Konfigurera produktdata i Google Kalkylark

Den här artikeln innehåller anvisningar om hur du skapar och laddar upp produktdata i Google Kalkylark. Manufacturer Center har en mall som underlättar när du skapar din produktdata.

Innan du skapar och laddar upp produktdata måste du registrera ditt Google-kalkylark i Manufacturer Center.

Lägga till din data

Fyll i flödet enligt anvisningarna nedan för den typ av kalkylark du använder. Du bör inte importera eller öppna en .xlsx-fil i Google Kalkylark eftersom det kan orsaka kodningsproblem.

  • Attributnamn: När du skriver i kalkylarkets rubrikrad kan du välja från listan med godkända attributnamn. Läs mer om produktdataspecifikationer
  • Godkända värden: För attribut som har standardiserade värden kan du välja från listan med godkända värden. Läs mer om flöden

Skicka in flödet

När du har skickat in flödet kan du öppna fliken Bearbetning i Manufacturer Center-kontot för att se eventuella bearbetningsfel. Om du vill visa en fullständig lista över fel och varningar kan du öppna sidan Diagnostik och felsöka flödet om det behövs.

Formatkrav för Google Kalkylark

  • Det första kalkylarket måste innehålla den produktdata som ska skickas. Första raden på den sidan måste vara rubriken. Rubriken får bara innehålla ett attribut per cell. Alla värden som inte är attribut som stöds orsakar fel under uppladdningen av flödet.
  • Varje cell ska följa produktdataspecifikationen.
  • För gruppattribut som produkttyp [product_type], produkthöjdpunkt [product_highlight] och produktinformation [product_detail], använder du kolonavgränsade underattribut. Om ett kolon inte används för att avgränsa underattribut ska det skickas in med ett inledande omvänt snedstreck, till exempel ”\”.
  • För upprepade attribut som produkttyp [product_type], produkthöjdpunkt [product_highlight] och produktinformation [product_detail] bör du avgränsa varje värde med ett kommatecken, till exempel ”blå, grön, röd” där det är tillämpligt. För upprepade attribut måste ett kommatecken som är del av attributvärdet och inte används för att avgränsa värden skickas in med ett inledande omvänt snedstreck, till exempel ”\,”.
  • För upprepade gruppattribut måste både kommatecknet och kolonet föregås av ett omvänt snedstreck om de inte används för att avgränsa värden.
  • Mer information finns i produktdataspecifikationen. Observera att bara ett fåtal attribut har stöd för flera värden. Du kan till exempel bara ange ett värde för attributen id [id] eller beskrivning [description].

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
362469311743865189