Luôn nắm rõ mọi việc quan trọng nhờ giao diện mới của Gmail. Tìm hiểu thêm về bố cục mới.

Dấu chấm không quan trọng trong địa chỉ Gmail

Nếu ai đó tình cờ thêm dấu chấm vào địa chỉ của bạn khi gửi email cho bạn, thì bạn sẽ vẫn nhận được email đó. Ví dụ: nếu email của bạn là johnsmith@gmail.com, thì bạn sở hữu tất cả phiên bản có dấu chấm của địa chỉ này:

  • john.smith@gmail.com
  • jo.hn.sm.ith@gmail.com
  • j.o.h.n.s.m.i.t.h@gmail.com

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Gmail thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác (như yourdomain.com hoặc yourschool.edu), thì dấu chấm có làm thay đổi địa chỉ của bạn. Để thay đổi dấu chấm trong tên người dùng của bạn, hãy liên hệ với quản trị viên.

Không ai khác lấy được email của bạn

Không ai có thể lấy tên người dùng của bạn

Địa chỉ Gmail của bạn là duy nhất. Nếu bất kỳ ai cố tạo một tài khoản Gmail bằng các phiên bản có dấu chấm của tên người dùng của bạn, thì họ sẽ nhận được thông báo lỗi cho biết rằng tên người dùng đó đã được sử dụng.

Ví dụ: nếu địa chỉ của bạn là johnsmith@gmail.com, thì không ai có thể đăng ký địa chỉ j.o.h.n.s.m.i.t.h@gmail.com.

Không ai thấy thư của bạn

Tài khoản của bạn vẫn là riêng tư và bảo mật. Email được gửi đến bất kỳ phiên bản có dấu chấm nào của địa chỉ của bạn sẽ chỉ được gửi cho bạn.

Ví dụ: johnsmith@gmail.com và j.o.h.n.s.m.i.t.h@gmail.com là cùng một địa chỉ và chuyển đến một hộp thư đến.

Điều cần làm nếu bạn nhận được thư của ai đó

Việc thêm dấu chấm không làm thay đổi địa chỉ của bạn. Vì vậy, dấu chấm không phải là lý do bạn nhận được thư của người khác. Thay vào đó, người gửi có thể đã nhập dữ liệu sai hoặc quên địa chỉ chính xác.

Ví dụ: nếu ai đó muốn gửi email cho john.43.smith@gmail.com nhưng lại nhập là john.smith@gmail.com, thì thư sẽ được gửi đến bạn vì bạn sở hữu johnsmith@gmail.com.

Thông báo cho người gửi

Nếu email có vẻ không liên quan nhưng không đáng ngờ, hãy trả lời người gửi và nói rằng họ sử dụng sai địa chỉ.

Báo cáo email đáng ngờ

Không nhấp vào bất kỳ đường liên kết nào hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Hãy báo cáo email là thư rác hoặc lừa đảo.

Hủy đăng ký nhận bản tin mà bạn không đăng ký

Liên hệ với trang web để xóa địa chỉ của bạn khỏi danh sách gửi thư của họ. Tìm hiểu cách hủy đăng ký nhận email.

Lưu ý: Rất tiếc là chúng tôi không thể ngăn mọi người vô tình hoặc cố ý sử dụng một phiên bản có dấu chấm của địa chỉ của bạn để làm email đăng ký.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false
false