Brak wiadomości w Gmailu

Informacje podane na tej stronie pomogą Ci w znalezieniu e-maili, jeśli:

 • brakuje niektórych e-maili,
 • e-maile nie przychodzą do Odebranych,
 • Twój folder Odebrane jest pusty i wszystkie Twoje e-maile zniknęły.

Jeśli nie udało Ci się znaleźć e-maila po wykonaniu powyższych czynności, mógł on zostać usunięty lub wysłany do spamu.

Kilka typowych rozwiązań na początek

Zalecamy przeprowadzenie wymienionych niżej czynności na komputerze, ponieważ wielu z nich nie można wykonać w aplikacji Gmail.

Sprawdź, czy adres e-mail nie został zarchiwizowany, usunięty lub oznaczony jako spam

W skrzynce odbiorczej można nie znaleźć wiadomości, które zostały przypadkiem zarchiwizowane, usunięte lub oznaczone jako spam.

Wykonaj następujące czynności, aby przeszukać wszystkie e-maile, w tym te, których nie ma w Odebranych:

 1. Otwórz Gmaila w komputerze.
 2. W polu wyszukiwania kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Kliknij Wszystkie, a następnie wybierz opcję Poczta, Spam i Kosz.
 4. Wpisz informacje z brakującego e-maila. Jeśli nie wiesz, jakich dokładnie użyć słów lub danych, pozostaw puste pola.
 5. Kliknij Szukaj Szukaj w dolnej części okna.

Wskazówka: aby zawęzić kryteria wyszukiwania, możesz użyć operatorów wyszukiwania.

Sprawdź, czy adres e-mail nie został zarchiwizowany lub usunięty przez filtr

Być może masz utworzony filtr, który powoduje automatyczne archiwizowanie lub usuwanie określonych e-maili.

Jak możesz sprawdzić filtry:

 1. Otwórz Gmaila w przeglądarce.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. U góry kliknij kartę Filtry i zablokowane adresy.
 4. Poszukaj filtrów zawierających słowa „Usuń” lub „Pomiń folder Odebrane”.
 5. Po prawej stronie kliknij Edytuj lub Usuń.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Sprawdź, czy e-maile nie są przekazywane na inne konto

Po skonfigurowaniu w Gmailu funkcji „Przekazywanie dalej”, możesz zdecydować, czy oryginalne wiadomości mają być archiwizowane czy usuwane.

Jak sprawdzić ustawienia przekazywania dalej:

 1. Otwórz Gmaila w przeglądarce.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. U góry ekranu kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.
 4. W sekcji „Przekazywanie dalej” sprawdź, czy jest zaznaczone pole „Przekaż dalej kopię przychodzącej poczty do”. Jeśli tak, wybierz opcję zachowaj kopię z usługi Gmail w folderze Odebrane lub oznacz kopię z usługi Gmail jako przeczytaną.
 5. U dołu strony kliknij Zapisz zmiany.

Ważne: jeśli Twoje e-maile są przekierowywane na nieznany Ci adres, zaznacz opcję „Wyłącz przekazywanie dalej”, a następnie zapoznaj się ze Wskazówkami dotyczącymi zabezpieczeń Gmaila. Jeśli widzisz adres, którego nie znasz, ktoś niepowołany mógł dostać się na Twoje konto.

Jeśli przekazujesz pocztę z innego konta do Gmaila, czasami trafia ona do spamu (jeśli jest nieuwierzytelniona). Poznaj sprawdzone metody przekazywania poczty do Gmaila.

Sprawdź w ustawieniach, czy czytasz pocztę Gmail za pomocą innego klienta poczty

Jeśli czytasz pocztę Gmail przez innego klienta poczty, takiego jak Apple Mail lub Microsoft Outlook, wykonaj następujące czynności, zależne od typu przekazywania.

Używam protokołu IMAP do czytania e-maili w klientach poczty, takich jak Microsoft Outlook i Apple Mail

Po skonfigurowaniu protokołu IMAP możesz zdecydować, czy czynności podejmowane przez Ciebie w innym kliencie poczty, mają wpływać na Twoje wiadomości w Gmailu. Możesz na przykład wybrać, czy usunięcie e-maila w programie Apple Mail spowoduje również usunięcie tej wiadomości z Gmaila.

Sprawdź, czy używasz zalecanych ustawień klienta IMAP. Szukaj wszelkich ustawień, które mogą mieć związek z usuwaniem e-maili.

Aby odczytywać wiadomości z Gmaila, używam aplikacji internetowej, rozszerzenia lub dodatku

Sprawdź swoje ustawienia, aby upewnić się, że e-maile nie są usuwane ani archiwizowane.

 1. Otwórz stronę Połączone aplikacje i witryny.
 2. W sekcji „Aplikacje połączone z Twoim kontem” kliknij Zarządzaj aplikacjami.
 3. Jeśli znajdziesz coś, czego nie rozpoznajesz, kliknij nazwę usługi a potem Usuń.

Używam protokołu POP do czytania e-maili w klientach poczty, takich jak Microsoft Outlook

Po skonfigurowaniu protokołu POP możesz zdecydować, czy czynności podejmowane przez Ciebie w innym kliencie poczty mają wpływać na Twoje wiadomości w Gmailu. Możesz na przykład wybrać, czy usunięcie e-maila w programie Microsoft Outlook spowoduje również usunięcie go z Gmaila.

 1. Otwórz stronę Przekazywanie i POP/IMAP w Ustawieniach.
 2. Sprawdź, czy protokół POP jest włączony.
 3. Jeśli widzisz „usuń kopię z usługi Gmail” lub „zarchiwizuj kopię z usługi Gmail”, wybierz opcję zachowaj kopię z usługi Gmail w folderze Odebrane.
 4. U dołu strony kliknij Zapisz zmiany.

Uwaga: jeśli korzystasz z dostępu POP w trybie najnowszych wiadomości, zmień ustawienia POP swojego klienta poczty tak, aby wiadomości pozostawały na serwerze.

Wykonanie tych czynności nie rozwiązało problemu

Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal nie możesz znaleźć e-maili, wybierz problem poniżej.

Nadal nie mogę znaleźć niektórych e-maili

Jeśli nie udało Ci się znaleźć e-maila po wykonaniu powyższych czynności, mógł on zostać usunięty lub wysłany do spamu.

Uwagi na temat usuniętych e-maili

 • Usunięty e-mail pozostaje w Twoim koszu przez 30 dni. Po 30 dniach e-maile są trwale usuwane z kosza.
 • W Gmailu każdy e-mail występuje tylko w jednym egzemplarzu. Jeśli usuniesz e-maila w jednym miejscu, np. na jednym urządzeniu, zostanie on całkowicie usunięty z Gmaila.
 • Gmail grupuje wszystkie odpowiedzi na oryginalną wiadomość w jednym wątku. Kiedy klikniesz Usuń, zostanie usunięty cały wątek, w tym oryginalny e-mail i wszystkie odpowiedzi.

Uwagi na temat spamu

 • Wiadomość oznaczona przez Ciebie jako spam pozostaje w folderze Spam przez 30 dni. Po 30 dniach e-maile są trwale usuwane ze spamu.
 • Jeśli uważasz, że e-maile są wysyłane do spamu przez pomyłkę, dowiedz się, jak usunąć wiadomości ze spamu.
Brakuje większości moich e-maili

Jeśli na Twoim koncie brakuje e-maili, ktoś może mieć do niego dostęp bez Twojej zgody. Pomożemy Ci znaleźć brakujące wiadomości i zabezpieczyć konto

 Uwaga: jeśli używasz Gmaila w pracy, szkole lub organizacji, skontaktuj się z administratorem. 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?