ขอเส้นทางไปยังสถานที่อย่างน้อย 1 แห่ง

คุณสามารถขอเส้นทางไปยังสถานที่แห่งเดียวหรือหลายๆ แห่งโดยการขับรถ ขนส่งสาธารณะ จักรยาน เดินเท้า และเครื่องบินได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งเส้นทางได้โดยการทำสิ่งต่างๆ อย่างเช่น เปลี่ยนเวลาเดินทางหรือหลีกเลี่ยงทางหลวง

ขอเส้นทางและเพิ่มสถานที่หลายแห่ง

 1. เปิด Google Maps
 2. คลิกเส้นทาง
 3. คลิกจุดบนแผนที่ หรือพิมพ์ที่อยู่หรือชื่อสถานที่
 4. [ไม่บังคับ] หากต้องการเพิ่มจุดหมายเพิ่มเติม ให้เพิ่มจุดเริ่มต้น > เพิ่มจุดหมาย > คลิก zoom in หากต้องการเปลี่ยนลำดับจุดหมาย คลิกและลากจุดหมายแต่ละแห่ง
 5. คลิกไอคอนสำหรับการขับรถ ขนส่งสาธารณะ เดินเท้า จักรยาน หรือเที่ยวบิน

หมายเหตุ: เส้นทางไปยังจุดหมายมากกว่า 1 แห่งไม่สามารถใช้ได้สำหรับการค้นหาขนส่งสาธารณะหรือเที่ยวบิน การค้นหาเส้นทางอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาค หากคุณใช้ Maps ในโหมดไลท์ คุณจะไม่สามารถลากเพื่อเปลี่ยนเส้นทางได้

ดูเส้นทาง

เส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายของคุณจะเป็นสีฟ้าในแผนที่ และเป็นผลลัพธ์แรกที่แสดง เส้นทางเลือกจะเป็นสีเทาในแผนที่ ดูตัวเลือกอื่นๆ โดยการคลิกที่เส้นทางสีเทาหรือบัตรอื่น

คุณสามารถดูเส้นทางได้ใน 2 วิธี ดังนี้

 • มุมมองแผนที่: เลื่อนเมาส์ไปที่วงกลมสีขาวบนเส้นทาง เพื่อดูเส้นทางหลักบนแผนที่
 • หากต้องการดูและพิมพ์เส้นทาง คลิกรายละเอียด

ปรับเส้นทาง

เปลี่ยนเส้นทางของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทางเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดก่อนออกเดินทางได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและกำหนดเวลาระบบขนส่งโดยประมาณ โดยดำเนินการดังนี้

 1. หลังจากที่คุณได้เส้นทางแล้ว คลิกเดินทางเลย
 2. หากต้องการเปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทาง ให้เลือกออกเวลาหรือถึงเมื่อ

หมายเหตุ: คุณจะไม่ได้รับเส้นทางล่วงหน้าหากคุณมีปลายทางมากกว่า 1 แห่ง

หากต้องการหลีกเลี่ยงทางหลวง ด่านเก็บค่าผ่านทาง และเรือ หรือเปลี่ยนจากไมล์เป็นกิโลเมตร ให้คลิกตัวเลือกเส้นทาง

หากต้องการการลบปลายทาง ให้วางเมาส์เหนือสถานที่ในบัตร ไปที่ด้านขวาของที่อยู่ และคลิก หากต้องการปรับลำดับของการเดินทาง ให้คลิกและลากวงกลมไปทางซ้ายของชื่อจุดหมายนั้น

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Maps ในโหมดไลท์ คุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะเหล่านี้บางรายการ
ปรับเส้นทางขนส่งสาธารณะ

หากคุณต้องการใช้บริการขนส่งสาธารณะ คุณจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง และตารางเวลาการให้บริการ (อาจไม่มีข้อมูลนี้สำหรับผลการค้นหาบางรายการ)

หากต้องการดูเวลาการขนส่งสาธารณะอื่นๆ และระบุเวลาที่ต้องการ คลิกเครื่องสำรวจตารางเวลารถสาธารณะ จากที่นี่คุณสามารถดูข้อมูลที่สำคัญดังนี้

 • เวลาในการเดินทางโดยรวมสำหรับเส้นทางของคุณ
 • เวลาที่ใช้ในการเดินเท้า (เส้นประ)
 • เวลาที่ใช้ในการขนส่ง (เส้นทึบ)
 • เส้นทางการขนส่งที่ใช้

หากต้องการดูเวลาออกเดินทางเที่ยวถัดไป ให้คลิกเดินทางเลย หรือเลือกช่วงเวลาและวันอื่นๆ สำหรับเส้นทางของคุณในกล่องที่ด้านบน

คลิกที่เส้นทางเพื่อเลือกและดูบนแผนที่

คลิกตัวเลือกเส้นทางเพื่อจำกัดเส้นทางให้เหลือเพียงประเภทขนส่งสาธารณะที่คุณต้องการ และคุณยังสามารถเลือกต่อรถน้อยและเดินน้อยได้อีกด้วย

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Maps ในโหมดไลท์ คุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะเหล่านี้บางรายการ

ขั้นตอนถัดไป

บทความนี้มีประโยชน์ไหม