ขอเส้นทาง

ขอเส้นทางการขับรถ ขนส่งสาธารณะ ขี่จักรยาน เดิน และการโดยสารเครื่องบิน โดยทำดังนี้

 1. เปิด Google Maps
 2. วางเคอร์เซอร์ของคุณในช่องค้นหา แล้วคลิกเส้นทาง
   หากคุณไม่เห็นปุ่มเส้นทาง โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมที่ด้านล่างของหน้านี้
 3. คลิกจุดบนแผนที่ หรือพิมพ์ที่อยู่หรือชื่อสถานที่
 4. [ไม่บังคับ] เพิ่มปลายทางเพิ่มเติมโดยคลิกที่ปุ่ม  zoom in  ในบัตรเส้นทาง ถ้าต้องการเรียงลำดับจุดหมายเพิ่มเติมใหม่ ให้คลิกและลากจุดหมายแต่ละแห่ง 
 5. คลิกไอคอนขับรถ   ขนส่ง   เดิน   จักรยาน   หรือเครื่องบิน 

หมายเหตุ: เส้นทางไปยังปลายทางหลายแห่งจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับการค้นหาการขนส่งสาธารณะหรือเที่ยวบิน การค้นหาเส้นทางอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาค

ดูเส้นทาง

เส้นทางที่ดีที่สุดไปยังปลายทางของคุณจะเป็นสีฟ้าในแผนที่ และเป็นบัตรใบแรกที่แสดง เส้นทางเลือกจะเป็นสีเทาในแผนที่ ดูเส้นทางอื่นโดยการคลิกบนแผนที่ หรือคลิกที่บัตรต่างๆ

คุณสามารถดูเส้นทางได้ใน 2 วิธี ดังนี้

 • มุมมองแผนที่: เลื่อนเมาส์ไปที่วงกลมสีขาวบนเส้นทาง เพื่อดูเส้นทางหลักบนแผนที่
 • รายละเอียดเส้นทาง:
  • ถ้าต้องการดูและพิมพ์รายการเส้นทางการขับรถ ให้คลิกรายละเอียด
  • ถ้าต้องการดูและพิมพ์เส้นทางขนส่งสาธารณะ ให้คลิกเวลาออกเดินทางที่อยู่ถัดจาก "การเดินทางเที่ยวถัดไป"

ปรับเส้นทาง

เปลี่ยนเส้นทางของคุณ

หากต้องการหลีกเลี่ยงทางหลวง ด่านเก็บค่าผ่านทาง และเรือ หรือเปลี่ยนจากไมล์เป็นกิโลเมตร ให้คลิกตัวเลือกเส้นทาง

หากต้องการการลบปลายทาง ให้วางเมาส์เหนือสถานที่ในบัตรและคลิก ที่ปรากฏทางด้านขวาของที่อยู่ หากต้องการปรับลำดับของจุดหมาย ให้คลิกและลากวงกลมไปทางซ้ายของชื่อจุดหมายนั้น

ปรับเส้นทางขนส่งสาธารณะ

หากคุณต้องการใช้บริการขนส่งสาธารณะ คุณจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับสายการขนส่งสาธารณะ ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง และตารางเวลาการให้บริการ (อาจไม่มีข้อมูลนี้สำหรับผลการค้นหาบางรายการ)

หากต้องการดูเวลาการขนส่งสาธารณะอื่นๆ และป้อนเวลาที่ต้องการ ให้คลิก ตัวเลือกและเวลาเพิ่มเติม จากที่นี่คุณสามารถดูข้อมูลที่สำคัญดังนี้

 • เวลาในการเดินทางโดยรวมสำหรับเส้นทางของคุณ
 • เวลาที่ใช้ในการเดินเท้า (เส้นประ)
 • เวลาที่ใช้ในการขนส่ง (เส้นทึบ)
 • เส้นทางการขนส่งที่ใช้

หากต้องการดูเวลาออกเดินทางเที่ยวถัดไป ให้คลิกออกตอนนี้ หรือเลือกช่วงเวลาและวันอื่นๆ สำหรับเส้นทางของคุณในกล่องที่ด้านบน

คลิกที่เส้นทางเพื่อเลือกและดูบนแผนที่

คลิกที่ตัวเลือกเส้นทาง เพื่อจำกัดเส้นทางให้เหลือเพียงประเภทขนส่งสาธารณะที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเลือกระหว่างเปลี่ยนการเดินทางน้อยๆ และเดินน้อยๆ

คำแนะนำเพิ่มเติม

หากคำแนะนำข้างต้นใช้ไม่ได้ คุณอาจกำลังใช้ Maps เวอร์ชันคลาสสิกอยู่ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้แทน

ขอเส้นทางบน Google Maps แบบคลาสสิก
 1. เปิด Google Maps แบบคลาสสิก
 2. คลิกที่ปุ่มขอเส้นทาง
 3. ป้อนจุดเริ่มต้นและจุดหมาย
 4. คลิกที่ขอเส้นทาง
 5. [ไม่บังคับ] คลิกลิงก์เพิ่มปลายทางในแผงด้านซ้ายใต้ปลายทาง คุณสามารถคลิกขวาบนพื้นที่ในแผนที่เพื่อเพิ่มจุดหมายได้เช่นกัน
 6. หากต้องการเปลี่ยนวิธีการเดินทาง คลิกที่ไอคอนรถยนต์ ขนส่งสาธารณะ จักรยาน เดิน หรือเครื่องบิน

คุณยังสามารถขอเส้นทางไปยังสถานที่โดยการค้นหาบนแผนที่ แล้วคลิกที่ลิงก์เส้นทางจากหน้าต่างข้อมูลที่ปรากฏขึ้น

ดูเส้นทาง

เส้นทางจะปรากฏเป็นเส้นสีม่วงบนแผนที่ คุณสามารถดูคำแนะนำทีละขั้นตอนและดูเวลาที่ใช้ในการขับรถโดยประมาณในแผงด้านซ้าย

หมายเหตุ: การค้นหาเส้นทางอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาค การระบุหลายจุดหมายไม่สามารถใช้ได้ในการค้นหาเส้นทางขนส่งสาธารณะหรือเที่ยวบิน


 ขั้นตอนถัดไป ได้แก่