Odczytywanie wiadomości z Gmaila na innych klientach poczty z użyciem protokołu POP

Wiadomości z Gmaila możesz otwierać w innych klientach poczty obsługujących protokół POP, np. w programie Microsoft Outlook.

Krok 1. Sprawdź, czy POP jest najlepszym sposobem na odczytywanie e-maili

IMAP i POP to dwa sposoby odczytywania wiadomości z Gmaila w innych klientach poczty.

Protokół IMAP może być używany na wielu urządzeniach. E-maile są synchronizowane na bieżąco.

Protokół POP może być stosowany tylko na jednym komputerze. E-maile nie są synchronizowane na bieżąco, tylko pobierane z wybraną przez Ciebie częstotliwością.

Krok 2. Skonfiguruj POP

Najpierw skonfiguruj POP w Gmailu

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 3. Kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.
 4. W sekcji „Pobieranie przez POP”, zaznacz Włącz POP dla całej poczty lub Włącz POP dla poczty otrzymywanej od tej chwili.
 5. U dołu strony kliknij Zapisz zmiany.

Następnie wprowadź zmiany w swoim kliencie poczty

Otwórz klienta poczty (na przykład Microsoft Outlook) i sprawdź podane niżej ustawienia.

Serwer poczty przychodzącej (POP):

pop.gmail.com

Wymaga połączenia SSL: Tak

Port: 995

Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

smtp.gmail.com

Wymaga połączenia SSL: Tak

Wymaga połączenia TLS: Tak (jeśli jest dostępne)

Wymaga uwierzytelnienia: Tak

Port na potrzeby połączeń TLS/STARTTLS: 587

Jeśli logujesz się w Gmailu na konto do pracy lub szkolne, dowiedz się od swojego administratora, jaka jest poprawna konfiguracja SMTP.

Limity czasu serwera Więcej niż 1 minuta (zalecana wartość to 5)
Imię i nazwisko lub wyświetlana nazwa Twoja nazwa albo imię i nazwisko
Nazwa konta, nazwa użytkownika lub adres e-mail Twój adres e-mail
Hasło Twoje hasło do Gmaila

Rozwiązywanie problemów

Nie mogę zalogować się w moim kliencie poczty

Jeśli nie możesz się zalogować w swoim kliencie poczty elektronicznej, może zostać wyświetlony jeden z tych błędów:

 • „Nazwa użytkownika i hasło nie zostały zaakceptowane”.
 • „Nieprawidłowe dane logowania”.
 • Ciągle widzisz pytanie o nazwę użytkownika i hasło.

Krok 1. Sprawdź swoje hasło

Jeśli masz takie problemy albo nie możesz się zalogować, najpierw upewnij się, że używasz prawidłowego hasła.

Krok 2. Wypróbuj te sposoby rozwiązywania problemów

 • Zaktualizuj swojego klienta poczty do najnowszej wersji.
 • Użyj hasła do aplikacji: jeśli korzystasz z weryfikacji 2-etapowej, spróbuj zalogować się za pomocą hasła do aplikacji.
 • Zezwól na dostęp mniej bezpiecznym aplikacjom: jeśli nie używasz weryfikacji dwuetapowej, może być konieczne zezwolenie mniej bezpiecznym aplikacjom na dostęp do konta.
 • Jeśli niedawno hasło do Gmaila zostało przez Ciebie zmienione, być może będzie konieczne ponowne wprowadzenie danych konta Gmail lub powtórzenie całej konfiguracji konta Gmail w używanym programie pocztowym.
 • Jeśli powyższe porady nie pomogą w rozwiązaniu problemu, otwórz stronę https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha i postępuj zgodnie z podanymi tam wskazówkami. Jeśli korzystasz z Gmaila w pracy, w szkole lub innej organizacji, otwórz stronę https://www.google.com/a/twojadomena.com/UnlockCaptcha. W podanym adresie internetowym zastąp twojadomena.com nazwą swojej domeny.
Chcę pobierać e-maile na więcej niż jednego klienta poczty

Najłatwiejszym sposobem korzystania z Gmaila na więcej niż jednym kliencie poczty jest protokół IMAP. Jeśli zamiast IMAP chcesz użyć protokołu POP, skonfiguruj „tryb najnowszych wiadomości”. W trybie tym wyświetlane są wiadomości z Gmaila z ostatnich 30 dni.

Krok 1. Włącz tryb najnowszych wiadomości

 1. Na stronie ustawień POP klienta poczty znajdź pole „Adres e-mail” lub „Nazwa użytkownika”.
 2. Dodaj recent: przed swoim adresem e-mail. Przykład: recent:przyklad@gmail.com.

Krok 2. Zmień ustawienia POP

Zmień ustawienia POP, tak aby Twoje e-maile pozostawały na serwerze.

 • Outlook: w ustawieniach kont kliknij Zaawansowane a potem Pozostaw kopię wiadomości na serwerze.
 • Apple Mail: na karcie „Zaawansowane” odznacz pole „Po pobraniu poczty usuwaj kopie z serwera”, jeśli jest tam umieszczone.
 • Thunderbird: na karcie „Ustawienia serwera” zaznacz opcję „Pozostaw wiadomości na serwerze”.
Błąd „Na koncie przekroczono ograniczenia polecenia POP lub przepustowości”

Błąd „Na koncie przekroczono ograniczenia polecenia POP lub przepustowości” pojawia się zwykle wtedy, gdy Twoje klienty POP ze zbyt dużą częstotliwością. uzyskiwały dostęp do Twojego konta Gmail.

Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić ustawienia swojego klienta tak, by nie sprawdzał nowych wiadomości zbyt często.

Nie mogę wysyłać e-maili

Jeśli e-maile wysłane przez Ciebie z użyciem Twojego klienta poczty tkwią w skrzynce nadawczej, spróbuj skorzystać z następujących rozwiązań:

 • Jeśli wysyłasz wiadomość za pośrednictwem Apple Mail a w ustawieniach w polu „Serwer poczty wychodzącej:” masz wartość „smtp.gmail.com:nazwauzytkownika@gmail.com”, spróbuj ją zmienić na „smtp.gmail.com”.
 • Upewnij się, że w ustawieniach SMTP w Twoim adresie nie figuruje słowo recent z dwukropkiem.
Moje automatyczne odpowiedzi nie działają

Jeśli w swoim kliencie poczty tworzysz automatyczne odpowiedzi takie jak odpowiedź o nieobecności w pracy, może to powodować problemy, na przykład:

 • Jeśli korzystasz z klienta poczty na komputerze, a komputer znajdzie się w trybie offline, Twoja automatyczna odpowiedź nie zostanie wysłana.
 • Kiedy otrzymujesz e-maile, które nie zostały wysłane bezpośrednio do Ciebie, tylko np. za pośrednictwem listy adresowej, automatyczna odpowiedź może ujawnić nadawcy Twój adres e-mail.

Aby uniknąć tych problemów, spróbuj użyć w Gmailu odpowiedzi z informacją o urlopie lub nieobecności w pracy, zamiast korzystać z takiej odpowiedzi w innym kliencie poczty.

Moje e-maile są usuwane z Gmaila

Jeśli e-maile, które czytasz w innym kliencie poczty elektronicznej, są usuwane z Gmaila, sprawdź ustawienia POP.

 1. Otwórz stronę ustawień Przekazywanie i POP/IMAP.
 2. W sekcji „Pobieranie przez POP” upewnij się, że nie jest zaznaczona opcja archiwizowania kopii w Gmailu ani ich usuwania.
 3. U dołu strony kliknij Zapisz zmiany.
E-maile nie są pobierane w prawidłowy sposób

Gdy skonfigurujesz protokół POP w ustawieniach Gmaila, e-maile będą udostępniane partiami. Zanim zobaczysz wszystkie, może minąć dłuższa chwila.

Uwaga: Gmail pobiera kopię każdego wysłanego lub otrzymanego e-maila, z wyjątkiem e-maili w Czatach, Spamie i Koszu. Aby nie tworzyć duplikatów, Gmail nie pobiera e-maili wysłanych w obrębie Twojego klienta poczty, możesz jednak je zobaczyć, logując się w Gmailu.

Jeśli nadal masz problemy z pobieraniem e-maili, możesz użyć trybu najnowszych wiadomości:

 1. Na stronie ustawień POP klienta poczty znajdź pole „Adres e-mail” lub „Nazwa użytkownika”.
 2. Dodaj recent: przed swoim adresem e-mail. Przykład: recent:przyklad@gmail.com.

Jeśli to nie pomoże, spróbuj usunąć swój adres Gmail z klienta poczty, a następnie dodać go ponownie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne