علامت‌گذاری پیام به‌عنوان خوانده‌شده یا خوانده‌نشده

در Google Chat می‌توانید پیام‌ها را به‌عنوان خوانده‌نشده علامت‌گذاری کنید تا بعداً به‌راحتی به سراغ پیام‌های مهم بروید. همچنین می‌توانید پیام‌ها را بدون باز کردن مکالمه، به‌عنوان خوانده‌شده علامت‌گذاری کنید.

برای مکالمه گپ مستقیم یا گپ گروهی بی‌نام:

  1. به Chat یا Gmail بروید.
  2. در بخش «گپ»:
  • نشانگر را روی یکی از گپ‌های موجود در فهرست مکالمه نگه دارید. روی «بیشتر»  and then «علامت‌گذاری به‌عنوان خوانده‌شده»  یا «علامت‌گذاری به‌عنوان خوانده‌نشده»  کلیک کنید.
  • روی یکی از مکالمه‌ها کلیک کنید تا باز شود. نشانگر را روی یکی از پیام‌هایی که ارسال کرده‌اید نگه دارید and then روی «بیشتر»  and then «علامت‌گذاری به‌عنوان خوانده‌نشده»  کلیک کنید. نشانگر را روی یکی از پیام‌هایی که دریافت کرده‌اید نگه دارید and then روی «علامت‌گذاری به‌عنوان خوانده‌نشده»  کلیک کنید.
  • روی یکی از مکالمه‌ها کلیک کنید تا باز شود. در بالا، درکنار نام گپ، روی «گزینه‌های مکالمه» پیکان روبه پایین and then «علامت‌گذاری به‌عنوان خوانده‌نشده»  کلیک کنید.

برای فضا:

  1. به Chat یا Gmail بروید.
  2. در بخش فضاها: 
  • نشانگر را روی یکی از گپ‌های موجود در فهرست مکالمه نگه دارید. روی «بیشتر»  and then «علامت‌گذاری به‌عنوان خوانده‌شده»  یا «علامت‌گذاری به‌عنوان خوانده‌نشده»  کلیک کنید. 
  • روی یکی از مکالمه‌ها کلیک کنید تا باز شود. در بالا، درکنار نام فضا، روی «گزینه‌های مکالمه» پیکان روبه پایین and then «علامت‌گذاری به‌عنوان خوانده‌نشده»  کلیک کنید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
7644578444109848830
true
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
true
true
true
17