Εύρεση και εισαγωγή γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα μέρος χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες GPS γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους. Μπορείτε, επίσης, να βρείτε τις συντεταγμένες ενός μέρους που έχετε ήδη εντοπίσει στους Χάρτες Google.

Εκτός από το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς plus, για να μοιραστείτε ένα μέρος χωρίς διεύθυνση.

Εισαγωγή συντεταγμένων για εντοπισμό μέρους

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε τους Χάρτες Google.
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες. Δείτε παραδείγματα μορφών που λειτουργούν:
  • Μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα (DMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
  • Μοίρες και δεκαδικά λεπτά (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
  • Δεκαδικές μοίρες (DD): 41.40338, 2.17403
 3. Στο σημείο που αντιστοιχεί στις συντεταγμένες θα εμφανιστεί μια πινέζα.

Λήψη συντεταγμένων ενός μέρους

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε τους Χάρτες Google. Αν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες στη λειτουργία Lite, θα εμφανιστεί ένας κεραυνός στο κάτω μέρος και δεν θα μπορείτε να λάβετε τις συντεταγμένες ενός μέρους.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο μέρος ή την περιοχή στον χάρτη.
 3. Επιλέξτε Τι υπάρχει εδώ;
 4. Στο κάτω μέρος, θα εμφανιστεί μια κάρτα με τις συντεταγμένες.

Συμβουλές για τη μορφοποίηση των συντεταγμένων

Δείτε ορισμένες συμβουλές, για να μορφοποιείτε τις συντεταγμένες με έτσι ώστε να λειτουργούν στους Χάρτες Google:

 • Χρησιμοποιήστε το σύμβολο μοιρών αντί για το σύμβολο "d".
 • Χρησιμοποιήστε τελεία ως υποδιαστολή και όχι κόμμα. Εσφαλμένο: 41,40338, 2,17403. Σωστό: 41.40338, 2.17403
 • Συμπληρώστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους πριν από τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο πρώτος αριθμός στις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους έχει τιμή μεταξύ -90 και 90.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο πρώτος αριθμός στις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους έχει τιμή μεταξύ -180 και 180.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;