Opprett et brukernavn

Hvis du ser en melding om at brukernavnet ikke er tillatt når du registrerer deg for en Google-konto eller Gmail, følger du disse retningslinjene.

Merk: «Abuse» og «Postmaster» er reserverte aliaser, og du kan ikke bruke dem som brukernavn eller aliaser. Du finner mer informasjon i retningslinjene for nettsøppel og misbruk.

Tegnlengde

Velg et brukernavn med 6–30 tegn. Brukernavnet ditt kan bestå av en hvilken som helst kombinasjon av bokstaver, tall og symboler.

Spesialtegn

  • Brukernavn kan inneholde bokstaver (a–z), tall (0–9) og punktum (.).
  • Brukernavn kan ikke inneholde ampersand (&), likhetstegn (=), understreker (_), apostrofer ('), bindestreker (-), plusstegn (+), komma (,), vinkelparenteser (<,>) eller mer enn ett punktum (.) på rad.
  • Brukernavn kan begynne eller slutte med ikke-alfanumeriske tegn unntatt punktum (.). Bortsett fra denne regelen har punktum (punkter) ingen betydning i Gmail-adresser.

Gå til brukerstøtten vår for mer informasjon om hvordan du endrer brukernavnet ditt.