Превключване от Gmail към Microsoft Outlook

Ако преди това сте били с Microsoft Outlook, можете да научите как функциите, като папки, правила и флагове от Outlook, работят в Gmail.

Забележка: Справочниците за превключване в Учебния център са налице само за Microsoft Outlook 2013 и Microsoft Outlook 2016.