Nhận chỉ đường

Bài viết này dành cho Google Maps cổ điển. Nếu bạn đã chọn tham gia Google Maps mới, vui lòng tham khảo bài viết này.

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể nhận chỉ đường từ một vị trí tới vị trí khác. Để thực hiện việc này, hãy làm theo theo một trong các cách sau:

 • Trong trường tìm kiếm, nhập thông báo từ-tới (ví dụ: từ New York tới San Francisco) và nhấp vào nút Tìm kiếm có biểu tượng kính lúp.
 • Nhấp vào Nhận chỉ đường, nhập vị trí xuất phát và vị trí kết thúc và nhấp vào Nhận chỉ đường.
 • Nhấp chuột phải vào bản đồ để tìm chỉ đường đến hoặc từ vị trí đó.
 • Tìm chỉ đường bằng cách sử dụng các kết quả tìm kiếm:
  1. Tìm kiếm trên Google Maps.
  2. Thực hiện một trong những cách sau:
   • Nhấp vào điểm đánh dấu trên bản đồ.
   • Nhấp vào kết quả tìm kiếm trong bảng điều khiển bên trái
  3. Trong cửa sổ thông tin, nhấp Chỉ đường.

Chỉ đường xuất hiện trên bản đồ dưới dạng đường màu tím. Nếu có nhiều kết quả cho bất kỳ điểm tham chiếu cụ thể nào, Maps sẽ tự động chọn lựa chọn nó cho là chính xác. Nếu chúng tôi đưa ra kết quả sai, hãy nhấp vào siêu liên kết ở cuối thông báo "Ý của bạn là..." xuất hiện bên dưới các điểm kết thúc được liệt kê.

Google Maps chia chỉ đường thành các phần được đánh số trong bảng điều khiển bên trái, cùng với thời gian lái xe ước tính. Bạn có thể nhấp chuột vào bất kỳ phần được đánh số nào để bỏ qua địa điểm đó trên bản đồ.

Ở những nơi sẵn có, các số lối ra trên đường cao tốc được đánh dấu bằng một biểu tượng thích hợp. Ví dụ:  Ở những vị trí nhất định, bạn có thể xem hình ảnh ở cấp đường phố của chỉ đường lái xe của bạn. Xem hình ảnh ở mức đường phố bằng cách nhấp vào một bước của tuyến đường và sau đó nhấp vào biểu tượng người hình mắc áo ở Chế độ xem phố.

Bạn có thể thay đổi chế độ giao thông bằng cách nhấn vào biểu tượng đại diện cho chỉ đường lái xe, phương tiện, đi bộ hoặc đi xe đạp. Tìm hiểu cách nhận chỉ đường đi bộ, đi xe đạp và phương tiện công cộng.

Khi bạn đã nhận chỉ đường của bạn, hãy tìm hiểu cách in chỉ đường.


Mẹo và thủ thuật khác:

 • Thêm nhiều điểm dừng trên một tuyến đường bằng cách nhấp vào Thêm điểm đến trong bảng điều khiển bên trái. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào một khu vực trên bản đồ để thêm điểm đến.
 • Nếu bạn tạo chuyến đi với nhiều điểm đến, bạn có thể sắp xếp lại chúng bằng cách nhấp và kéo các nhãn màu lục được liên kết với mỗi địa chỉ ở đầu bảng điều khiển bên trái.
 • Để tùy chỉnh tuyến đường của bạn, nhấp và kéo bất kỳ điểm nào trên đường chỉ đường màu tía đến bất kỳ vị trí nào trên bản đồ. Google Maps ngay lập tức tạo lại chỉ đường trên cả bản đồ và bảng điều khiển bên trái, đồng thời cập nhật thời gian và khoảng cách di chuyển ước tính.
 • Tránh đường cao tốc hoặc đường có thu phí bằng cách nhấp vào Hiển thị tùy chọn trong bảng điều khiển bên trái và chọn hộp kiểm thích hợp.
 • Để thay đổi đơn vị khoảng cách cho chỉ đường của bạn, nhấp vào Hiển thị tùy chọn sau đó km (kilômét) hoặc dặm. Các đơn vị đã chọn sẽ xuất hiện ở màu đen và được in đậm.
   

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, bạn thậm chí có thể thêm tiện ích Chỉ đường lái xe vào trang web của mình. Điều này giúp khách hàng tìm các chỉ đường đã được tùy chỉnh đến vị trí doanh nghiệp của bạn nhanh chóng và dễ dàng. Tìm hiểu thêm.