ดูและแสดงเส้นทาง

คุณขอเส้นทางการขับรถ ขนส่งสาธารณะ เดินเท้า หรือขี่จักรยานได้ใน Google Maps เมื่อเห็นเส้นทางหลายเส้นทาง เส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายจะเป็นสีน้ำเงิน เส้นทางอื่นๆ จะปรากฏเป็นสีเทาในแผนที่

บางเส้นทางใน Google Maps เป็นเส้นทางในรุ่นเบต้า และอาจมีข้อจำกัดในการใช้งาน โปรดใช้เส้นทางใน Google Maps อย่างระมัดระวังเสมอ สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลา และดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าคุณและคนรอบตัวจะปลอดภัย เมื่อไม่แน่ใจ ให้ปฏิบัติตามป้ายริมถนนหรือเส้นทางที่คุณใช้เดินทาง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหาจุดหมายหรือแตะจุดหมายในแผนที่
 3. แตะเส้นทาง เส้นทางที่ด้านซ้ายล่าง
 4. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ขับรถ: ขับรถ
  • ขนส่งสาธารณะ: ขนส่งสาธารณะ
  • เดินเท้า: เดินเท้า
  • บริการเรียกรถ: บริการเรียกรถ
  • จักรยาน: จักรยาน
  • เครื่องบิน: เครื่องบิน
 5. หากต้องการดูเส้นทางขับรถ เดินเท้า หรือขี่จักรยาน ให้แตะขั้นตอน ขั้นตอน ที่ด้านล่างซ้าย

หมายเหตุ

 • หากต้องการเลือกเส้นทางอื่น ให้แตะเส้นทางนั้นบนแผนที่ แต่ละเส้นทางจะแสดงเวลาเดินทางโดยประมาณในแผนที่
 • คุณเปรียบเทียบเส้นทางระหว่างการใช้รถโดยสารกับการขนส่งสาธารณะและการเดินเท้าได้หากกำลังมองหาเส้นทางในพื้นที่ที่มีรถโดยสารหรือรถแท็กซี่ให้บริการ เรียนรู้วิธีส่งคำขอรถโดยสาร
 • สำหรับเส้นทางขนส่งสาธารณะ ให้เลือกเส้นทางแล้วแตะที่แถบสีขาว
 • บางเมืองอาจไม่มีเส้นทางขนส่งสาธารณะใน Google Maps องค์การขนส่งท้องถิ่นของคุณจะต้องเพิ่มข้อมูลเส้นทางของตนใน Google Maps ก่อน คุณจึงจะสามารถขอเส้นทางเดินรถได้ ดูเมืองที่มีข้อมูล
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีค้นหาเที่ยวบิน

เพิ่มจุดหมายหลายแห่ง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหาจุดหมายหรือแตะจุดหมายในแผนที่
 3. แตะเส้นทาง เส้นทางที่ด้านซ้ายล่าง
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มจุดแวะพักที่ด้านบนขวา
 5. เมื่อเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเพิ่มจุดหมายได้สูงสุด 9 แห่ง
 • การขนส่งสาธารณะและการปั่นจักรยานใช้เส้นทางไปยังจุดหมายหรือจุดอ้างอิงหลายแห่งไม่ได้
 • หากต้องการเปลี่ยนลำดับจุดแวะพัก ให้หาจุดหมายที่ต้องการย้าย จากนั้น แตะค้างไว้ที่จัดลำดับใหม่ จัดเรียงใหม่ จากนั้น แล้วลากจุดหมาย

ปรับเส้นทาง

เลี่ยงค่าผ่านทางและทางหลวง
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหาจุดหมายหรือแตะจุดหมายในแผนที่
 3. แตะเส้นทาง เส้นทางที่ด้านซ้ายล่าง
 4. แตะขับรถ ขับรถ ที่ด้านบน
 5. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือกเส้นทางที่ด้านบนขวา
 6. เปิดเลี่ยงค่าผ่านทางหรือเลี่ยงทางหลวง
เปลี่ยนจุดเริ่มต้นหรือจุดหมาย

โดยค่าเริ่มต้น จุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ตำแหน่งของคุณ หากต้องการเปลี่ยนจุดเริ่มต้นและสถานที่ที่จะไป ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง หมายเหตุ: คุณเริ่มนำทางไม่ได้หากไม่ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน แต่ก็ยังดูตัวอย่างเส้นทางได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหาจุดหมายหรือแตะจุดหมายในแผนที่
 3. แตะเส้นทาง เส้นทางที่ด้านซ้ายล่าง
  • หากต้องการแก้ไขจุดเริ่มต้น ให้ไปที่ช่องซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะตำแหน่งของคุณ
  • หากต้องการแก้ไขจุดหมาย แตะข้อความที่แสดงในช่อง "ถึง"
 4. แตะดูตัวอย่าง

วิธีอื่นๆ ในการใช้เส้นทาง

แชร์เส้นทาง

หากต้องการส่งเส้นทางให้ผู้อื่นและลิงก์กับเส้นทางใน Google Maps ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเส้นทาง ไอคอนเส้นทางแผนที่ขนส่งสาธารณะที่ด้านซ้ายล่าง
 3. เลือกเส้นทาง
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 5. แตะแชร์เส้นทาง
 6. เลือกแอปเพื่อแชร์เส้นทาง
ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์และตรวจดูว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. ขอเส้นทาง หากต้องการเปลี่ยนเส้นทาง ให้ลากเส้นเส้นทาง
 3. คลิกส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ
 4. เลือกโทรศัพท์ แท็บเล็ต อีเมล หรือข้อความ

หมายเหตุ: คุณส่งเส้นทางไปยังโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตไม่ได้หากมีจุดหมายมากกว่า 1 แห่ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร