Thư Gmail bị thiếu

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh từ các ứng dụng của Google tại cơ quan hoặc trường học?  Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace.

Trang này có thể giúp bạn tìm các email của mình nếu:

 • Một số email bị thiếu.
 • Email không vào hộp thư đến của bạn.
 • Hộp thư đến của bạn trống và tất cả các email đã biến mất.

Nếu bạn không tìm được email sau khi làm theo các bước trên, thì email có thể đã bị xóa hoặc gửi vào thư mục Thư rác.

Trước tiên, hãy thử các bước khắc phục sự cố phổ biến sau

Bạn nên làm theo các bước này trên máy tính bởi vì nhiều bước trong số này không thể thực hiện qua ứng dụng Gmail.

Kiểm tra xem email có được lưu trữ, xóa hoặc đánh dấu là thư rác hay không

Email có thể bỏ qua hộp thư đến của bạn nếu chúng đã vô tình được lưu trữ, xóa hoặc đánh dấu là spam.

Hãy làm theo các bước này để tìm kiếm tất cả email của bạn, bao gồm những email không nằm trong hộp thư đến:

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào menu thả xuống Tất cả thư, sau đó chọn Thư & Spam & Thùng rác.
 4. Nhập một số thông tin nằm trong email bị thiếu. Nếu bạn không chắc về những từ hoặc chi tiết chính xác thì hãy để trống trường.
 5. Ở cuối hộp, hãy nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.

Mẹo: Để lọc kết quả tìm kiếm chi tiết hơn, bạn cũng có thể sử dụng toán tử tìm kiếm.

Kiểm tra xem email có được lọc không

Bạn có thể đã tạo một bộ lọc tự động lưu trữ hoặc xóa một số email.

Dưới đây là cách kiểm tra các bộ lọc của bạn:

 1. Mở Gmail trên một trình duyệt.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào thẻ Bộ lọc và địa chỉ bị chặn.
 4. Tìm bộ lọc có bao gồm các từ "Xóa thư" hoặc "Bỏ qua hộp thư đến".
 5. Ở bên phải, hãy nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Xóa.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Kiểm tra xem email của bạn có đang được chuyển tiếp đến một tài khoản khác hay không

Khi thiết lập tùy chọn chuyển tiếp trong Gmail, bạn có thể chọn xem có lưu trữ hay xóa các email gốc.

Dưới đây là cách kiểm tra chế độ chuyển tiếp của bạn:

 1. Mở Gmail trên một trình duyệt.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào thẻ Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 4. Trong mục "Chuyển tiếp", hãy kiểm tra xem bạn có chọn Chuyển tiếp một bản sao của thư đến hay không. Nếu có thì hãy chọn Giữ một bản sao Gmail trong Hộp thư đến hoặc Đánh dấu bản sao Gmail là đã đọc.
 5. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Quan trọng: Nếu email của bạn đang được chuyển tiếp đến một địa chỉ lạ, hãy chọn Tắt tùy chọn chuyển tiếp rồi xem các mẹo bảo mật của Gmail. Nếu bạn thấy một địa chỉ chuyển tiếp bạn không biết thì ai đó có thể có quyền truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

Nếu bạn chuyển tiếp thư từ một tài khoản khác vào Gmail thì email đôi khi được gửi đến thư mục Thư rác nếu không được xác thực. Tìm hiểu các phương pháp hay nhất để chuyển tiếp email đến Gmail.

Kiểm tra các tùy chọn cài đặt nếu bạn đọc email Gmail bằng một chương trình email khách khác

Nếu bạn đọc email Gmail của mình trên một chương trình email khách khác, chẳng hạn như Apple Mail hoặc Microsoft Outlook, hãy làm theo các bước dưới đây cho loại chuyển tiếp bạn đã thiết lập.

Tôi sử dụng IMAP để đọc email trên các chương trình email khách khác như Microsoft Outlook hoặc Apple Mail

Khi thiết lập IMAP, bạn có thể chọn xem hành động bạn thực hiện trong ứng dụng thư khác có ảnh hưởng đến email của bạn trong Gmail hay không. Ví dụ: bạn có thể chọn xem việc xóa email trong Apple Mail có xóa email đó khỏi Gmail hay không.

Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng tùy chọn cài đặt IMAP được khuyến nghị. Tìm bất kỳ cài đặt nào có giải thích khi email bị xóa.

Tôi sử dụng ứng dụng web, tiện ích hoặc tiện ích bổ sung để đọc Gmail

Kiểm tra tùy chọn cài đặt của bạn để chắc chắn là email không bị xóa hoặc lưu trữ.

 1. Truy cập vào trang Ứng dụng và trang web đã kết nối.
 2. Trong mục "Ứng dụng đã kết nối với tài khoản của bạn", hãy nhấp vào Quản lý ứng dụng.
 3. Nếu bạn thấy bất kỳ điều gì mình không nhận ra, hãy nhấp vào dịch vụ sau đó Xóa.

Tôi sử dụng POP để đọc email trên các chương trình email khách như Microsoft Outlook

Khi thiết lập POP, bạn có thể chọn xem hành động bạn thực hiện trong ứng dụng thư khác có ảnh hưởng đến email của bạn trong Gmail hay không. Ví dụ: bạn có thể chọn xem việc xóa email trong Microsoft Outlook có xóa email đó khỏi Gmail hay không.

 1. Truy cập vào trang cài đặt Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 2. Kiểm tra để chắc chắn là POP được bật.
 3. Nếu bạn thấy "Xóa bản sao Gmail" hoặc "Lưu trữ bản sao Gmail" thì hãy chọn Giữ bản sao Gmail trong hộp thư đến.
 4. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng chế độ gần đây với POP, hãy thay đổi cài đặt POP trong chương trình email khách của bạn để có thể để lại email trên máy chủ.

Các bước trên không có tác dụng

Nếu bạn đã làm theo các bước trên nhưng vẫn không tìm được email, hãy chọn sự cố bạn đang gặp ở dưới đây.

Tôi vẫn không tìm được một số email nhất định

Nếu bạn không tìm được email sau khi làm theo các bước trên, thì email có thể đã bị xóa hoặc gửi vào thư mục Thư rác.

Ghi chú về email đã bị xóa

 • Nếu bạn xóa một email, thì email đó sẽ nằm trong Thùng rác trong 30 ngày. Sau 30 ngày, email sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi thùng rác.
 • Chỉ có một bản sao của mỗi email Gmail. Nếu bạn đã xóa một email khỏi một nơi, như một nhãn hoặc thiết bị, thì email sẽ bị xóa khỏi Gmail hoàn toàn.
 • Gmail nhóm tất cả trả lời cho một email ban đầu với nhau trong một cuộc hội thoại duy nhất. Khi bạn nhấp hoặc nhấn vào nút Xóa, toàn bộ cuộc trò chuyện này sẽ bị xóa, bao gồm cả email gốc và bất kỳ thư trả lời nào.

Ghi chú về email rác

 • Nếu bạn đánh dấu một email là thư rác thì email đó sẽ nằm trong thư mục Thư rác trong 30 ngày. Sau 30 ngày, email sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi thư mục Thư rác.
 • Nếu bạn cho rằng các email được gửi đến thư mục Thư rác do nhầm lẫn, hãy tìm hiểu cách xóa email khỏi thư mục Thư rác.
Hầu hết email của tôi đang bị thiếu

Nếu tài khoản của bạn bị thiếu email, thì ai đó có thể có quyền truy cập mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm các email bị thiếu và bảo vệ tài khoản.

Quan trọng: 

 • Nếu bạn sử dụng Gmail cho công việc, trường học hoặc tổ chức, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn. 
 • Nếu dùng hết dung lượng lưu trữ trong Gmail, bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận thư. Thư được gửi cho bạn sẽ bị trả lại cho người gửi.
 • Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, nếu bạn vẫn không hoạt động hoặc vượt quá hạn mức bộ nhớ trong 24 tháng trở lên, tất cả email của bạn có thể bị xóa – bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của bộ nhớ trên Google.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false