ดูคำแนะนำเส้นทางและแสดงเส้นทาง

คุณขอเส้นทางการขับรถ ขนส่งสาธารณะ เดินเท้า หรือขี่จักรยานได้ใน Google Maps เมื่อเห็นเส้นทางหลายเส้นทาง เส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายจะเป็นสีน้ำเงิน เส้นทางอื่นๆ จะปรากฏเป็นสีเทาในแผนที่

บางเส้นทางใน Google Maps เป็นเส้นทางในรุ่นเบต้า และอาจมีข้อจำกัดในการใช้งาน โปรดใช้เส้นทางใน Google Maps อย่างระมัดระวังเสมอ สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลา และดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าคุณและคนรอบตัวจะปลอดภัย เมื่อไม่แน่ใจ ให้ปฏิบัติตามป้ายริมถนนหรือเส้นทางที่คุณใช้เดินทาง

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง
 3. คลิกตำแหน่งบนแผนที่ พิมพ์ที่อยู่ หรือเพิ่มชื่อสถานที่
 4. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ขับรถ: ขับรถ
  • ขนส่งสาธารณะ: ขนส่งสาธารณะ
  • เดินเท้า: เดินเท้า
  • จักรยาน: จักรยาน
  • เครื่องบิน: เครื่องบิน

เคล็ดลับ:

 • เส้นทางไปยังจุดหมายหรือจุดอ้างอิงหลายแห่งจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับการค้นหาการขนส่งสาธารณะหรือเที่ยวบิน
 • การค้นหาเส้นทางอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาค
 • บางเมืองอาจไม่มีเส้นทางขนส่งสาธารณะใน Google Maps บริษัทขนส่งท้องถิ่นของคุณจะต้องเพิ่มข้อมูลเส้นทางของตนใน Google Maps ก่อน คุณจึงจะขอเส้นทางขนส่งสาธารณะได้ ดูเมืองที่ครอบคลุม
 • ในการเปลี่ยนเส้นทางขับรถ ให้คลิกจุดบนเส้นทางค้างไว้แล้วลากมาที่จุดใหม่บนแผนที่

เพิ่มจุดหมายหลายแห่ง

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง
 3. เพิ่มจุดเริ่มต้นและจุดหมาย
 4. คลิกเพิ่ม เพิ่ม ที่ด้านซ้ายใต้จุดหมายที่คุณป้อน
 5. หากต้องการเพิ่มจุดแวะพัก เลือกจุดหมายอีกแห่งหนึ่ง
 6. หากต้องการเพิ่มจุดแวะพักต่อไป ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5
 7. คลิกเส้นทางหนึ่งเพื่อดูคำแนะนำเส้นทาง

เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของจุดแวะพัก ให้ค้นหาจุดหมายที่ต้องการย้าย จากนั้นคลิกและลากจุดหมายดังกล่าว

ปรับเส้นทางของคุณ

เลี่ยงค่าผ่านทางและทางหลวง
 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง
 3. คลิกตำแหน่งบนแผนที่ พิมพ์ที่อยู่ หรือเพิ่มชื่อสถานที่
 4. เลือกตัวเลือก
 5. เลือกช่องติดกับ "ค่าผ่านทาง" หรือ "ทางหลวง"
เปลี่ยนเวลาเดินทางของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทางเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดก่อนออกเดินทางได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและกำหนดเวลาระบบขนส่งโดยประมาณ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนเวลาเดินทาง

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ขอเส้นทาง
 3. หลังจากที่คุณได้เส้นทางแล้ว คลิกเดินทางเลย
 4. หากต้องการเปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทาง ให้เลือกออกเวลาหรือถึงก่อน

เคล็ดลับ: หากคุณมีจุดหมายมากกว่า 1 แห่ง ฟีเจอร์นี้จะใช้ไม่ได้

วิธีอื่นๆ ในการใช้เส้นทาง

แชร์เส้นทางกับผู้อื่น

To send directions in Google Maps:

 1. On your computer, open Google Maps.
 2. Click Directions เส้นทาง, then enter your desired location.
 3. On the map, select a route from the options provided.
 4. In the left menu, click Details จากนั้น Share .
 5. Select from the following:
  • To share a link via email or text: Click Send a link จากนั้น Copy link.
  • To share a link via social media: Click Send a link, then select the app you want to share the link to.
  • To share a link via a web page: Click Embed a map จากนั้น Copy HTML
เคล็ดลับ: คุณสามารถคัดลอกที่อยู่เว็บจากแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ได้ในทุกเบราว์เซอร์ ยกเว้น Internet Explorer 8 หรือ 9

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

วิธีส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง จากนั้นป้อนสถานที่ตั้งที่ต้องการ
 3. เลือกเส้นทางจากตัวเลือกที่มีให้ในแผนที่
 4. ในเมนูด้านซ้าย ให้คลิกรายละเอียด จากนั้น ส่งไปที่โทรศัพท์
 5. เลือกอุปกรณ์หรืออีเมลที่ต้องการส่งเส้นทางไปให้
เคล็ดลับ: หากมีจุดหมายมากกว่า 1 แห่ง คุณจะไม่สามารถส่งเส้นทางไปยังโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

พิมพ์เส้นทาง

วิธีพิมพ์เส้นทาง
 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง จากนั้นป้อนสถานที่ตั้งที่ต้องการ
 3. เลือกเส้นทางจากตัวเลือกที่มีให้ในแผนที่
 4. ในเมนูด้านซ้าย ให้คลิกรายละเอียด จากนั้น พิมพ์ Print Icon
 5. เลือกพิมพ์พร้อมแผนที่หรือพิมพ์ข้อความเท่านั้น
 6. คลิกพิมพ์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร