Skicka in flöden via SFTP

Vad är SFTP?

SFTP står för SSH File Transfer Protocol. Det är ett vanligt sätt för användare att överföra filer till och från internet. Med SFTP överförs data på ett säkert sätt med hjälp av kryptering. Ingen fildata i ren text överförs.

Obs! Möjligheten att överföra produktdatafiler till Manufacturer Center via FTP fasas ut. Läs mer om att stödet för FTP upphör i Manufacturer Center.

Innan du börjar

Om du vill skicka dataflöden måste du först skapa ett flöde. Observera att när du skickar filer via SFTP måste filen vara mindre än 4 gigabyte (GB), antingen i komprimerat eller okomprimerat format. Om filen är större än så måste du dela upp den i flera mindre filer innan du gör en uppladdning.

Om du behöver mer hjälp med att använda SFTP efter att ha läst den här artikeln kan du läsa vår felsökningsguide.

Skapa ett SFTP-konto

Så här skapar du ett SFTP-konto:

 1. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Google Ads | verktyg [ikon] i Manufacturer Center.
 2. Klicka på SFTP eller GCS i rullgardinsmenyn.
 3. Välj SFTP-fliken.
 4. Ett användarnamn för SFTP-kontot genereras automatiskt. Klicka på Generera om du vill generera ett lösenord och aktivera kontot.
 5. En popup-ruta visar ditt automatiskt genererade lösenord.
 6. Klicka på Stäng för att återgå till sidan med SFTP-inställningar.
Obs! När du har skapat lösenordet ska du spara det på en säker plats innan du stänger popup-rutan. Av säkerhetsskäl visas inte ditt lösenord igen. Din första lösenordsgenerering kan börja gälla först efter flera timmar. Om du inte kan logga in på vår SFTP-server direkt kan du prova igen senare.

Ändra ditt SFTP-lösenord

Om du behöver ändra SFTP-lösenordet kan du göra det genom att generera ett säkert lösenord i Manufacturer Center. Så här ändrar du SFTP-lösenordet:

 1. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Google Ads | verktyg [ikon] i Manufacturer Center.
 2. Klicka på SFTP eller GCS i rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på Återställ i avsnittet SFTP.
 4. I ett popup-fönster uppmanas du att bekräfta att du vill ändra ditt lösenord. Om du vill fortsätta klickar du på Återställ.
 5. En annan popup-ruta visar ditt nya lösenord.
 6. Klicka på Stäng för att återgå till sidan med SFTP-inställningar.

Obs! När du har skapat lösenordet ska du spara det på en säker plats innan du stänger popup-rutan. Av säkerhetsskäl visas inte ditt lösenord igen. Tänk på att du bara kan skapa ett nytt SFTP-lösenord för Google Manufacturer Center. Du kan inte återfå glömda eller borttappade lösenord.

Överför filen via SFTP

Du kan använda många olika metoder för att överföra en fil via SFTP. Nedan finns instruktioner för de vanligaste. Om du inte har använt FTP förut rekommenderar vi det alternativ 1, eftersom det är enklast att konfigurera.

För samtliga alternativ behöver du följande information:

 • Värdnamn: partnerupload.google.com är vår SFTP-server. Det är dit du skickar ditt flöde.
 • Användare: SFTP-användarnamnet som finns i SFTP-inställningarna för Google Manufacturer Center.
 • SFTP-serverport: 19321 är den port som används av SFTP-servern för Google Manufacturer Center.
 • Fingeravtryck för SFTP-server: 85:19:8a:fb:60:4b:94:13:5c:ea:fe:3b:99:c7:a5:4d är den identifierande serverns fingeravtrycksnyckel för partnerupload.google.com.
 • Lösenord: SFTP-lösenordet du genererade i Manufacturer Center-kontot. Observera att det inte är detsamma som Manufacturer Center-lösenordet. SFTP-lösenordet ställs in i SFTP-inställningarna (Inställningar > SFTP) i kontot.
Obs! Om du ställer in schemalagda hämtningar i Manufacturer Center kan du inte använda Googles SFTP-server (sftp://partnerupload.google.com) som filadress.

Alternativ 1: Överför dataflödet med ett SFTP-program

Överför dataflödet med ett SFTP-program

Om du vill använda den här metoden måste du ha ett SFTP-program (en så kallad SFTP-klient) på datorn. Om du inte redan har en SFTP-klient kan du hämta en från webben. Det finns flera kostnadsfria SFTP-klienter som du kan prova. (Beroende på din användning kan du behöva betala för programvaran efter en provperiod.) Hämta programvaran från webben genom att klicka på en av de här länkarna.
 • FileZilla (Windows)
 • Fetch (Mac)
 • Klicka här om du vill hitta andra SFTP-klienter på webben.

När du har hämtat och installerat SFTP-programvaran måste du konfigurera den så att du kan ansluta till vår SFTP-server. SFTP-klienten måste ställas in på följande sätt:

 • Värdnamn: partnerupload.google.com är vår SFTP-server. Det är dit du skickar ditt flöde.
 • Användare: SFTP-användarnamnet som finns i SFTP-inställningarna för Google Manufacturer Center.
 • Lösenord: SFTP-lösenordet du genererade i Google Manufacturer Center-kontot. Observera att det inte är detsamma som Manufacturer Center-lösenordet. SFTP-lösenordet ställs in i SFTP-inställningarna (Inställningar > SFTP) i kontot.
 • Typ av inloggning Bör ha värdet normal, inte anonym. Du kanske måste ändra den här inställningen innan du kan ange ditt användarnamn och lösenord.

Obs! SFTP-klienter har olika gränssnitt. Du kanske måste ställa in anslutningen som SFTP eller behöva lägga till ett prefix i värdnamnsadressen med protokollet sftp:// (till exempel sftp://partnerupload.google.com). Anvisningar finns i SFTP-klientens dokumentation.

Alternativ 2: Överför din data via SFTP med hjälp av kommandot

Windows: Överför din data via SFTP med hjälp av kommandotolken

 1. Från startmenyn väljer du Program. Välj sedan Tillbehör och Kommandotolken. Eller öppna startmenyn, välj Program och sedan MS-DOS-prompt. (Om inget alternativ fungerar: Välj Sök på startmenyn och sedan Efter filer eller mappar och skriv sedan ordet kommandotolken. Dubbelklicka på filen som heter Kommandotolken.)
 2. I fönstret som öppnas skriver du sftp -P 19321 {sftp-användarnamnet}@partnerupload.google.com och trycker på Retur.
  • Ange ditt användarnamn från Manufacturer Center (du hittar det genom att klicka på Inställningar och på SFTP i kontot).
  • ”-P 19321” är rätt port för Google Manufacturer Centers SFTP-server.
 3. Om det är första gången du ansluter till partnerupload.google.com kan du se följande: ”Värdens äkthet '[partnerupload.google.com]:19321' kan inte fastställas. Fingeravtryck för RSA-nyckel är 85:19:8a:fb:60:4b:94:13:5c:ea:fe:3b:99:c7:a5:4d. Är du säker på att du vill fortsätta att ansluta (ja/nej)?” När du har verifierat att fingeravtrycksnyckeln som visas i sessionen stämmer överens med den ovan anger du j.
 4. Du uppmanas att ange ett lösenord. Ange SFTP-lösenordet du genererade i Manufacturer Center. Observera att det inte är detsamma som Manufacturer Center-lösenordet. Det finns i SFTP-inställningarna (Inställningar > SFTP) i kontot.
 5. Skicka filen via SFTP genom att skriva put {katalog, inklusive filnamn} och trycka på Retur. Om du till exempel har ett flöde som heter ”data.txt” i mappen Dokument skulle du skriva ”put C:\Användare\användarnamn\Dokument\data.txt”.
 6. Efter en stund visas en statusuppdatering som anger överföringens förlopp, och du får en bekräftelse när överföringen är klar. När överföringen är klar kan du avsluta programmet.
Obs! Om du gör ett misstag någonstans kanske du får en tom kommandoledtext eller ett felmeddelande. Börja i så fall om med det första steget och fortsätt tills du kan slutföra filöverföringen.

Mac: Överför din data via SFTP med hjälp av Terminal

 1. Öppna ett Terminal-fönster. Du kan göra det genom att trycka på kommando + mellanslag, söka efter Terminal och välja programmet i rutan som visas.
 2. I terminalfönstret som öppnas skriver du sftp -P 19321 {ditt sftp-användarnamn}@partnerupload.google.com och trycker på Retur.
  • Ange ditt användarnamn från Manufacturer Center (du hittar det genom att klicka på Inställningar i kontot).
  • ”-P 19321” är rätt port för Google Manufacturer Centers SFTP-server.
 3. Om det är första gången du ansluter till partnerupload.google.com kan du se följande: ”Värdens äkthet '[partnerupload.google.com]:19321' kan inte fastställas. Fingeravtryck för RSA-nyckel är 85:19:8a:fb:60:4b:94:13:5c:ea:fe:3b:99:c7:a5:4d. Är du säker på att du vill fortsätta att ansluta (ja/nej)?” När du har verifierat att fingeravtrycksnyckeln som visas i sessionen stämmer överens med den ovan anger du j.
 4. Du uppmanas att ange ett lösenord. Ange SFTP-lösenordet du genererade i Manufacturer Center. Observera att det inte är detsamma som Manufacturer Center-lösenordet. Det finns i SFTP-inställningarna (Inställningar > SFTP ) i kontot.
 5. Skicka filen via SFTP genom att skriva put {katalog, inklusive filnamn} och trycka på Retur. Om du till exempel har ett flöde som heter ”data.txt” i mappen Dokument skulle du skriva ”put /Användare/användarnamn/Dokument/data.txt”.
 6. Efter en stund visas en statusuppdatering som anger överföringens förlopp, och du får en bekräftelse när överföringen är klar. När överföringen är klar kan du avsluta programmet.
  Obs! Om du gör ett misstag någonstans kanske du får en tom kommandoledtext eller ett felmeddelande. Börja i så fall om med det första steget och fortsätt tills du kan slutföra filöverföringen.

Linux: Överför din data via SFTP med hjälp av kommandoraden

 1. Öppna Terminal.
 2. I terminalfönstret som öppnas skriver du sftp -P 19321 {ditt sftp-användarnamn}@partnerupload.google.com och trycker på Retur.
  • Ange ditt användarnamn från Manufacturer Center (du hittar det genom att klicka på Inställningar och på SFTP i kontot).
  • ”-P 19321” är rätt port för Google Manufacturer Centers SFTP-server.
 3. Om det är första gången du ansluter till partnerupload.google.com kan du se följande: ”Värdens äkthet '[partnerupload.google.com]:19321' kan inte fastställas. Fingeravtryck för RSA-nyckel är 85:19:8a:fb:60:4b:94:13:5c:ea:fe:3b:99:c7:a5:4d. Är du säker på att du vill fortsätta att ansluta (ja/nej)?” När du har verifierat att fingeravtrycksnyckeln som visas i sessionen stämmer överens med den ovan anger du j.
 4. Du uppmanas att ange ett lösenord. Ange SFTP-lösenordet du genererade i Manufacturer Center. Observera att det inte är detsamma som Manufacturer Center-lösenordet. Det finns i SFTP-inställningarna (Inställningar > SFTP) i kontot.
 5. Skicka filen via SFTP genom att skriva put {katalog, inklusive filnamn} och trycka på Retur. Om du till exempel har ett flöde som heter ”data.txt” i mappen Dokument skulle du skriva ”put /home/användarnamn/Dokument/data.txt”.
 6. Efter en stund visas en statusuppdatering som anger överföringens förlopp, och du får en bekräftelse när överföringen är klar. När överföringen är klar kan du avsluta programmet.
Obs! Om du gör ett misstag någonstans kanske du får ett felmeddelande eller en tom kommandoledtext. Börja i så fall om med det första steget och fortsätt tills du kan slutföra överföringen av filen.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny