ดูคำแนะนำเส้นทางและแสดงเส้นทาง

คุณขอเส้นทางการขับรถ ขนส่งสาธารณะ เดินเท้า ร่วมโดยสารรถ ขี่จักรยาน เที่ยวบิน หรือจักรยานยนต์ได้ใน Google Maps หากมีหลายเส้นทาง เส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายจะเป็นสีน้ำเงิน ส่วนเส้นทางอื่นๆ จะเป็นสีเทา บางเส้นทางใน Google Maps เป็นเส้นทางที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และอาจมีข้อจำกัดในการใช้งาน 

สําคัญ: ตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อคุณใช้คำแนะนำเส้นทางใน Google Maps คํานึงถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวเสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่น หากไม่แน่ใจ โปรดปฏิบัติตามกฎจราจร และป้ายริมถนนหรือเส้นทางที่คุณใช้เดินทาง

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง
 3. คลิกตำแหน่งบนแผนที่ พิมพ์ที่อยู่ หรือเพิ่มชื่อสถานที่
 4. เลือกรูปแบบการเดินทาง

เคล็ดลับ: หากต้องการเลือกเส้นทางอื่นในรูปแบบการเดินทางใดๆ ให้เลือกเส้นทางนั้นบนแผนที่ แต่ละเส้นทางจะแสดงเวลาเดินทางโดยประมาณในแผนที่

รูปแบบการเดินทางของ Google Maps

คุณขอเส้นทางสําหรับรูปแบบการเดินทางต่างๆ ได้ใน Google Maps ดูความแตกต่างของฟีเจอร์ต่างๆ และความพร้อมใช้งานของแต่ละรูปแบบ

ขับรถ: ขับรถ

 • เส้นทางขับรถ ขับรถ นั้นออกแบบมาสําหรับรถยนต์และอาจนําทางไปยังถนนสําหรับรถยนต์เท่านั้น เมื่อขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 125 ซีซี ให้ใช้ตัวเลือก "เลี่ยงค่าผ่านทางและทางหลวง"
 • หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางขับรถ ให้คลิกจุดบนเส้นทางค้างไว้แล้วลากมาที่จุดใหม่บนแผนที่

ขนส่งสาธารณะ: ขนส่งสาธารณะ

 • บางเมืองอาจไม่มีเส้นทางขนส่งสาธารณะใน Google Maps บริษัทขนส่งท้องถิ่นของคุณจะต้องเพิ่มข้อมูลเส้นทางของตนใน Google Maps ก่อน คุณจึงจะขอเส้นทางขนส่งสาธารณะได้

เดินเท้า: เดินเท้า

การโดยสาร: บริการเรียกรถ

 • คุณเปรียบเทียบเส้นทางระหว่างการใช้บริการเรียกรถกับการขนส่งสาธารณะและการเดินได้ หากต้องการเส้นทางในพื้นที่ที่มีรถโดยสารหรือรถแท็กซี่ให้บริการ ดูวิธีเรียกรถโดยสาร

จักรยาน: จักรยาน

 • เมื่อปั่นจักรยาน คุณสามารถใช้เส้นทางจักรยาน จักรยาน ได้หากเส้นทางนั้นพร้อมให้บริการในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

เที่ยวบิน เครื่องบิน

เพิ่มจุดหมายหลายแห่ง

คุณขอเส้นทางไปยังหลายจุดหมายหลายแห่งในการเดินทางได้ทุกรูปแบบ ยกเว้นขนส่งสาธารณะหรือเที่ยวบิน

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง
 3. เพิ่มจุดเริ่มต้นและจุดหมาย
 4. คลิกเพิ่ม เพิ่ม ที่ด้านซ้ายใต้จุดหมายที่คุณป้อน
 5. หากต้องการเพิ่มจุดแวะพัก เลือกจุดหมายอีกแห่งหนึ่ง
  • คุณเพิ่มจุดแวะพักได้สูงสุด 9 แห่ง
 6. คลิกเส้นทางหนึ่งเพื่อดูคำแนะนำเส้นทาง

เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาสถานที่ที่อยู่ระหว่างทางได้

วิธีเปลี่ยนลําดับของจุดแวะพัก 

 1. ค้นหาจุดหมายที่ต้องการย้ายไป 
 2. ลากจุดหมาย

แสดงตัวอย่างเส้นทางใน Street View

สําคัญ: หากต้องการดูเส้นทางใน Street View ให้คลิกเส้นทาง เส้นทาง จากนั้นป้อนจุดเริ่มต้นและจุดหมาย

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกรายละเอียดใต้เส้นทางที่ต้องการ
 2. หากต้องการดูเส้นทางโดยละเอียดเพิ่มเติม ให้คลิกขยาย ขยาย
 3. ชี้ไปที่ขั้นตอนในเส้นทาง คุณจะเห็นตัวอย่างเส้นทางหากมีภาพ Street View
 4. คลิกรูปภาพของขั้นตอนที่ต้องการเพื่อดูภาพ Street View
  • หากต้องการดูภาพ Street View ของขั้นตอนอื่นๆ ในเส้นทาง ให้คลิกขั้นตอนก่อนหน้าหรือขั้นตอนถัดไปที่ช่องด้านซ้ายล่าง
  • หากต้องการออกจากตัวอย่าง ให้คลิกปิด ปิด ที่ด้านขวาบน

ปรับเส้นทาง

เลี่ยงค่าผ่านทางและทางหลวง
 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง
 3. คลิกตำแหน่งบนแผนที่ พิมพ์ที่อยู่ หรือเพิ่มชื่อสถานที่
 4. เลือกตัวเลือก
 5. เลือกช่องติดกับ "ค่าผ่านทาง" หรือ "ทางหลวง"
เปลี่ยนเวลาที่คุณจะออกเดินทางหรือถึงจุดหมาย
คุณสามารถเปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทางเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดก่อนออกเดินทางได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและตารางขนส่งสาธารณะโดยประมาณ ทั้งนี้ใช้ได้เฉพาะกับเส้นทางที่มีจุดหมายเดียว
 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ขอเส้นทาง
 3. หลังจากที่คุณได้เส้นทางแล้ว คลิกเดินทางเลย
 4. หากต้องการเปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทาง ให้เลือกออกเวลาหรือถึงก่อน
ทําความเข้าใจวิธีที่เราจัดอันดับตัวเลือกการเดินทาง

เมื่อคุณป้อนจุดหมายใน Google Maps เราจะแสดงวิธีไปสถานที่ดังกล่าวโดยใช้การเดินทางรูปแบบต่างๆ เช่น ขับรถ ปั่นจักรยาน หรือเดิน 

บางครั้งตัวเลือกการขนส่งที่เราแสดงให้คุณเห็นนั้นจัดอันดับโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เป็นรูปธรรมหลายอย่างร่วมกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ ระยะเวลา ระยะทาง ราคา รูปแบบการเดินทางที่คุณต้องการ หรือความเกี่ยวข้องของรูปแบบการเดินทางกับคําค้นหา โดยทั่วไป ปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือรูปแบบการเดินทางที่คุณต้องการ ระยะเวลาการเดินทาง และในบางกรณีก็ราคา

นอกจากนี้ เรายังแสดงบริการด้านการเดินทางอื่นๆ เช่น ขนส่งมวลชน สกูตเตอร์หรือจักรยานให้เช่า และบริการเรียกรถ (หากมี) บริการด้านการเดินทางเหล่านี้มาจากบุคคลที่สามซึ่งเผยแพร่ข้อมูลการขนส่งของตนต่อสาธารณะหรือมีข้อตกลงเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา การเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเรากับผู้ให้บริการขนส่งไม่ส่งผลต่อการจัดอันดับบริการเหล่านี้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก