Switch from Microsoft Outlook to Gmail

Cá nhân hoá hộp thư đến của bạn

Trong Gmail, bạn có thể cá nhân hoá giao diện của hộp thư đến để phù hợp với phong cách của bản thân. Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh cách thư và các ứng dụng khác hiển thị.

Trên trang này

Note: The instructions in this guide are primarily web only. Nhận thông tin về việc chuyển đổi cho thiết bị di động

 Expand all  |  Thu gọn tất cả

Thay đổi loại hộp thư đến


 • Trong Outlook: Chọn chế độ xem trong ruy-băng hoặc chọn tuỳ chọn chi tiết trong phần Tệp > Tuỳ chọn.
 • Trong Gmail: Chọn loại hộp thư đến, mật độ và tuỳ chọn khác trong phần Cài đặt hoặc thanh bên Cài đặt nhanh.

Tìm hiểu cách thực hiện

Chọn loại hộp thư đến

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Trong phần "Loại hộp thư đến", hãy chọn:
  • Mặc định
  • Thư quan trọng trước tiên
  • Thư chưa đọc trước tiên
  • Thư có gắn dấu sao trước tiên
  • Hộp thư ưu tiên
  • Nhiều Hộp thư đến

Lưu ý: Chế độ cài đặt đã có trong thanh bên Cài đặt nhanh.

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm trợ giúp của Gmail

Thay đổi nền


 • Trong Outlook: Chọn chủ đề trong phần Tệp > Tuỳ chọn
 • Trong Gmail: Chọn một chủ đề hoặc nền trong phần Cài đặt hoặc thanh bên Cài đặt nhanh.

Tìm hiểu cách thực hiện

Thay đổi nền 

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt .
 3. Bên cạnh "Giao diện", hãy nhấp vào Xem tất cả.
 4. Trong cửa sổ giao diện, hãy chọn một giao diện. 
  • Để sử dụng giao diện mặc định, hãy chọn Mặc định.
  • Đối với Giao diện tối, hãy chọn Tối.
  • Để sử dụng giao diện đã tải lên từ trước, hãy chọn giao diện bất kỳ.
 5. Không bắt buộc: Nếu được, bạn có thể thay đổi giao diện ở cuối cửa sổ giao diện. 
  • Để thay đổi nền văn bản, hãy nhấp vào biểu tượng Nền văn bản Text Background.
  • Để làm tối các góc, hãy nhấp vào biểu tượng Làm mờ nét ảnh Vignette.
  • Để làm mờ giao diện nền, hãy nhấp vào biểu tượng Làm mờ Blur.
 6. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Chế độ cài đặt đã có trong thanh bên Cài đặt nhanh.

Thêm ngăn đọc


 • Trong Outlook: Chọn các tuỳ chọn ngăn đọc trong ruy-băng Chế độ xem.
 • Trong Gmail: Bật ngăn xem trước trong phần Cài đặt hoặc thanh bên Cài đặt nhanh. 

Tìm hiểu cách thực hiện

Bật ngăn xem trước

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy chọn thẻ Hộp thư đến sau đó cuộn đến Ngăn đọc.
 4. Chọn hộp "Bật ngăn đọc".
 5. Chọn chế độ chia ngăn:
  • Không chia
  • Bên phải hộp thư đến
  • Bên dưới hộp thư đến
 6. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi
Lưu ý: Chế độ cài đặt đã có trong thanh bên Cài đặt nhanh.

 Tìm hiểu thêm tại Trung tâm trợ giúp của Gmail

Xem Chat, Meet và các ứng dụng khác


 • Trong Outlook: Chọn các tuỳ chọn cho Lịch, Tác vụ và Mọi người.
 • Trong Gmail: Bật hoặc tắt Chat và Meet trong phần Cài đặt hoặc Cài đặt nhanh. Bạn cũng có thể hiển thị hoặc ẩn các ứng dụng như Lịch Google trong thanh bên.

Tìm hiểu cách thực hiện

Bật hoặc tắt Chat và Meet

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Trò chuyện và Meet.
 4. Bên cạnh “Trò chuyện”, để bật hoặc tắt ứng dụng Chat trong Gmail, hãy chọn Google Chat hoặc Tắt.
 5. Nhấp vào Lưu các thay đổi.

Hiển thị hoặc ẩn các ứng dụng trong thanh bên 

 1. Mở Gmail.
 2. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Hiện bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, chọn sản phẩm bạn muốn mở:
  • Lịch Lịch: Kiểm tra lịch biểu của bạn và thêm hoặc chỉnh sửa sự kiện.
  • Keep Keep: Tạo ghi chú hoặc danh sách.
  • Tasks Tasks: Thêm việc cần làm và thời hạn.
  • Danh bạ contacts: Truy cập vào danh bạ của bạn.
  • Voice : Thực hiện cuộc gọi qua Google Voice.
  • Maps Maps: Tìm kiếm trên Google Maps.
 4. Để đóng bảng điều khiển ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy ở bên phải.
 

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm trợ giúp của Gmail

Tuỳ chỉnh phím tắt


 • Trong Outlook: Tuỳ chỉnh phần cài đặt trên ruy-băng.
 • Trong Gmail: Thêm phím tắt tuỳ chỉnh cho những thao tác bạn thường xuyên thực hiện.

Tìm hiểu cách thực hiện

Bước 1: Bật phím tắt tuỳ chỉnh

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt
 3. Nhấp vào Nâng cao
 4. Bên cạnh "Phím tắt tùy chỉnh", hãy nhấp vào Bật.
 5. Ở phía dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Bước 2: Thay đổi phím tắt

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Phím tắt.
 4. Bên cạnh hành động, hãy nhập phím tắt để tạo phím tắt mới.
 5. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Lưu ý: Mỗi phím chỉ có thể tương ứng với một hành động.

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm trợ giúp của Gmail


Google, Google Workspace, nhãn và các biểu trưng liên quan là nhãn hiệu của Google LLC. Tất cả tên công ty và sản phẩm khác là nhãn hiệu của các công ty liên kết với các nhãn hiệu đó.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính