Tải chỉ đường

Tải chỉ đường cho lái xe, chuyển tuyến công cộng, đi xe đạp, đi bộ và đi máy bay.

Tải chỉ đường

 1. Mở Google Maps.
 2. Nhấp vào Chỉ đường .
 3. Nhấp vào các điểm trên bản đồ hoặc nhập địa chỉ hay tên địa điểm.
 4. [Tùy chọn] Thêm điểm đến bằng cách nhấp vào nút  zoom in  trong thẻ chỉ đường. Để thay đổi thứ tự điểm đến của bạn, nhấp và kéo từng điểm đến.
 5. Nhấp vào biểu tượng lái xe , chuyển tuyến , đi bộ , đi xe đạp hoặc máy bay .

Lưu ý: Chỉ đường đến nhiều điểm đến không khả dụng cho chuyển tuyến công cộng hoặc tìm kiếm chuyến bay. Tìm kiếm chỉ đường có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực. Nếu đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn sẽ không thể kéo để thay đổi tuyến đường.

Xem chỉ đường

Tuyến đường tốt nhất đến điểm đến của bạn có màu xanh dương trên bản đồ và là thẻ đầu tiên được hiển thị. Các tuyến đường thay thế có màu xám trên bản đồ. Xem các tuyến đường thay thế bằng cách nhấp vào bản đồ hoặc nhấp vào một thẻ khác.

Bạn có thể xem chỉ đường theo hai cách khác nhau:

 • Chế độ xem bản đồ: Di chuột qua các vòng tròn màu trắng dọc theo tuyến đường để xem chỉ đường chính trên bản đồ.
 • Chi tiết chỉ đường:
  • Để xem và in danh sách chỉ đường lái xe, hãy nhấp vào Chi tiết.
  • Để xem và in chỉ đường chuyển tuyến công cộng, hãy nhấp vào thời gian khởi hành bên cạnh Chuyến đi tiếp theo.

Tùy chỉnh chỉ đường

Thay đổi chỉ đường của bạn

Bạn có thể thay đổi ngày hoặc giờ của chuyến đi để tìm tuyến đường tốt nhất trước khi lên đường, dựa trên giao thông được ước tính và lịch chuyển tuyến. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Tải chỉ đường.
 2. Nhấp vào Thoát ngay .
 3. Để thay đổi ngày hoặc giờ của chuyến đi, hãy chọn Khởi hành lúc hoặc Đến trước.

Lưu ý: Bạn không thể lập kế hoạch chỉ đường sớm hơn nếu bạn có nhiều điểm đến.

Để tránh đường cao tốc, trạm thu phí cầu đường và phà hoặc thay đổi từ dặm (mi) sang kilômét (km), hãy nhấp vào Tùy chọn tuyến đường.

Để loại bỏ điểm đến, hãy di chuột qua địa điểm trong thẻ và nhấp vào xuất hiện ở bên phải địa chỉ. Để điều chỉnh thứ tự của các điểm đến, hãy nhấp và kéo vòng tròn đến bên trái của tên điểm đến.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng trong số những tính năng này.

Điều chỉnh chỉ đường chuyển tuyến công cộng

Nếu đang sử dụng chuyển tuyến công cộng, bạn sẽ thấy chi tiết về đường chuyển tuyến, thời gian chuyến đi và lịch trình. (Một số thông tin này có thể không có cho tất cả các kết quả.)

Để xem các thời gian chuyển tuyến công cộng khác và nhập thời gian cụ thể, hãy nhấp vào Tùy chọn và thời gian khác. Từ đây, bạn có thể xem thông tin quan trọng:

 • Thời gian du lịch tổng thể cho tuyến đường của bạn
 • Thời gian đi bộ (đường nhiều chấm)
 • Thời gian chuyển tuyến (đường liền nét)
 • Đường vận tải được sử dụng

Để xem chuyến khởi hành tiếp theo trong lịch trình, hãy nhấp vào Rời khỏi ngay bây giờ. Hoặc chọn thời gian và ngày khác cho chỉ đường của bạn trong các hộp ở đầu trang.

Nhấp vào một chuyến đi để chọn và xem nó trên bản đồ.

Nhấp vào Tùy chọn tuyến đường để thu hẹp chỉ đường của bạn xuống một loại chuyển tuyến cụ thể. Bạn cũng có thể chọn Ít chuyển tuyến hơnÍt đi bộ hơn.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng trong số những tính năng này.

Các bước tiếp theo

Bài viết này do Laura, chuyên viên về Google Maps, thực hiện. Mời bạn gửi phản hồi cho Laura về trang trợ giúp này.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích