ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true

ดูและแสดงเส้นทาง

คุณขอเส้นทางการขับรถ ขนส่งสาธารณะ เดินเท้า หรือขี่จักรยานได้ใน Google Maps เมื่อเห็นเส้นทางหลายเส้นทาง เส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายจะเป็นสีน้ำเงิน เส้นทางอื่นๆ จะเป็นสีเทาในแผนที่

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่ด้านขวาล่าง
 4. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • ขับรถ: การขับขี่
  • ขนส่งสาธารณะ: ขนส่งสาธารณะ
  • เดินเท้า: เดินเท้า
  • รถแท็กซี่: บริการรถโดยสาร
  • จักรยาน: จักรยาน
 5. หากต้องการดูรายการเส้นทาง ให้แตะแถบด้านล่างที่แสดงเวลาในการเดินทางและระยะทาง
 6. หากต้องการเลือกเส้นทางอื่น ให้แตะเส้นทางนั้นในแผนที่ แต่ละเส้นทางจะแสดงเวลาเดินทางโดยประมาณในแผนที่

หมายเหตุ

 • สำหรับเส้นทางขนส่งสาธารณะ ให้เลือกเส้นทาง แล้วแตะแถบด้านล่างที่แสดงเวลาในการเดินทางและระยะทาง
 • บางเมืองอาจไม่มีเส้นทางการขนส่งสาธารณะใน Google Maps ดูเมืองที่ครอบคลุม

เพิ่มจุดหมายหลายจุดหมาย

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่ด้านขวาล่าง
 4. ที่มุมขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มจุดแวะพัก คุณเพิ่มจุดแวะพักได้สูงสุด 9 แห่ง
 5. แตะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • เส้นทางไปยังจุดหมายหลายแห่งใช้ไม่ได้กับการขนส่งสาธารณะหรือการปั่นจักรยาน
 • ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับจุดแวะพัก หาจุดหมายที่คุณต้องการย้าย จากนั้น แตะจัดลำดับใหม่ เมนู ค้างไว้ จากนั้น ลากจุดหมาย
 • คุณค้นหาสถานที่ที่อยู่ระหว่างทางได้
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร