ดูและแสดงเส้นทาง

คุณขอเส้นทางการขับรถ ขนส่งสาธารณะ เดินเท้า หรือขี่จักรยานได้ใน Google Maps เมื่อเห็นเส้นทางหลายเส้นทาง เส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายจะเป็นสีน้ำเงิน เส้นทางอื่นๆ จะปรากฏเป็นสีเทาในแผนที่

บางเส้นทางใน Google Maps เป็นเส้นทางในรุ่นเบต้า และอาจมีข้อจำกัดในการใช้งาน โปรดใช้เส้นทางใน Google Maps อย่างระมัดระวังเสมอ สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลา และดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าคุณและคนรอบตัวจะปลอดภัย เมื่อไม่แน่ใจ ให้ปฏิบัติตามป้ายริมถนนหรือเส้นทางที่คุณใช้เดินทาง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมล่างขวา
 4. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • ขับรถ: การขับขี่
  • ขนส่งสาธารณะ: ขนส่งสาธารณะ
  • เดินเท้า: เดินเท้า
  • โดยสาร: บริการรถโดยสาร
  • จักรยาน: จักรยาน
 5. หากต้องการดูรายการเส้นทาง ให้แตะแถบด้านล่างที่แสดงเวลาในการเดินทางและระยะทาง
 6. หากต้องการเลือกเส้นทางอื่น ให้แตะเส้นทางนั้นในแผนที่ แต่ละเส้นทางจะแสดงเวลาเดินทางโดยประมาณในแผนที่

หมายเหตุ

 • สำหรับเส้นทางขนส่งสาธารณะ ให้เลือกเส้นทาง แล้วแตะแถบด้านล่างที่แสดงเวลาในการเดินทางและระยะทาง
 • บางเมืองอาจไม่มีเส้นทางการขนส่งสาธารณะใน Google Maps ดูเมืองที่ครอบคลุม

ดูเส้นทางสกูตเตอร์และรถจักรยานยนต์

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้ในบางแห่งเท่านั้น

เมื่อต้องการดูเส้นทางแบบง่ายๆ ขณะขี่รถจักรยานยนต์หรือสกูตเตอร์ ให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางมอเตอร์ไซค์

ระบบจะเลือกเฉพาะเส้นทางที่อนุญาตให้พาหนะสองล้อวิ่ง และอาจนำทางไปยังทางลัดตามถนนที่แคบลง

 1. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายในแผนที่
 2. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมขวาล่าง
 3. แตะมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์ แล้ว เริ่มต้น

เคล็ดลับ

 • ก่อนที่จะเริ่มเดินทาง คุณสามารถดูเลี้ยวต่อๆ ไปให้ชัดเจนได้ แตะวงกลมสีขาวที่อยู่ตามเส้นทาง
 • หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพิ่มจุดแวะพัก (หากเลือกรถของคุณเอง) ให้แตะจุดสังเกต

เพิ่มจุดหมายหลายจุดหมาย

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมล่างขวา
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว เพิ่มจุดแวะพักที่มุมบนขวา คุณจะเพิ่มจุดแวะพักได้สูงสุด 9 แห่ง
 5. แตะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • เส้นทางไปยังจุดหมายหลายแห่งใช้ไม่ได้กับการขนส่งสาธารณะหรือการปั่นจักรยาน
 • หากต้องการเปลี่ยนลำดับจุดแวะพัก ให้หาจุดหมายที่คุณต้องการย้าย แล้ว แตะจัดลำดับใหม่ เมนู ค้างไว้ แล้ว ลากจุดหมาย
 • คุณค้นหาสถานที่ที่อยู่ระหว่างทางได้

ปรับเส้นทางของคุณ

เลี่ยงค่าผ่านทางและทางหลวง
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมล่างขวา
 4. แตะขับรถ ที่ด้านบน
 5. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ตัวเลือกเส้นทางที่มุมบนขวา
 6. แตะเลี่ยงค่าผ่านทางหรือเลี่ยงทางหลวง
 7. แตะเสร็จสิ้น
เปลี่ยนจุดเริ่มต้นหรือจุดหมาย

โดยค่าเริ่มต้น จุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ตำแหน่งของคุณ หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่คุณเริ่มต้นและตำแหน่งที่จะไป ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง หมายเหตุ: คุณจะเริ่มการนำทางไม่ได้หากไม่ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน แต่คุณยังดูตัวอย่างเส้นทางได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 3. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมล่างขวา
  • หากต้องการแก้ไขจุดเริ่มต้น ให้ไปที่ด้านบนของหน้าจอแล้วแตะตำแหน่งของคุณ
  • หากต้องการแก้ไขจุดหมาย ให้แตะข้อความที่แสดงในช่องจุดหมาย
 4. แตะดูตัวอย่าง

วิธีอื่นๆ ในการใช้เส้นทาง

บันทึกเส้นทางเพื่อดูแบบออฟไลน์

เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถบันทึกเส้นทางไว้บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต เพื่อให้สามารถดูเส้นทางได้ในขณะออฟไลน์

หมายเหตุ: ปัจจุบันการบันทึกเส้นทางการเดินทางทุกรูปแบบสามารถใช้งานได้ในประเทศบราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก และรัสเซีย โดยจะสามารถบันทึกได้ครั้งละ 1 เส้นทางเท่านั้น

บันทึกเส้นทาง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่
 3. ค้นหาจุดหมายของคุณหรือแตะจุดหมายบนแผนที่
 4. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมล่างขวา
 5. เลือกวิธีการเดินทางของคุณจากด้านบน
 6. แตะแถบสีขาวที่ด้านล่าง แถบนี้เป็นแถบแสดงเวลาที่ใช้ในการเดินทางและระยะทาง
 7. แตะบันทึกแบบออฟไลน์ที่ด้านล่าง

หมายเหตุ:

 • ระบบจะบันทึกเส้นทางของคุณไว้บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเครื่องดังกล่าวขณะค้นหาเส้นทางที่บันทึกไว้
 • เส้นทางที่บันทึกไว้จะหมดอายุหลังจาก 30 วัน
 • เส้นทางของคุณจะแสดงในรูปแบบของการเดินทางที่คุณได้เลือกไว้เมื่อทำการบันทึกเส้นทาง

ค้นหาเส้นทางที่บันทึกไว้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเส้นทางที่บันทึกไว้แบบออฟไลน์ที่ด้านล่าง

หมายเหตุ:

 • หากคุณบันทึกเส้นทางจาก "ตำแหน่งของคุณ" แล้วค้นหาเส้นทางที่บันทึกไว้ เส้นทางที่แสดงนั้นจะเริ่มต้นจากสถานที่ที่คุณบันทึกเส้นทางไว้ โดยจะไม่เริ่มต้นจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
 • หากต้องการดูข้อมูลที่อัปเดต เช่น การจราจร ให้แตะรีเฟรช รีเฟรช
 • ปัจจุบันการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวไม่สามารถใช้งานได้กับเส้นทางที่บันทึกไว้ ถ้าต้องการค้นหาสถานที่และดูการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว ให้ดาวน์โหลดพื้นที่ออฟไลน์
แชร์เส้นทาง

หากต้องการส่งเส้นทางให้ผู้อื่นและลิงก์กับเส้นทางใน Google Maps ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเส้นทาง ทิศทาง ที่มุมล่างขวา
 3. เลือกเส้นทาง
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่มุมบนขวา
 5. แตะแชร์เส้นทาง
 6. เลือกแอปเพื่อแชร์เส้นทาง
ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์และตรวจดูว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. ขอเส้นทาง หากต้องการเปลี่ยนเส้นทาง ให้ลากเส้นเส้นทาง
 3. แตะส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ
 4. เลือกโทรศัพท์ แท็บเล็ต อีเมล หรือข้อความ

หมายเหตุ: หากคุณมีจุดหมายมากกว่า 1 แห่ง คุณจะไม่สามารถส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร