درحال‌حاضر این ویژگی در تجربه یکپارچه در Google Workspace دردسترس است. برای شروع به‌کار با این تجربه یکپارچه، این مقاله را ببینید.

جستجوی فضایی دردسترس در Gmail

برای پیدا کردن فضا جهت پیوستن به موضوع موردعلاقه‌تان به دو روش می‌توانید از Gmail استفاده کنید.

استفاده از نوار جستجوی Gmail برای پیدا کردن فضا

 1. Gmail را باز کنید؛
 2. در نوار جستجو، کلیدواژه‌های مربوط به موضوع‌های موردنظر را وارد کنید؛
 3. زیر نوار جستجو، می‌توانید نتایج را براساس ایمیل، پیام‌ها، یا فضاها فیلتر کنید؛ 
  • درصورت انتخاب کردن فضاها، نتایج به نام یا شرح فضاهای منطبق با کلیدواژه‌های جستجوشده محدود خواهد شد؛
 4. بااستفاده از فیلتر منوی کرکره‌ای، یکی از این موارد را انتخاب کنید:
  • همه فضاها
  • فضاهایی که به آن‌ها پیوسته‌ام
  • فضاهایی که به آن‌ها نپیوسته‌ام
 5. اگر از حساب محل کار یا تحصیل استفاده می‌کنید، این فیلتر منوی کرکره‌ای را هم خواهید دید:
  • داخلی و خارجی: فضاهایی که اعضای سازمان و اعضای خارج از سازمان می‌توانند به آن‌ها بپیوندند
  • داخلی: فضاهایی که فقط اعضای سازمان می‌توانند به آن‌ها بپیوندند
  • خارجی: فضاهایی که اعضای خارج از سازمان می‌توانند به آن‌ها بپیوندند

استفاده از پانل سمت راست در Gmail برای پیدا کردن فضا

 1. Gmail را باز کنید؛
 2. در پانل سمت راست، گزینه‌ای را انتخاب کنید:
  • در کنار «فضاها»، روی «ایجاد یا پیدا کردن فضا» "" کلیک کنید؛
  • در کنار «Chat»، روی «شروع گپ» "" کلیک کنید؛
 3. روی مرور فضاها کلیک کنید؛
 4. نام فضای موردنظرتان را وارد کنید؛
 5. نشانگر را روی نام فضا ببرید؛
 6. برای پیش‌دید کردن فضا قبل‌از پیوستن به آن، روی پیش‌دید کردن کلیک کنید. برای پیوستن به فضا، روی "" کلیک کنید.

توجه: فضاهای یافتنی را فقط می‌توانید ازطریق نوار جستجوی Gmail جستجو کنید. این فضاها را نمی‌توانید ازطریق «مرور فضاها» در پانل سمت راست جستجو کنید.

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
true
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
true
true
true
17