Gửi và mở email bí mật

Bạn có thể gửi thư và tệp đính kèm bằng chế độ bảo mật của Gmail để giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm không bị truy cập trái phép. Bạn có thể sử dụng chế độ bảo mật để đặt ngày hết hạn cho thư hoặc thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào. Người nhận thư bí mật sẽ bị vô hiệu hóa các tùy chọn chuyển tiếp, sao chép, in và tải xuống. 

Lưu ý: Mặc dù chế độ bảo mật giúp ngăn người nhận vô tình chia sẻ email của bạn, nhưng chế độ này không ngăn người nhận chụp ảnh màn hình hay chụp ảnh thư hoặc tệp đính kèm. Người nhận có chương trình độc hại trên máy tính vẫn có thể sao chép hay tải thư hoặc tệp đính kèm của bạn xuống.

Xem cách email bí mật hoạt động 

How locker works
Lưu ý: Nội dung trong ảnh động này hiện chỉ có bằng tiếng Anh.

Gửi thư và tệp đính kèm một cách bảo mật

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Gmail với tài khoản của cơ quan hoặc trường học, hãy liên hệ với quản trị viên để đảm bảo bạn có thể sử dụng chế độ bảo mật.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Nhấp vào tùy chọn Soạn thư.
 3. Ở dưới cùng bên phải cửa sổ, hãy nhấp vào biểu tượng Bật chế độ bảo mật Bật chế độ bảo mật.
  Mẹo: Nếu bạn đã bật chế độ bảo mật cho email, hãy chuyển tới dưới cùng của email, sau đó nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa.
 4. Đặt ngày hết hạn và mật mã. Các tùy chọn cài đặt này tác động đến cả văn bản trong thư và mọi tệp đính kèm. 
  • Nếu bạn chọn "Không sử dụng mật mã qua SMS", thì những người nhận sử dụng ứng dụng Gmail sẽ có thể mở thư trực tiếp. Người nhận không sử dụng Gmail sẽ nhận được mật mã qua email.
  • Nếu bạn chọn "Mật mã qua SMS", thì người nhận sẽ nhận được mật mã qua tin nhắn văn bản. Hãy đảm bảo bạn nhập số điện thoại của người nhận chứ không phải số điện thoại của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.

Xóa quyền truy cập sớm

Vào trước ngày hết hạn, bạn có thể xóa quyền truy cập để người nhận không thể xem email.

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào tùy chọn Gửi.
 3. Mở email được bảo mật.
 4. Nhấp vào mục Xóa quyền truy cập.

Mở email gửi bằng chế độ bảo mật

Nếu người gửi dùng chế độ bảo mật để gửi email:

 • Bạn có thể xem thư và tệp đính kèm cho đến ngày hết hạn hoặc cho đến khi người gửi xóa quyền truy cập.
 • Các tùy chọn để sao chép, dán, tải xuống, in và chuyển tiếp nội dung thư và tệp đính kèm sẽ bị vô hiệu hóa.
 • Bạn có thể cần phải nhập mật mã để mở email.

Tôi đang sử dụng tài khoản Gmail

 1. Mở email.
 2. Trường hợp người gửi không yêu cầu mật mã qua SMS:
  • Nếu dùng ứng dụng Gmail mới nhất (trên web hoặc thiết bị di động), bạn sẽ trực tiếp nhìn thấy email khi mở.
  • Nếu bạn dùng ứng dụng email khác, hãy mở email, nhấp vào đường liên kết Xem email rồi đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn vào Google để xem thư.
 3. Trường hợp người gửi yêu cầu mật mã qua SMS:
  • Chọn Gửi mật mã.
  • Kiểm tra tin nhắn văn bản để xem mật mã.
  • Nhập mật mã, sau đó chọn mục Gửi.

Tôi đang sử dụng tài khoản email khác

 1. Mở email. Chọn liên kết Xem email.
 2. Một trang mới sẽ mở ra. Chọn Gửi mật mã.
  • Kiểm tra tin nhắn văn bản hoặc email để xem mật mã.
  • Nhập mật mã, sau đó chọn mục Gửi.

Tôi nhận được thông báo lỗi

Email đã hết hạn

Người gửi có thể đã xóa email hoặc xóa quyền truy cập của bạn trước ngày hết hạn. Hãy liên hệ với người gửi để cho bạn thêm thời gian hoặc để họ gửi lại email.

Số điện thoại đã cung cấp là cho một quốc gia không được hỗ trợ

Bạn chỉ có thể thêm mật mã qua SMS cho số điện thoại thuộc các khu vực sau: 

 • Bắc Mỹ
 • Nam Mỹ
 • Châu Âu
 • Úc
 • Châu Á: Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản
Chuyển đổi tài khoản
Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google liên kết với email của người nhận. Sau đó, thử mở lại email.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?