Google Map Maker ngừng hoạt động

Google Map Maker đã chính thức ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 và nhiều tính năng đang được tính hợp vào Google Maps.

Kể từ năm 2008, cộng đồng Google Map Maker đã chỉnh sửa và kiểm duyệt hàng triệu tính năng để cải thiện trải nghiệm Google Maps. Để giúp tất cả người dùng Google Maps dễ dàng hơn khi đóng góp thay đổi cho bản đồ, chúng tôi đã bắt đầu chuyển chức năng từ Map Maker sang Google Map trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động.

Các tính năng chỉnh sửa chính hiện có sẵn trong Google Maps bao gồm:

Chúng tôi sẽ liên tục thêm các tính năng chỉnh sửa mới vào trong Google Maps.

Để tiếp tục đóng góp kiến thức về địa phương của bạn vào Google Maps và tương tác với cộng đồng nhiệt huyết gồm những cá nhân cùng chí hướng, chúng tôi mời bạn tham gia chương trình Local Guides nơi bạn có thể thực hiện những việc như:

  • Kiếm điểm
  • Mở khóa giải thưởng để gửi chỉnh sửa và thông tin khác
  • Nhận quyền truy cập sớm vào các tính năng mới của Google Map.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Local Guides Connect nơi chúng tôi sẽ tiếp tục đăng nội dung cập nhật khi tính năng mới được khởi chạy trong Google Maps. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?