Ladda upp ett flöde

När du har skapat och registrerat ditt flöde kan du använda det för att ladda upp din data.

I den här artikeln förklarar vi de olika metoderna för att ladda upp ett flöde och hur man använder var och en av metoderna.

Innan du börjar

Överföringsalternativ

Om du är ny på Manufacturer Center är direkt uppladdning det enklaste sättet att komma igång.

Obs! Skickar du in en komprimerad fil måste den vara mindre än 4 GB. Är filen större än 4 GB måste du dela upp den i flera mindre filer före uppladdningen.

Det finns flera uppladdningsalternativ när du laddar upp dataflödet till Manufacturer Center. När dataflödet har laddats upp går det även att skapa ett schema för automatisk uppdatering av flödet.

Direktuppladdning (filer mindre än 4 GB)

  1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
  2. På sidmenyn klickar du på Produkter och sedan på Flöden.
  3. Sök efter flödet i listan med registrerade filer. I kolumnen Namn klickar du på det flödesnamn som är associerat med filen du vill skicka in.
  4. På sidan som läses in klickar du på ikonen med tre punkter i avsnittet Bearbetning.
  5. Välj Överför flödesfil i rullgardinsmenyn.
  6. Dra och släpp eller välj en flödesfil.
  7. (Valfritt) Om du vill testa flödet innan du lägger till din data väljer du Ladda upp som test.
  8. Klicka på Ladda upp.

Beroende på filens storlek och internetanslutningens hastighet kan det ta flera minuter att överföra den. Flödesstatus finns i avsnittet Bearbetning i flödet. Du hittar hela produktkatalogens status på sidan Diagnostik under Produkter, cirka 30 minuter efter att flödet har bearbetats.

SFTP-uppladdning (filer mindre än 4 GB)

SFTP (SSH File Transfer Protocol) är ett säkert sätt att skicka större mängder produktdata. Läs mer om SFTP.

GCS-uppladdning

Google Cloud Storage är en molnbaserad lagringstjänst där du kan lagra och komma åt dina uppgifter i Googles infrastruktur. Läs mer om att skicka in flöden via Google Cloud Storage

Schemalagda hämtningar (filer mindre än 4 GB)

Med inmatningsmetoden för schemalagda hämtningar kan du skapa ett uppladdningsschema för dataflödet på din webbplats. Baserat på det schema du skapar försöker Google ladda ned filen från servern eller webbplatsen och ladda upp den till ditt konto i enlighet med schemat. Läs mer om schemaläggning och server- eller webbplatsalternativ

Manufacturer Center API (avancerat)

Med Manufacturer Center API kan appar interagera direkt med Manufacturer Center-plattformen. Det effektiviserar hanteringen av stora eller komplexa Manufacturer Center-konton. Manufacturer Center API kan användas som inmatningskälla för produktdata i Manufacturer Center. Din data publiceras i enlighet med uppdateringar på webbplatsen. Läs mer om att komma igång med Manufacturer Center API.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny