Mở và tải tệp đính kèm xuống trong Gmail

Khi nhận được email có tệp đính kèm, bạn có thể tải một bản sao của tệp đính kèm xuống thiết bị của mình. 

Tùy chọn tải xuống

Tải tệp đính kèm xuống máy tính của bạn
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Mở một thư email.
 3. Di chuột qua hình thu nhỏ, sau đó nhấp vào biểu tượng Tải xuống Tải xuống.

Trình duyệt của bạn lưu các tệp đính kèm bạn đã tải xuống trong một thư mục tải xuống. Kiểm tra cài đặt của trình duyệt để xem các tệp tải xuống của bạn được lưu ở chỗ nào. Nếu bạn sử dụng Google Chrome thì hãy tìm hiểu về tải xuống tệp trên Chrome.

Tải xuống Google Drive

Lưu ý: Một số tệp đính kèm có thể được nhìn thấy hoặc chia sẻ, nhưng không được lưu vào Google Drive.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Mở một thư email.
 3. Di chuột qua hình thu nhỏ, sau đó nhấp vào biểu tượng Lưu vào Drive Lưu vào Drive.

Bạn có thể xem bất kỳ tệp nào bạn đã tải xuống trong Google Drive.

Tải xuống ảnh nằm bên trong email

Một số ảnh được gửi bên trong thư email chứ không phải dưới dạng tệp đính kèm.

Dưới đây là một số cách để lưu ảnh từ bên trong email:

 • Tải xuống: Nhấp chuột phải vào ảnh và chọn tùy chọn để lưu ảnh.
 • Lưu vào Drive: Tải ảnh xuống máy tính của bạn rồi tải lên Google Drive.

Bao gồm tệp đính kèm khi trả lời hoặc chuyển tiếp thư

Tệp đính kèm được bao gồm khi bạn chuyển tiếp thư, nhưng không được tự động bao gồm khi bạn trả lời thư.

Để bao gồm các tệp đính kèm gốc khi trả lời:

 1. Trên máy tính, ở dưới cùng của hộp trả lời, hãy nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 2. Nhấp vào Bao gồm các tệp đính kèm gốc.

Để xóa các tệp đính kèm gốc khi trả lời, hãy chuyển tới bên phải của tệp đính kèm, sau đó nhấp vào biểu tượng Xóa.

Không thể mở hoặc tải xuống tệp đính kèm

Lưu ý: Nếu người gửi đã bật chế độ bảo mật, thì bạn sẽ không thể sao chép hoặc tải xuống văn bản thư và tệp đính kèm. 

Nếu không thể tải lên hoặc tải xuống tệp đính kèm, hãy thử các bước sau theo thứ tự:

 1. Trên máy tính, hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng trình duyệt được hỗ trợ hay không.
 2. Mỗi lần, hãy thử tắt một tiện ích bạn có trên trình duyệt của mình.
 3. Xóa bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt.
 4. Thử mở Gmail với các lab đã tắt tại trang này https://mail.google.com/mail/u/0/?labs=0#settings/labs. Nếu điều này khắc phục được sự cố, hãy thử mở mỗi lần một lab.

Tôi nhận được thông điệp cảnh báo

Tệp đính kèm cho phép tập lệnh chưa được xác minh

Ý nghĩa của cảnh báo này

Chúng tôi không thể xác nhận rằng tệp đính kèm của thư là an toàn để mở. Nếu bạn mở tệp đính kèm, thì có khả năng phần mềm độc hại có thể bắt đầu chạy trên máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ đáng ngờ, đừng trả lời và đừng tải tệp đính kèm xuống. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.

Cảnh báo "tệp đính kèm bị mã hóa"

Ý nghĩa của cảnh báo này

Một số tệp đính kèm, chẳng hạn như tài liệu yêu cầu mật khẩu để mở, được mã hóa và không thể quét virút.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ đáng ngờ, đừng trả lời và đừng tải tệp đính kèm xuống. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.

Không thể xác minh tính xác thực của thư này

Ý nghĩa của cảnh báo này

Thư có đính kèm email (.eml). Mặc dù chúng tôi đã kiểm tra thư và tệp đính kèm .eml để tìm spam và vi-rút, chúng tôi không thể xác nhận rằng người gửi được hiển thị trong tệp .eml thực sự đã gửi những email đó. Hãy tìm hiểu thêm về tính xác thực.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ khả nghi, đừng mở email đính kèm. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?