Beginner's guide

ลงชื่อสมัครใช้ Manufacturer Center

คุณต้องมีบัญชี Manufacturer Center เพื่อแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผู้ผลิตให้กับ Google บัญชี Manufacturer Center เหมาะสำหรับผู้ผลิตแบรนด์และเจ้าของแบรนด์ที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศที่มีสิทธิ์ การเลือกลงชื่อสมัครใช้ Manufacturer Center หมายความว่าคุณเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคุณเอง หรือเป็นเจ้าของแบรนด์สำหรับบริษัทผู้ผลิตอื่นๆ

เมื่อบัญชีได้รับอนุมัติแล้ว คุณจะจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบริษัทและแบรนด์ของคุณเองได้

ก่อนเริ่มต้น

คุณจะต้องมีบัญชี Google (เช่น Gmail) เพื่อลงชื่อสมัครใช้ Manufacturer Center หากยังไม่มีบัญชี Google ให้ไปที่ accounts.google.com แล้วเลือก "สร้างบัญชี" โปรดทราบว่าอีเมลบัญชี Google สามารถแตกต่างจากอีเมลธุรกิจที่คุณระบุเมื่อลงชื่อสมัครใช้ Manufacturer Center

เปิด Manufacturer Center

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อลงชื่อสมัครใช้

เราจะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้ Manufacturer Center หลังจากลงชื่อสมัครใช้ เราจะส่งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานะไปยังอีเมลที่คุณระบุ นอกจากนี้ คุณยังติดตามสถานะการยืนยันในบัญชี Manufacturer Center ได้ด้วย

เมื่อลงชื่อสมัครใช้ เราจะขอข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงชื่อบริษัท, URL ของเว็บไซต์ และอีเมลธุรกิจ เราใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อยืนยันว่าคุณสามารถจัดการผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ในนามของธุรกิจและควรอนุมัติบัญชี Manufacturer Center ของคุณหรือไม่
 • ข้อมูลแบรนด์ ซึ่งรวมถึงชื่อแบรนด์, URL ของเว็บไซต์แบรนด์โดยเฉพาะในกรณีที่แตกต่างจาก URL ของบริษัท คุณจะเพิ่มแบรนด์ได้เมื่อลงชื่อสมัครใช้เสร็จแล้ว โดยเราจะใช้ข้อมูลแบรนด์เพื่อตรวจสอบว่าคุณจัดการแบรนด์ใน Manufacturer Center ได้หรือไม่
 • (ไม่บังคับ) รหัส Merchant Center หากมีบัญชี Merchant Center ที่ใช้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาต เราขอแนะนำให้ลิงก์บัญชีดังกล่าวกับบัญชี Manufacturer Center เมื่อลงชื่อสมัครใช้ ซึ่งจะช่วยให้ระบบซิงค์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Merchant Center กับ Manufacturer Center ได้โดยตรง หากไม่มีบัญชี Merchant Center ให้ข้ามขั้นตอนนี้แล้วป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยตรงใน Manufacturer Center หลังจากลงชื่อสมัครใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีซิงค์ข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก Merchant Center ไปยัง Manufacturer Center

วิธีการ

 1. ไปที่หน้าลงชื่อสมัครใช้ Manufacturer Center
 2. ระบุประเภทธุรกิจ คุณจะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • เจ้าของแบรนด์: คุณเป็นเจ้าของแบรนด์อย่างน้อย 1 แบรนด์และมีสิทธิ์ผลิตผลิตภัณฑ์
  • ผู้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์: คุณออกใบอนุญาตให้แก่แบรนด์จากบริษัทอื่นอย่างน้อย 1 แบรนด์และมีสิทธิ์ผลิตผลิตภัณฑ์
  • พาร์ทเนอร์ด้านข้อมูล: คุณจัดการผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ในนามของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำงานกับพาร์ทเนอร์ด้านข้อมูล
   หมายเหตุ: หากประเภทธุรกิจไม่ตรงกับตัวเลือก คุณเป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้ขาย หรือเลือกไม่ตรงกับข้อใดเลย Manufacturer Center ก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และเราขอแนะนำให้พิจารณาใช้ Merchant Center แทน
 3. ป้อนข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
  • ชื่อธุรกิจ เช่น "Google" ซึ่งจะเป็นชื่อของบัญชี Manufacturer Center ในภาพรวมด้วย
  • URL สำหรับเว็บไซต์ของธุรกิจ ซึ่งควรเป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับชื่อธุรกิจและอีเมลธุรกิจของคุณ
  • อีเมลของธุรกิจ ต้องระบุโดเมนบริษัทสำหรับอีเมล เช่น your-email@company-domain.com โดยคำขอยืนยันจะส่งไปที่อีเมลนี้ด้วย คำขอต้องได้รับการอนุมัติจากอีเมลนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเริ่มต้นใช้งานบัญชี Manufacturer Center ใหม่
  • สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่ตั้งที่จดทะเบียนของธุรกิจ
 4. ป้อนข้อมูลแบรนด์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
  • ชื่อแบรนด์ เช่น "Google Pixel" โดยอาจเป็นชื่อเดียวกับชื่อธุรกิจก็ได้
  • URL เว็บไซต์ของแบรนด์ ซึ่งอาจแตกต่างจากเว็บไซต์ของธุรกิจ
   หมายเหตุ: เมื่อป้อนชื่อแบรนด์ ไม่ต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ™, Inc., Corp. หรือ Ltd. หากมีหลายแบรนด์ คุณจะระบุข้อมูลดังกล่าวได้หลังจากที่เราอนุมัติบัญชี Manufacturer Center แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อมูลแบรนด์
 5. (ไม่บังคับ) เพิ่มรหัส Merchant Center (ซึ่งมีแบรนด์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับใบอนุญาต) เพื่อลิงก์บัญชีกับ Manufacturer Center คุณดูรหัส Merchant Center ได้ที่ด้านบนของทุกหน้าใน Merchant Center ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีซิงค์ข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก Merchant Center ไปยัง Manufacturer Center
  หากไม่มีบัญชี Merchant Center ซึ่งเป็นบัญชีที่มีแบรนด์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับใบอนุญาต หรือหากไม่ต้องการซิงค์ผลิตภัณฑ์ระหว่างบัญชี ให้ข้ามขั้นตอนนี้ คุณจะเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Manufacturer Center ได้โดยตรงหลังจากที่ลงชื่อสมัครใช้
 6. อ่านและยอมรับ "ข้อกำหนดในการให้บริการของ Manufacturer Center" จากนั้นเลือกเข้าร่วม Manufacturer Center

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

 • คำขอลงชื่อสมัครใช้บัญชี Manufacturer Center จะเข้าสู่กระบวนการยืนยัน
 • เราตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเป็นผู้ผลิต เจ้าของแบรนด์ หรือผู้รับอนุญาต และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ Manufacturer Center โดยอาจใช้เวลาสูงสุด 2 วันทำการในการอนุมัติบัญชี Manufacturer Center และใช้เวลายืนยันข้อมูลแบรนด์สูงสุด 2 สัปดาห์
 • คุณจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับสถานะของบัญชี รวมถึงสามารถทำตามขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้แต่ละขั้นใน Manufacturer Center

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก