Åtgärda produktproblem i avsnittet Diagnostik

Diagnostics section hero image.

I avsnittet Diagnostik i ditt konto visas problem- och attributrapporter för din produktdata. Rapporterna på sidan Diagnostik ger dig bättre inblick i kvaliteten på din produktdata, vilket gör det enklare att identifiera och åtgärda problem.

I den här artikeln finns information om hur du använder sidan Diagnostik i Manufacturer Center för att hitta och åtgärda problem med produktdata.

Så fungerar det

På sidan Diagnostik i ditt Manufacturer Center-konto visas de produkter som har problem som påverkar antingen enskilda attribut eller varor i helhet. Det finns en lista över underkända produkter och en lista över attribut med störst antal problem.

Varuproblem: Problem som gör att hela produkten underkänns, vilket innebär att produkten inte är kvalificerad att ingå i sortimentet och att produktdata inte används på Googles plattformar när produkten visas. Om GTIN-numret eller varumärket inte är godkänt påverkar det till exempel hela varan.

Attributproblem: Problem som påverkar ett enda attribut och inte medför att produkten underkänns. Om flödet till exempel innehåller ett ogiltigt värde för attributet kön [gender] läggs produkten fortfarande till i sortimentet, men datan du har laddat upp är inte den data vi använder för attributet kön när vi visar produkten.

Sortera problem med filter

Du kan filtrera data i avsnittet Diagnostik efter destination, land, primärt flöde, attribut, datum eller målkunds-id (endast datapartner).

destination icon Destination: Filtrera efter specifika sammanhang och program som ”Shopping-katalogen”.

country icon Land: Filtrera efter varor som är inriktade på ett visst land.

Primary feed icon Primärt flöde: Filtrera efter varor som har skickats in via ett flöde eller via Content API.

Attributes icon Attribut: Filtrera efter varuproblem som orsakas av ett visst attribut.

date icon Datum: Filtrera efter problem som uppstod före eller efter ett visst datum, eller mellan två datum.

Target Client ID IconMålkunds-id (endast datapartner): Filtrera efter problem som påverkar en viss målkund.

Om du har ställt in filter på sidan Diagnostik innehåller de nedladdningsbara rapporterna endast artiklar som visas med dessa filter. Om du till exempel har ställt in flödesfiltret på Content API visar de nedladdningsbara rapporterna bara varor som har skickats in via det API:et.

Åtgärda varuproblem med Diagnostik

Genom att redigera flödet

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Klicka på Diagnostik i navigeringsmenyn.
 3. Granska felen. 
  • Om du vill se en fullständig lista över underkända varor för ett visst attribut klickar du på Visa lista.
  • Om du vill se tre varor från ditt konto som exempel på underkända attribut klickar du på Visa exempel.
 4. Åtgärda problemen genom att korrigera varorna i flödet och skicka in flödet igen.

Genom att använda produktredigeraren

Du kan redigera enskild produktinformation för produkter i ditt konto med Produktredigeraren:

 1. Logga in på ditt Manufacturer Center-konto.
 2. Klicka på Diagnostik i navigeringsmenyn.
 3. Granska felen. 
  • Om du vill se en fullständig lista över underkända varor för ett visst attribut klickar du på Visa lista.
  • Om du vill se tre varor från ditt konto som exempel på underkända attribut klickar du på Visa exempel.
 4. Välj Varianter på fliken Produkter.
 5. Välj den produkt du vill redigera och klicka sedan på redigeringsikonen.
 6. Markera attributet du vill redigera. Redigerbara fält är markerade med en grå ikon. Med undantag för id, land och innehållsspråk kan alla fält redigeras och är markerade med en grå ikon. Obs! Om du vill ändra icke-redigerbara fält måste du ta bort produkten och skapa en ny.
 7. När dina ändringar är klara klickar du på Spara ändringar eller Avbryt för att ignorera dina ändringar och återgå till den ursprungliga informationen.
Viktigt: All information som anges manuellt kommer att åsidosätta data som du skickade via flödesuppladdningar. Även om du skickar in ett flöde med annan information efter att manuella ändringar har gjorts, kommer den manuellt inmatade informationen att finnas kvar. Du kan ändra eller ta bort manuella ändringar när som helst med Produktredigeraren.

Google verifierar alla ändringar innan de publiceras. Vissa attribut kanske inte visas direkt för kunder via Shopping-annonser eller andra Google-plattformar. Alla attribut som du skickar används dock för att öka annonsens relevans för produktrelaterade sökningar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
104514
false