài đánh giá và ảnh bạn gửi.

Xem ảnh trong hồ sơ của bạn

Bài đánh giá, ảnh được chia sẻ và tiến trình Local Guides tạo nên hồ sơ của bạn trên Google Maps. Hồ sơ của bạn ở chế độ công khai, vì vậy những người dùng khác có thể thấy danh sách địa điểm bạn đã xếp hạng và đánh giá. Để xem hồ sơ của bạn hiển thị như thế nào đối với những người khác:

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn.
 3. Nhấp vào Đóng góp sau đó Cài đặt hồ sơ.
 4. Nhấp vào Xem hồ sơ công khai của bạn.

Ẩn ảnh trong hồ sơ của bạn

Bạn có thể ẩn ảnh và video được chia sẻ trong hồ sơ công khai của mình. Bạn vẫn thấy ảnh, xếp hạng hoặc bài đánh giá trên trang của địa điểm đó, trừ khi bạn trực tiếp xóa nội dung đó.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn.
 3. Nhấp vào Đóng góp sau đó Cài đặt hồ sơ.
 4. Tắt Hiển thị đóng góp trên hồ sơ công khai của bạn.

Hồ sơ của bạn sẽ không liệt kê bất kỳ bài đánh giá và xếp hạng nào của bạn.

Chia sẻ ảnh

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Ở bên trái góc trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn.
 3. Chọn Ảnh.
 4. Tìm ảnh bạn muốn chia sẻ.
 5. Ở bên phải góc trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chia sẻ.

Xóa ảnh

Xem hoặc xóa ảnh khỏi Tìm kiếm

Bạn có thể xem và xóa ảnh được thêm từ Google Tìm kiếm bằng Google Maps. 

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Ở bên trái góc trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Đóng góp của bạn.
 3. Nhấp vào tab "Ảnh" để xem ảnh bạn đã đóng góp.
 4. Để xóa ảnh, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa ảnh này.

Lưu ý: Thời gian xóa ảnh có thể mất vài phút. Nếu bạn không thấy các thay đổi của mình ngay lập tức, hãy thử đóng mục "Đóng góp của bạn" rồi mở lại.

Thêm hoặc xóa ảnh từ Google Doanh nghiệp của tôi

Nếu bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp và đã xác minh doanh nghiệp của mình, hãy tìm hiểu cách thêm ảnh hoặc xóa ảnh về doanh nghiệp của bạn.

Xóa ảnh khỏi Google Maps

Những ảnh bạn xóa trên Google Maps cũng bị xóa khỏi:

 • Google Tìm kiếm

Ảnh bạn xóa khỏi Maps không tự động bị xóa khỏi:

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps.
 2. Ở phía bên trái góc trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Nhấp vào Đóng góp của bạn.
 4. Chọn Ảnh.
 5. Tìm ảnh bạn muốn xóa.
 6. Ở bên phải góc trên cùng của ảnh, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa ảnh này.

Báo cáo ảnh trên Google Maps

Nếu bạn thấy nội dung nào đó trong Google Maps là không phù hợp hoặc không chính xác, bạn có thể cho chúng tôi biết.

 1. Tìm kiếm địa điểm hoặc nhấp vào địa điểm trên bản đồ.
 2. Ở bên trái phía trên cùng, hãy nhấp vào ảnh lớn để mở thư viện ảnh.
 3. Nhấp vào ảnh bạn muốn báo cáo.
 4. Ở phía bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Báo cáo sự cố.

Tìm hiểu thêm về Chính sách về nội dung do người dùng Maps đóng góp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?