Čítanie správ v Gmaile v iných e‑mailových klientoch pomocou protokolu POP

Správy v Gmaile môžete otvárať v iných poštových klientoch, ktoré podporujú POP, napríklad v programe Microsoft Outlook.

1. krok: kontrola, či je na čítanie vašich správ najlepšou možnosťou protokol POP

Na čítanie správ v Gmaile v iných e-mailových klientoch možno používať protokoly IMAP aj POP.

Protokol IMAP možno používať vo viacerých zariadeniach. Správy sa synchronizujú v reálnom čase.

Protokol POP možno použiť iba pre jeden počítač. Správy sa nesynchronizujú v reálnom čase. Namiesto toho sa sťahujú a vy rozhodujete o tom, ako často sa nové správy sťahujú.

2. krok: nastavenie protokolu POP

Prvý krok – nastavenie protokolu POP v Gmaile

 1. Otvorte v počítači Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Preposielanie a POP/IMAP.
 4. V časti Sťahovanie cez protokol POP vyberte možnosť Zapnúť protokol POP pre všetky správy alebo Zapnúť protokol POP pre správy, ktoré prídu odteraz.
 5. V dolnej časti stránky kliknite na položku Uložiť zmeny.

Potom vykonajte zmeny v e-mailovom kliente

Prejdite do klienta, ako napríklad Microsoft Outlook, a skontrolujte tieto nastavenia.

Server prichádzajúcej pošty (POP)

pop.gmail.com

Vyžaduje sa SSL: Áno

Port: 995

Server odchádzajúcej pošty (SMTP)

smtp.gmail.com

Vyžaduje sa SSL: Áno

Vyžaduje sa TLS: Áno (ak je k dispozícii)

Vyžaduje sa overenie totožnosti: Áno

Port pre TLS/STARTTLS: 587

Ak Gmail používate s pracovným alebo školským účtom, na správnu konfiguráciu servera SMTP sa opýtajte svojho správcu.

Časové limity servera Viac než 1 minúta (odporúča sa 5 minút)
Celé meno alebo zobrazované meno Vaše meno
Názov účtu, používateľské meno alebo e-mailová adresa Vaša e-mailová adresa
Heslo Vaše heslo v Gmaile

Riešenie problémov

Nemôžem sa prihlásiť do svojho e‑mailového klienta

Ak sa do svojho e‑mailového klienta nemôžete prihlásiť, môže sa zobraziť niektorá z týchto chýb:

 • „Používateľské meno a heslo neboli prijaté“,
 • „Neplatné poverenia“,
 • neustále sa od vás vyžaduje zadanie používateľského mena a hesla.

1. krok: skontrolujte svoje heslo

Ak máte tieto problémy alebo sa nemôžete prihlásiť, najprv skontrolujte, či používate správne heslo.

2. krok: vyskúšajte tieto kroky na riešenie problémov

 • Aktualizujte svoj e‑mailový klient na najnovšiu verziu.
 • Použite heslo aplikácie: ak používate dvojstupňové overenie, skúste sa prihlásiť heslom aplikácie.
 • Povoľte menej bezpečné aplikácie: Ak dvojstupňové overenie nepoužívate, možno bude potrebné povoliť prístup k vášmu účtu menej zabezpečeným aplikáciám.
 • Ak ste si nedávno zmenili heslo v Gmaile, možno budete musieť opäť zadať informácie o svojom účte Gmail alebo od začiatku zopakovať nastavenie účtu Gmail v druhom e‑mailovom kliente.
 • Ak tipy uvedené vyššie nepomohli, prejdite na https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha a postupujte podľa uvedených krokov. Ak používate Gmail prostredníctvom práce, školy alebo inej organizácie, prejdite na https://www.google.com/a/yourdomain.com/UnlockCaptcha. Časť vasadomena.com vo webovej adrese nahraďte názvom svojej domény.
Chcem stiahnuť správy vo viacerých e‑mailových klientoch

Ak chcete používať Gmail vo viacerých e‑mailových klientoch, najjednoduchšie je používať protokol IMAP. Ak musíte namiesto protokolu IMAP používať protokol POP, nastavte Aktuálny režim. Aktuálny režim zobrazuje vaše správy z Gmailu za posledných 30 dní.

1. krok: Zapnite režim „recent“

 1. Na stránke nastavení protokolu POP v e-mailovom kliente nájdite pole E-mailová adresa alebo Používateľské meno.
 2. Pred svoju e-mailovú adresu pridajte reťazec recent: (napríklad recent:priklad@gmail.com).

2. krok: zmeňte nastavenia protokolu POP 

Zmeňte nastavenia protokolu POP, aby vaše správy zostávali na serveri.

 • Outlook: Prejdite do sekcie Účty a kliknite na Rozšírené a potom Ponechávať kópie správ na serveri.
 • Apple Mail: Na karte Rozšírené zrušte začiarknutie políčka Odstrániť kópiu zo servera po stiahnutí správy (ak je k dispozícii).
 • Thunderbird: Na karte Nastavenie servera začiarknite políčko vedľa položky Nechávať správy na serveri.
Chyba Účet prekročil limity príkazov protokolu POP alebo rýchlosti pripojenia

Ak sa zobrazuje chyba Účet prekročil limity príkazov protokolu POP alebo rýchlosti pripojenia, zvyčajne je to spôsobené príliš častými prístupmi klientov POP k vášmu účtu Gmail.

Ak chcete tento problém vyriešiť, zmeňte nastavenia klientov tak, aby nové správy nevyhľadávali príliš často.

Nemôžem odosielať správy

Ak sú správy odoslané z vášho poštového klienta zaseknuté v pošte na odoslanie, skúste problém vyriešiť týmito spôsobmi:

 • Ak správu odosielate prostredníctvom aplikácie Apple Mail a v poli Server odchádzajúcej pošty v nastaveniach máte reťazec smtp.gmail.com:pouzivatelskemeno@gmail.com, skúste reťazec v poli zmeniť na smtp.gmail.com.
 • Skontrolujte, či v nastaveniach protokolu SMTP nemáte pri svojej e‑mailovej adrese reťazec recent:.
Nefungujú mi automatické odpovede

Ak v e‑mailovom kliente vytvoríte automatické odpovede, napríklad odpoveď mimo pracoviska, môžu sa vyskytnúť problémy vrátane týchto:

 • Ak poštový klient používate v počítači a počítač prejde do režimu offline, automatická odpoveď sa nebude odosielať.
 • Keď dostávate správy, ktoré sa vám odosielajú nepriamo, napríklad prostredníctvom distribučného zoznamu, v automatickej odpovedi odosielateľovi sa môže zobrazovať vaša e‑mailová adresa.

Ak chcete týmto problémom predísť, skúste používať Nie som v práci alebo automatickú odpoveď v Gmaile, nie poštovom kliente.

Moje správy sa z Gmailu odstraňujú

Ak sa správy, ktoré si prečítate v inom e‑mailovom kliente, odstraňujú z Gmailu, skontrolujte svoje nastavenia protokolu POP.

 1. Prejdite na stránku s nastaveniami Preposielanie a POP/IMAP.
 2. V časti Sťahovanie cez protokol POP skontrolujte, či nie je vybratá možnosť „archivovať kópiu v Gmaile“ alebo „odstrániť kópiu v Gmaile“.
 3. V dolnej časti stránky kliknite na Uložiť zmeny.
Správy sa nesťahujú správne

Po nastavení protokolu POP v nastaveniach Gmailu budú vaše správy k dispozícii v dávkach. Zobrazenie všetkých správ môže chvíľu trvať.

Poznámka: Gmail sťahuje kópiu každej správy, ktorú odošlete alebo prijmete, s výnimkou správ v priečinkoch Čety, Spam a Kôš. S cieľom predísť duplikátom Gmail nesťahuje správy odoslané v rámci poštového klienta, uvidíte ich však po prihlásení do Gmailu.

Ak budete mať problémy so sťahovaním správ aj naďalej, skúste použiť režim „recent“:

 1. Na stránke nastavení protokolu POP v e-mailovom kliente nájdite pole E-mailová adresa alebo Používateľské meno.
 2. Pred svoju e-mailovú adresu pridajte reťazec recent: (napríklad recent:priklad@gmail.com).

Ak sa tým problém nevyrieši, skúste zo svojho e‑mailového klienta odstrániť svoju adresu Gmail a potom ju tam znova pridať.