ทำเครื่องหมายการสนทนาว่าอ่านแล้วหรือยังไม่อ่าน

ใน Google Chat คุณสามารถทำเครื่องหมายการสนทนาว่ายังไม่อ่านเพื่อกลับไปดูในภายหลังได้ นอกจากนี้คุณยังทำเครื่องหมายการสนทนาว่าอ่านแล้วโดยไม่ต้องเปิดอ่านได้อีกด้วย

เมื่อทำเครื่องหมายการสนทนาว่ายังไม่อ่าน จุดจะปรากฏข้างการสนทนาดังกล่าวในรายการการสนทนา

เปลี่ยนการสนทนาเป็นอ่านแล้วหรือยังไม่อ่าน

 1. เปิด Google Chat หรือ Gmail ในคอมพิวเตอร์
  • ใน Gmail ให้คลิกแชททางด้านซ้าย
 1. ในรายการการสนทนา ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ทางด้านขวาของการสนทนา
 2. คลิกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือทำเครื่องหมายว่ายังไม่อ่าน

เคล็ดลับ: วิธีอื่นๆ ในการทำเครื่องหมายการสนทนาว่าอ่านแล้วหรือยังไม่อ่านมีดังนี้

 • ที่ด้านบนของ DM หรือพื้นที่ทำงาน ให้คลิกชื่อการสนทนา จากนั้น ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วหรือทำเครื่องหมายว่ายังไม่อ่าน
 • สำหรับข้อความแต่ละรายการในการสนทนา ให้ชี้ไปที่ข้อความ จากนั้น คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม จากนั้น ทำเครื่องหมายว่ายังไม่อ่าน การดำเนินการนี้จะเพิ่มบรรทัด "ยังไม่อ่าน" เหนือข้อความในการสนทนา

ค้นหาการสนทนาที่ยังไม่อ่าน

 1. เปิด Google Chat หรือ Gmail ในคอมพิวเตอร์
  • ใน Gmail ให้คลิกแชททางด้านซ้าย
 1. คลิกหน้าแรกทางด้านซ้าย
 2. คลิกยังไม่อ่านที่ด้านขวาบน

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก