ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true

ดูและแสดงเส้นทาง

คุณขอเส้นทางการขับรถ ขนส่งสาธารณะ เดินเท้า หรือขี่จักรยานได้ใน Google Maps เมื่อเห็นเส้นทางหลายเส้นทาง เส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายจะเป็นสีน้ำเงิน เส้นทางอื่นๆ จะเป็นสีเทาในแผนที่

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง ทิศทาง
 3. คลิกตำแหน่งบนแผนที่ พิมพ์ที่อยู่ หรือเพิ่มชื่อสถานที่
 4. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • ขับรถ: การขับขี่
  • ขนส่งสาธารณะ: ขนส่งสาธารณะ
  • เดินเท้า: เดินเท้า
  • ขี่จักรยาน: จักรยาน
  • เที่ยวบิน: เที่ยวบิน

หมายเหตุ:

 • เส้นทางไปยังจุดหมายหรือจุดอ้างอิงหลายแห่งจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับการค้นหาการขนส่งสาธารณะหรือเที่ยวบิน
 • การค้นหาเส้นทางอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาค
 • บางเมืองอาจไม่มีเส้นทางการขนส่งสาธารณะใน Google Maps องค์การขนส่งท้องถิ่นของคุณจะต้องเพิ่มข้อมูลเส้นทางของตนใน Google Maps ก่อน คุณจึงจะสามารถขอเส้นทางเดินรถได้ ดูเมืองที่ครอบคลุม
 • ในการเปลี่ยนเส้นทางขับรถ ให้คลิกจุดบนเส้นทางค้างไว้แล้วลากมาที่จุดใหม่บนแผนที่ หากคุณใช้ Maps ในโหมดไลท์ คุณจะไม่สามารถลากเพื่อเปลี่ยนเส้นทางได้

เพิ่มจุดหมายหลายจุดหมาย

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง ทิศทาง
 3. เพิ่มจุดเริ่มต้นและจุดหมาย
 4. ที่ด้านซ้ายใต้จุดหมายที่คุณป้อน คลิกเพิ่ม เพิ่ม
 5. หากต้องการเพิ่มจุดแวะพัก เลือกจุดหมายอีกแห่งหนึ่ง
 6. หากต้องการเพิ่มจุดแวะพักต่อไป ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5
 7. คลิกเส้นทางหนึ่งเพื่อดูเส้นทางการเดินทาง
   

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของจุดแวะพัก ให้ค้นหาจุดหมายที่ต้องการย้าย จากนั้นคลิกและลากจุดหมายดังกล่าว

ปรับเส้นทางของคุณ

เลี่ยงค่าผ่านทางและทางหลวง
 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง ทิศทาง
 3. คลิกตำแหน่งบนแผนที่ พิมพ์ที่อยู่ หรือเพิ่มชื่อสถานที่
 4. เลือกตัวเลือก
 5. ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก "ค่าผ่านทาง" หรือ "ทางหลวง"

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้

เปลี่ยนเวลาเดินทางของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทางเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดก่อนออกเดินทางได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและกำหนดเวลาระบบขนส่งโดยประมาณ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนเวลาเดินทาง

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ขอเส้นทาง
 3. หลังจากที่คุณได้เส้นทางแล้ว คลิกเดินทางเลย
 4. หากต้องการเปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทาง ให้เลือกออกเวลาหรือถึงเมื่อ

หมายเหตุ: หากคุณมีจุดหมายมากกว่า 1 แห่ง คุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะนี้ได้

วิธีอื่นๆ ในการใช้เส้นทาง

แชร์เส้นทางกับผู้อื่น

หากต้องการส่งเส้นทางให้ผู้อื่นใน Google Maps ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ขอเส้นทาง
 3. เมื่อพร้อมแชร์แล้ว คลิกเมนู เมนู
 4. เลือกแชร์หรือฝังแผนที่ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ คลิกลิงก์ไปยังแผนที่นี้
 5. ไม่บังคับ: หากต้องการสร้างลิงก์หน้าเว็บที่สั้นลง ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องติดกับ "URL แบบสั้น"
 6. หากต้องการไฮไลต์ลิงก์ ให้ดับเบิลคลิกลิงก์ดังกล่าว จากนั้น คัดลอกลิงก์โดยกด CTRL + C (Windows) หรือ ⌘ + c (Mac)
 7. วางลิงก์โดยการกด Ctrl + V (Windows) หรือ ⌘ + V (Mac) ในที่ที่คุณต้องการแชร์แผนที่ เช่น อีเมลหรือโพสต์ Google+

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคัดลอกที่อยู่เว็บจากแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ในเบราว์เซอร์ทุกชนิดยกเว้น Internet Explorer 8 หรือ 9

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 1. ในคอมพิวเตอร์ เปิด Google Maps และตรวจดูว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. ขอเส้นทาง คลิกส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ
 3. เลือกโทรศัพท์ แท็บเล็ต อีเมล หรือข้อความ

หมายเหตุ: หากคุณมีจุดหมายมากกว่า 1 แห่ง คุณจะไม่สามารถส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false