Μετάβαση στο Gmail από το Microsoft Outlook

Αν χρησιμοποιούσατε το Microsoft Outlook, μπορείτε να μάθετε πώς λειτουργούν στο Gmail λειτουργίες του Outlook, όπως φάκελοι, κανόνες και επισημάνσεις.

Σημείωση: Στο Κέντρο εκμάθησης υπάρχουν διαθέσιμοι οδηγοί μετάβασης μόνο για το Microsoft Outlook 2013 και το Microsoft Outlook 2016.