ดูคำแนะนำเส้นทางและแสดงเส้นทาง

คุณขอเส้นทางการขับรถ ขนส่งสาธารณะ เดินเท้า ร่วมโดยสารรถ ขี่จักรยาน เที่ยวบิน หรือจักรยานยนต์ได้ใน Google Maps หากมีหลายเส้นทาง เส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายจะเป็นสีน้ำเงิน ส่วนเส้นทางอื่นๆ จะเป็นสีเทา บางเส้นทางใน Google Maps เป็นเส้นทางที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และอาจมีข้อจำกัดในการใช้งาน 

สําคัญ: ตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อคุณใช้คำแนะนำเส้นทางใน Google Maps คํานึงถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวเสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่น หากไม่แน่ใจ โปรดปฏิบัติตามกฎจราจร และป้ายริมถนนหรือเส้นทางที่คุณใช้เดินทาง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
  • หากยังไม่มีแอป ให้ดาวน์โหลดจาก App Store
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง เส้นทาง ที่ด้านซ้ายล่าง
 4. เลือกรูปแบบการเดินทาง

เคล็ดลับ: หากต้องการเลือกเส้นทางอื่นในรูปแบบการเดินทางใดๆ ให้เลือกเส้นทางนั้นบนแผนที่ แต่ละเส้นทางจะแสดงเวลาเดินทางโดยประมาณในแผนที่

รูปแบบการเดินทางของ Google Maps

คุณขอเส้นทางสําหรับรูปแบบการเดินทางต่างๆ ได้ใน Google Maps ดูความแตกต่างของฟีเจอร์ต่างๆ และความพร้อมใช้งานของแต่ละรูปแบบ

ขับรถ: ขับรถ

 • เส้นทางขับรถ ขับรถ นั้นออกแบบมาสําหรับรถยนต์และอาจนําทางไปยังถนนสําหรับรถยนต์เท่านั้น เมื่อขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 125 ซีซี ให้ใช้ตัวเลือก "เลี่ยงค่าผ่านทางและทางหลวง"
 • คุณสามารถปักหมุดการเดินทางโปรดได้โดยแตะปุ่มหมุดที่ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปักหมุดการเดินทางโปรด

ขนส่งสาธารณะ: ขนส่งสาธารณะ

เดินเท้า: เดินเท้า

การโดยสาร: บริการเรียกรถ

 • คุณเปรียบเทียบเส้นทางระหว่างการใช้บริการเรียกรถกับการขนส่งสาธารณะและการเดินได้ หากต้องการเส้นทางในพื้นที่ที่มีรถโดยสารหรือรถแท็กซี่ให้บริการ ดูวิธีเรียกรถโดยสาร

จักรยาน: จักรยาน

เที่ยวบิน เครื่องบิน

เพิ่มจุดหมายหลายแห่ง

คุณขอเส้นทางไปยังหลายจุดหมายหลายแห่งในการเดินทางได้ทุกรูปแบบ ยกเว้นขนส่งสาธารณะหรือเที่ยวบิน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง เส้นทาง ที่ด้านซ้ายล่าง
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มจุดแวะพักที่ด้านขวาบน
 5. หากต้องการเพิ่มจุดแวะพัก เลือกจุดหมายอีกแห่งหนึ่ง
  • คุณเพิ่มจุดแวะพักได้สูงสุด 9 แห่ง
 6. เมื่อเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาสถานที่ที่อยู่ระหว่างทางได้

วิธีเปลี่ยนลําดับของจุดแวะพัก

 1. ค้นหาจุดหมายที่ต้องการย้ายและแตะค้างไว้เพื่อจัดเรียงใหม่ จัดเรียงใหม่ 
 2. ลากจุดหมาย

ปรับเส้นทาง

เลี่ยงค่าผ่านทางและทางหลวง
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง เส้นทางที่ด้านซ้ายล่าง
 4. แตะขับรถ ขับรถ ที่ด้านบน
 5. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือกเส้นทางที่ด้านขวาบน
 6. เปิดเลี่ยงค่าผ่านทางหรือเลี่ยงทางหลวง
เปลี่ยนจุดเริ่มต้นหรือจุดหมาย

โดยค่าเริ่มต้น จุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ตำแหน่งของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางได้

สำคัญ: คุณเริ่มนำทางไม่ได้หากไม่ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน แต่ก็ยังดูตัวอย่างเส้นทางได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง เส้นทางที่ด้านซ้ายล่าง
  • หากต้องการแก้ไขจุดเริ่มต้น ให้ไปที่ด้านบนแล้วแตะตำแหน่งของคุณ
  • หากต้องการแก้ไขจุดหมาย ให้แตะข้อความที่แสดงในช่องจุดหมาย
 4. แตะดูตัวอย่าง
เปลี่ยนเวลาที่คุณจะออกเดินทางหรือถึงจุดหมาย
คุณสามารถเปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทางเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดก่อนออกเดินทางได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและตารางขนส่งสาธารณะโดยประมาณ ทั้งนี้ใช้ได้เฉพาะกับเส้นทางที่มีจุดหมายเดียว
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง เส้นทางที่ด้านซ้ายล่าง
 4. ที่ด้านบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น กำหนดเวลาออกเดินทางหรือเวลาถึง
 5. หากต้องการเปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทาง ให้เลือกออกเวลาหรือถึงก่อน
 6. แตะเสร็จสิ้น
ค้นหาราคาสำหรับบัตรผ่านทาง

สำคัญ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้ในบางเมืองเท่านั้น

เมื่อเส้นทางมีทางพิเศษ Google Maps จะแสดงราคาโดยประมาณก่อนที่คุณจะเริ่มนําทาง

เปลี่ยนการตั้งค่าราคาสำหรับบัตรผ่านทางในแอป Google Maps

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าเพื่อดูราคาที่ถูกต้องได้ โดยค่าเริ่มต้น Maps จะแสดงราคาค่าผ่านทางตามการชำระด้วยบัตรผ่านทาง หากต้องการให้ Maps แสดงราคาค่าผ่านทางแบบไม่มีบัตรผ่านทาง ให้ทําดังนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง
 3. เลื่อนไปที่ "ราคาค่าผ่านทาง" แล้วปิดดูราคาสำหรับบัตรผ่านทาง

เปลี่ยนการตั้งค่าราคาสำหรับบัตรผ่านทางหลังจากขอเส้นทาง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะ "เส้นทาง" ที่ด้านซ้ายล่าง
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือกเส้นทาง
 5. เปิดหรือปิดดูราคาสำหรับบัตรผ่านทาง

วิธีที่ Maps ประมาณราคาค่าผ่านทาง

ราคาค่าผ่านทางใน Maps เป็นราคาโดยประมาณ และไม่ได้ใช้แทนราคาจริงที่ผู้ประกอบการเก็บค่าผ่านทางกําหนด ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของผู้ประกอบการและบนป้ายจราจร

Maps จะประมาณราคาค่าผ่านทางโดยอิงตามปัจจัยต่างๆ เช่น

 • วันของสัปดาห์
 • เวลาของวัน
 • วันที่ที่เจาะจง
 • วิธีการชำระเงิน (เช่น เงินสด ชําระทางไปรษณีย์ บัตรผ่านทาง หรือบัญชีแท็ก)

Maps ไม่ได้คํานวณราคาค่าผ่านทางพิเศษตามความคับคั่งของจราจร หรือเลนที่ราคาอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการจราจร

ทําความเข้าใจวิธีที่เราจัดอันดับตัวเลือกการเดินทาง

เมื่อคุณป้อนจุดหมายใน Google Maps เราจะแสดงวิธีไปสถานที่ดังกล่าวโดยใช้การเดินทางรูปแบบต่างๆ เช่น ขับรถ ปั่นจักรยาน หรือเดิน 

บางครั้งตัวเลือกการขนส่งที่เราแสดงให้คุณเห็นนั้นจัดอันดับโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เป็นรูปธรรมหลายอย่างร่วมกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ ระยะเวลา ระยะทาง ราคา รูปแบบการเดินทางที่คุณต้องการ หรือความเกี่ยวข้องของรูปแบบการเดินทางกับคําค้นหา โดยทั่วไป ปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือรูปแบบการเดินทางที่คุณต้องการ ระยะเวลาการเดินทาง และในบางกรณีก็ราคา

นอกจากนี้ เรายังแสดงบริการด้านการเดินทางอื่นๆ เช่น ขนส่งมวลชน สกูตเตอร์หรือจักรยานให้เช่า และบริการเรียกรถ (หากมี) บริการด้านการเดินทางเหล่านี้มาจากบุคคลที่สามซึ่งเผยแพร่ข้อมูลการขนส่งของตนต่อสาธารณะหรือมีข้อตกลงเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา การเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเรากับผู้ให้บริการขนส่งไม่ส่งผลต่อการจัดอันดับบริการเหล่านี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
76697