Start eller bli med i videosamtaler direkte fra Gmail

Du kan starte eller bli med i videosamtaler mens du bruker Gmail.

Vil du få mer ut av Google-appene på jobb eller skole?  Registrer deg for en gratis prøveperiode på Google Workspace.

Før du starter den første videosamtalen

 1. Sjekk systemkravene.
 2. Når du blir bedt om å tillate bruk av kameraet og mikrofonen på datamaskinen, klikker du på Tillat.
  • Det kan hende du må gå til «Innstillinger» for å slå på tillatelser for kameraet og mikrofonen.

Google Workspace-brukere (som bruker Gmail med en jobb- eller skolekonto)

Tips for Google Workspace-administratorer: For at du skal kunne bruke Meet i Gmail, må Google Meet-tjenesten være slått på i administrasjonskonsollen. Brukere med utdanningsversjoner må også kunne opprette nye videomøter.

Start videosamtaler

 1. Åpne Gmail.
 2. Nederst til venstre, under «Meet», klikker du på Nytt møte .
 3. For å sende møteinvitasjonen via en link eller e-post, klikker du på Send invitasjon
  • For å kopiere møtedetaljene, klikk på Kopiér møteinvitasjonen.
  • For å sende en invitasjon via e-post, klikk på Del via e-post.
 4. Når du er klar til å bli med på møtet, klikker du på Bli med nå.
 5. Før du blir med på det første møtet ditt, må du tillate tilgang til mikrofonen og kameraet ditt. Når du har gitt tillatelse: 
  • For å slå mikrofonen av eller på, klikk på Mikrofon Mikrofon.
  • For å slå kameraet av eller på, klikk på Kamera Videoanrop.
 6. Klikk på Bli med nå for å delta i samtalen.
 7. For å avslutte samtalen, klikk på Forlat samtalen Call end icon.

Bli med i videosamtaler

 1. Åpne Gmail.
 2. Nederst til venstre klikker du på Mine møter  for å bli med i en kommende videosamtale i kalenderen din.
 3. Under «Mine møter» holder du markøren over det kommende møtet du vil bli med i og så klikk på Bli med.
  Tips:
  • Bare møter som er planlagt i Google Kalender, vises under «Mine møter».
  • Du kan klikke på et av de kommende møtene dine for å se anropsdetaljene eller gjøre endringer.
  • Hvis det kommende møtet ikke står i kalenderen din, kan du klikke på Bli med i et møte. Skriv inn møtekoden eller kallenavnet og så klikk på Bli med.
 4. Før du blir med på det første møtet ditt, må du tillate tilgang til mikrofonen og kameraet ditt. Når du har gitt tillatelse: 
  • For å slå mikrofonen av eller på, klikk på Mikrofon Mikrofon.
  • For å slå kameraet av eller på, klikk på Kamera Videoanrop.
 5. For å delta i samtalen, klikk på Bli med nå.
 6. For å forlate samtalen, klikk på Forlat samtalen Call end icon.

Google Workspace for Education-brukere

Hvis du har en Education-konto og er tilknyttet en grunnskole eller en videregående skole, kan du ikke bli med i Google Meet-videosamtaler som opprettes via personlige Google-kontoer.

Anonyme brukere, eller brukere som ikke er logget på Google-kontoer, kan ikke delta i møter som arrangeres av Google Workspace for Education-brukere. Brukerne kan imidlertid fortsatt ringe inn per telefon.

Brukere som ikke har Google Workspace (som bruker Gmail med en personlig konto)

Start videosamtaler

 1. Åpne Gmail.
 2. Nederst til venstre, under «Meet», klikker du på Nytt møte .
 3. For å sende møteinvitasjonen via en link eller e-post, klikker du på Send invitasjon
  • For å kopiere møtedetaljene, klikk på Kopiér møteinvitasjonen.
  • For å sende en invitasjon via e-post, klikk på Del via e-post.
 4. Når du er klar til å bli med i møtet, klikker du på Start nå . Du går da direkte inn i møtet. 
 5. Før du blir med i det første møtet ditt, må du tillate tilgang til mikrofonen og kameraet ditt. Når du har gitt tillatelse: 
  • For å slå mikrofonen av eller på, klikk på Mikrofon Mikrofon.
  • For å slå kameraet av eller på, klikk på Kamera Videoanrop.
 6. Klikk på Bli med nå for å delta i samtalen.
 7. For å avslutte samtalen, klikk på Forlat samtalen Call end icon.

Bli med i videosamtaler

 1. Åpne Gmail.
 2. Klikk på Bli med i et møte Inndata.
 3. Skriv inn møtekoden på ti bokstaver som du har fått av møtearrangøren.
 4. Klikk på Bli med.
  • Før du blir med på møtet, kan du slå kameraet og mikrofonen av eller på.
 5. Klikk på Bli med nå for å delta i samtalen.
 6. Klikk på Avslutt samtalen Call end icon når du er ferdig.

Du kan også bli med på møter via Kalender-aktiviteter eller Google Meet-appen. Se hvilke andre måter du kan starte eller bli med i møter på.  

Vis eller skjul Google Meet i Gmail (for alle brukere)

 1. Åpne Gmail.
 2. Øverst til høyre klikker du på Innstillinger Innstillingerog så Se alle innstillinger.
 3. Velg Møter og chat øverst.
 4. Utfør ønskede endringer i «Meet»-delen.
 5. Klikk på Lagre endringer nederst.

Viktig: Det kan hende at Google Workspace-brukere ikke har denne innstillingen i Gmail-kontoen sin hvis Google Workspace-administratorer har deaktivert videoanropstjenesten fra administrasjonskonsollen.