Läsa Gmail-meddelanden i andra e-postklienter med hjälp av POP

Det går att läsa meddelanden från Gmail i andra e-postklienter som har stöd för POP, till exempel Microsoft Outlook.

Steg 1: Kontrollera att POP är det bästa sättet att läsa e-postmeddelanden

Både IMAP och POP används för att läsa Gmail-meddelanden i andra e-postklienter.

IMAP kan användas på flera enheter. E-postmeddelanden synkroniseras i realtid.

POP kan bara användas på en enda dator. Meddelanden synkroniseras inte i realtid, utan det är du som bestämmer du hur ofta de ska hämtas.

Steg 2: Konfigurera POP

Konfigurera först POP i Gmail

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Vidarebefordran och POP/IMAP.
 5. Markera Aktivera POP för alla e-postmeddelanden eller Aktivera POP för meddelanden som kommer från och med nu.
 6. Klicka på Spara ändringar längst ned på sidan.

Gör sedan ändringar i e-postklienten

Öppna exempelvis Microsoft Outlook och välj följande inställningar:

Server för inkommande e-post (POP)

pop.gmail.com

Kräver SSL: Ja

Port: 995

Server för utgående e-post (SMTP)

smtp.gmail.com

Kräver SSL: Ja

Kräver TLS: Ja (om tillgängligt)

Kräver autentisering: Ja

Port för TLS/STARTTLS: 587

Om du använder Gmail med ett jobb- eller skolkonto frågar du administratören om rätt SMTP-konfiguration.

Tidsgränser för server Mer än en minut (vi rekommenderar fem)
Fullständigt namn eller visningsnamn Ditt namn
Kontonamn, användarnamn eller e-postadress Din e-postadress
Lösenord Ditt Gmail-lösenord

Felsöka problem

Jag kan inte logga in i e-postklienten

Följande fel kan kan uppstå när det inte går att logga in i en e-postklient:

 • Användarnamnet och lösenordet godkänns inte.
 • Användaruppgifterna är ogiltiga.
 • Du blir ombedd att ange användarnamnet och lösenordet flera gånger.

Steg 1: Kontrollera lösenordet

Om dessa problem uppstår eller om du inte kan logga in kontrollerar du först att du använder rätt lösenord.

Steg 2: Testa dessa felsökningssteg

 • Uppdatera e-postklienten till den senaste versionen.
 • Använda ett applösenord: Logga in med ett applösenord om du använder tvåstegsverifiering.
 • Åtkomst för mindre säkra appar: Ge mindre säkra appar åtkomst till kontot om du inte använder tvåstegsverifiering.
 • Om du nyligen ändrade lösenordet för Gmail kan du behöva ange kontouppgifterna för Gmail igen eller konfigurera Gmail-kontot på nytt på din andra e-postklient.
 • Om problemen ändå kvarstår besöker du https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha och följer stegen på sidan. Om du använder Gmail på jobbet, i skolan eller via någon annan organisation besöker du https://www.google.com/a/yourdomain.com/UnlockCaptcha och ersätter yourdomain.com med ditt domännamn.
Jag vill hämta e-post från flera e-postklienter

IMAP passar bäst när du använder Gmail med flera e-postklienter. Om du föredrar POP anger du recent-läget, som visar Gmail-meddelanden från de senaste 30 dagarna.

Steg 1: Aktivera recent-läget

 1. Gå till fälten E-postadress eller Användarnamn på e-postklientens sida för POP-inställningar.
 2. Ange recent: framför e-postadressen. Till exempel recent:example@gmail.com.

Steg 2: Ändra POP-inställningarna 

Ändra POP-inställningarna så att dina meddelanden finns kvar på servern.

 • Outlook: Öppna Konton och klicka på Avancerat följt av Lämna en kopia av meddelanden på servern.
 • Apple Mail: Klicka på fliken Avancerat och avmarkera kryssrutan bredvid Radera kopia från servern efter att ett brev hämtats.
 • Thunderbird: Klicka på fliken Serverinställningar och markera kryssrutan bredvid Lämna kvar meddelanden på servern.
Felmeddelande om att kontot har överskridit POP-kommandot eller bandbreddsgränserna

Ett felmeddelande om att kontot har överskridit POP-kommandot eller bandbreddsgränserna visas i regel när POP-klienten har använt Gmail-kontot för ofta den senaste tiden.

Du åtgärdar detta genom att anpassa klientens inställningar så att den inte söker efter nya meddelanden för ofta.

Det går inte att skicka e-post

Gör följande när meddelanden som har skickats från e-postklienten fastnar i utkorgen:

 • Om du skickar e-post från Apple Mail och har angett smtp.gmail.com:username@gmail.com i fältet Server för utgående e-post anger du i stället smtp.gmail.com där.
 • Kontrollera att SMTP-inställningarna inte har recent: i e-postadressen.
Autosvar fungerar inte

När du skapar autosvar i e-postklienten kan följande problem uppstå:

 • Autosvaren skickas inte när du använder e-postklienten på en dator som sedan hamnar i offline-läge.
 • När du tar emot e-postmeddelanden som skickas till dig indirekt, exempelvis en från e-postlista, kan det hända att e-postadressen visas i autosvaret som skickas till avsändaren.

Det går att undvika de här problemen genom att använda Gmails autosvar när du är på semester eller borta från kontoret i stället för autosvaret i e-postklienten.

Meddelanden raderas i Gmail

Kontrollera POP-inställningarna om meddelanden som du läser i en annan e-postklient raderas i Gmail.

 1. Öppna inställningssidan för Vidarebefordran och POP/IMAP.
 2. Kontrollera att Arkivera Gmails kopia och Radera Gmails kopia inte är markerade i avsnittet POP-nedladdning.
 3. Klicka på Spara ändringar längst ned på sidan.
E-post laddas inte ned korrekt

När du har konfigurerat POP i Gmail-inställningarna blir e-posten tillgänglig i omgångar. Det kan ta ett tag innan alla meddelanden visas.

Obs! Förutom meddelanden i chattar, skräppost och papperskorgen hämtar Gmail en kopia av alla meddelanden som du skickar och tar emot. Gmail hämtar inga meddelanden som skickas från e-postklienten för att på så sätt undvika att dubbletter skapas. Du kan dock se dem när du loggar in på Gmail.

Om problemen med att hämta e-post kvarstår kan du använda recent-läget. Gör så här:

 1. Gå till fälten E-postadress eller Användarnamn på e-postklientens sida för POP-inställningar.
 2. Ange recent: framför e-postadressen. Till exempel recent:example@gmail.com.

Om problemet kvarstår raderar du Gmail-adressen från e-postklienten och lägger till den på nytt.