ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ดูและแสดงเส้นทาง

คุณสามารถดูเส้นทางสำหรับการขับรถ ขนส่งสาธารณะ เดินเท้า ขี่จักรยาน หรือการบินบน Google Maps เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นเส้นทางหลายเส้นทาง เส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายจะเป็นสีฟ้าและเป็นผลลัพธ์แรกที่แสดง เส้นทางอื่นๆ จะเป็นสีเทาบนแผนที่

หมายเหตุ: ข้อมูลเที่ยวบินไม่มีให้บริการบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมขวาล่าง
 4. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • ขับรถ: การขับขี่
  • ขนส่งสาธารณะ: ขนส่งสาธารณะ
  • เดินเท้า: เดินเท้า
  • รถโดยสาร: บริการรถโดยสาร
  • ขี่จักรยาน: จักรยาน
 5. หากต้องการดูรายการเส้นทางขับรถ เดินเท้า หรือขี่จักรยาน แตะแถบสีขาวที่ด้านล่าง แถบนี้เป็นแถบแสดงเวลาที่ใช้ในการเดินทางและระยะทาง

หมายเหตุ:

 • หากต้องการเลือกเส้นทางอื่น ให้แตะเส้นทางนั้นบนแผนที่ แต่ละเส้นทางจะแสดงเวลาเดินทางโดยประมาณบนแผนที่
 • หากคุณกำลังมองหาเส้นทางในพื้นที่ที่มีรถโดยสารหรือรถแท็กซี่ให้บริการ คุณสามารถเปรียบเทียบเส้นทางระหว่างการใช้รถโดยสารกับการขนส่งสาธารณะและการเดินเท้าได้ เรียนรู้วิธีส่งคำขอรถโดยสาร
 • สำหรับเส้นทางขนส่งสาธารณะ ให้เลือกเส้นทางแล้วแตะที่แถบสีขาว
 • บางเมืองอาจไม่มีเส้นทางการขนส่งสาธารณะใน Google Maps องค์การขนส่งท้องถิ่นของคุณจะต้องเพิ่มข้อมูลเส้นทางของตนใน Google Maps ก่อน คุณจึงจะสามารถขอเส้นทางเดินรถได้ ดูเมืองที่ครอบคลุม

เพิ่มจุดหมายหลายจุดหมาย

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมขวาล่าง
 4. ที่มุมขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มจุดแวะพัก
 5. เมื่อเสร็จแล้ว แตะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเพิ่มจุดหมายได้สูงสุด 9 แห่ง
 • เส้นทางไปยังจุดหมายหรือจุดอ้างอิงหลายแห่งใช้ไม่ได้กับการขนส่งสาธารณะหรือการปั่นจักรยาน
 • ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับจุดแวะพัก หาจุดหมายที่คุณต้องการย้าย จากนั้น แตะจัดลำดับใหม่ จัดลำดับอีกครั้ง ค้างไว้ จากนั้น ลากจุดหมาย
 • คุณสามารถค้นหาสถานที่ที่อยู่ระหว่างทางได้

ปรับเส้นทางของคุณ

เลี่ยงค่าผ่านทางและทางหลวง
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมขวาล่าง
 4. แตะขับรถ ที่ด้านบน
 5. ที่มุมขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือกเส้นทาง
 6. แตะเลี่ยงค่าผ่านทาง หรือเลี่ยงทางหลวง
 7. แตะเสร็จสิ้น
เปลี่ยนจุดเริ่มต้นหรือจุดหมาย

โดยค่าเริ่มต้น จุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ตำแหน่งของคุณ หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่คุณเริ่มต้นและตำแหน่งที่จะไป ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมขวาล่าง
  • หากต้องการแก้ไขจุดเริ่มต้น ไปที่ช่องซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอแล้วแตะตำแหน่งของคุณ
  • หากต้องการแก้ไขจุดหมาย แตะข้อความที่แสดงในช่อง "ถึง"
 4. ค้นหาจุดเริ่มต้นใหม่ หรือแตะเลือกบนแผนที่

วิธีอื่นๆ ในการใช้เส้นทาง

บันทึกเส้นทางเพื่อดูแบบออฟไลน์

เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถบันทึกเส้นทางไว้บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต เพื่อให้สามารถดูเส้นทางได้ในขณะออฟไลน์

หมายเหตุ: ปัจจุบันการบันทึกเส้นทางการเดินทางทุกรูปแบบสามารถใช้งานได้ในประเทศบราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก และรัสเซีย โดยจะสามารถบันทึกได้ครั้งละ 1 เส้นทางเท่านั้น

บันทึกเส้นทาง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่
 3. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 4. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมขวาล่าง
 5. เลือกวิธีการเดินทางของคุณจากด้านบน
 6. แตะแถบสีขาวที่ด้านล่าง แถบนี้เป็นแถบแสดงเวลาที่ใช้ในการเดินทางและระยะทาง
 7. แตะบันทึกแบบออฟไลน์ที่ด้านล่าง

หมายเหตุ:

 • ระบบจะบันทึกเส้นทางของคุณไว้บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเครื่องดังกล่าวขณะค้นหาเส้นทางที่บันทึกไว้
 • เส้นทางที่บันทึกไว้จะหมดอายุหลังจาก 30 วัน
 • เส้นทางของคุณจะแสดงในรูปแบบของการเดินทางที่คุณได้เลือกไว้เมื่อทำการบันทึกเส้นทาง

ค้นหาเส้นทางที่บันทึกไว้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเส้นทางที่บันทึกไว้แบบออฟไลน์ที่ด้านล่าง

หมายเหตุ:

 • หากคุณบันทึกเส้นทางจาก "ตำแหน่งของคุณ" แล้วค้นหาเส้นทางที่บันทึกไว้ เส้นทางที่แสดงนั้นจะเริ่มต้นจากสถานที่ที่คุณบันทึกเส้นทางไว้ โดยจะไม่เริ่มต้นจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
 • หากต้องการดูข้อมูลที่อัปเดต เช่น การจราจร ให้แตะรีเฟรช รีเฟรช
 • ปัจจุบันการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวไม่สามารถใช้งานได้กับเส้นทางที่บันทึกไว้ ถ้าต้องการค้นหาสถานที่และดูการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว ให้ดาวน์โหลดพื้นที่ออฟไลน์
แชร์เส้นทาง

หากต้องการส่งเส้นทางให้ผู้อื่นและลิงก์กับเส้นทางใน Google Maps ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมขวาล่าง
 3. เลือกเส้นทาง
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่มุมขวาบน
 5. แตะแชร์เส้นทาง
 6. เลือกแอปเพื่อแชร์ตำแหน่ง
ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 1. ในคอมพิวเตอร์ เปิด Google Maps และตรวจดูว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. ขอเส้นทาง หากต้องการเปลี่ยนเส้นทาง ให้ลากเส้นเส้นทาง
 3. แตะส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ
 4. เลือกโทรศัพท์ แท็บเล็ต อีเมล หรือข้อความ

หมายเหตุ: หากคุณมีจุดหมายมากกว่า 1 แห่ง คุณจะไม่สามารถส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร