Získání funkcí Gmailu pro vaše další e-mailové účty

Pokud máte účet od některé z vybraných jiných služeb, než je Gmail, například účet Yahoo, AOL, Outlook nebo Hotmail, můžete i s touto e-mailovou adresou využívat mnoho výhod Gmailu díky funkci Gmailify.

K tomu je potřeba propojit účet s Gmailem. Když účet propojíte, najdete své zprávy v doručené poště v Gmailu a budete mít k dispozici taky tyto funkce:

Poznámka: Když si s účtem Gmail propojíte jiný účet, můžete dosáhnout limitu úložného prostoru. Přečtěte si, jak uvolnit úložný prostor Google.

Další informace o úložišti v Gmailu

Propojení vaší adresy s Gmailem

Poznámka: Nejprve zkontrolujte, že jste svůj účet Yahoo, AOL, Outlook, Hotmail nebo jiné služby už přidali do Gmailu. Jak přidat účet do aplikace Gmail

 1. Otevřete na telefonu nebo tabletu s Androidem aplikaci Gmail .
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka.
 3. Přejděte dolů a klepněte na Nastavení.
 4. Klepněte na účet jiného poskytovatele, který chcete propojit.
 5. Klepněte na Propojit účet. Pokud tuto možnost nevidíte, zkuste aplikaci Gmail aktualizovat.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Když svoji druhou adresu propojíte s Gmailem, budou vaše zprávy dostupné v aplikaci Gmail a na webu mail.google.com. Tyto zprávy můžete číst, odpovídat na ně a třídit je stejně jako v Gmailu.

Odpojení vaší adresy

Důležité: Po odpojení účtů se vám v Gmailu přestanou zobrazovat nové zprávy z druhého účtu.

 1. Otevřete na telefonu nebo tabletu s Androidem aplikaci Gmail .
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka.
 3. Přejděte dolů a klepněte na Nastavení.
 4. Klepněte na účet Gmail, který chcete odpojit od účtu jiného poskytovatele.
 5. V sekci Propojený účet klepněte na Odpojit účet.
 6. Vyberte, jestli chcete zachovat kopie e-mailů z tohoto účtu.
 7. Klepněte na Odpojit.

Když svůj druhý účet odpojíte od Gmailu, můžete si vybrat, jestli chcete stávající kopie zpráv z tohoto účtu smazat nebo zachovat v e-mailové schránce Gmailu.

 • Pokud smažete kopie z Gmailu, můžete si zprávy přečíst v doručené poště druhé služby (např. Yahoo nebo Hotmail).
 • Pokud je zachováte, zůstanou ve vašem účtu Gmail. Pokud je ale přesunete nebo smažete v Gmailu, tyto akce se v druhém účtu neprojeví.

Vyhledání e-mailů z jiného účtu v Gmailu

Gmail může se zprávami z jiných e-mailových služeb zacházet jinak než obvykle.

Pravidla pro smazání zpráv z koše

Zprávy ve složce Koš se nesmažou po 30denním limitu Gmailu, ale podle limitu, který pro vysypání koše používá druhá e-mailová služba.

Pokud vaše druhá e-mailová služba například nechává zprávy v koši 60 dní, než je smaže, zůstanou i v koši Gmailu po dobu 60 dní.

Archivované e-maily

Když v Gmailu archivujete e-mail, v druhé e-mailové službě se tento e-mail uloží do nové složky s názvem Archiv.

Pokud chcete najít archivované zprávy ve svém druhém účtu, podívejte se do složky Archiv.

Přečtěte si, jak archivovat e-maily.

Štítky a složky

Když ke zprávě přidáte štítek, uloží se v druhém e-mailovém účtu do složky se stejným názvem. Pokud jste například ke zprávě v Gmailu přidali štítek Práce, najdete ji ve svém druhém e-mailovém účtu ve složce Práce.

Když zprávu označíte více štítky, vytvoří se ve vašem druhém e-mailovém účtu víc složek, z nichž každá bude obsahovat kopii zprávy.

Tip: Pokud máte v jiném účtu než Gmail omezený úložný prostor, nepřidávejte ke zprávám v Gmailu víc štítků.

Přečtěte si, jak přidávat štítky.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka