Nắm bắt cách mới để sắp xếp không gian. Tìm hiểu thêm về tính năng tạo chuỗi tin nhắn tại chỗ.

Giới hạn gửi và nhận thư

Để giúp ngăn chặn thư rác và bảo vệ tài khoản, Gmail giới hạn số lượng email bạn có thể gửi hoặc nhận mỗi ngày, cũng như số người mà bạn có thể thêm làm người nhận.

Cách khắc phục sự cố

Xem những lý do dưới đây để tìm hiểu cách tránh nhìn thấy những thông báo này trong tương lai.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tài khoản Gmail thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác, hãy tìm hiểu về giới hạn gửi của Gmail thông qua cơ quan hoặc trường học.

"Bạn đã đạt đến giới hạn gửi thư"

Bạn có thể thấy thông báo này nếu bạn gửi thư đến tổng cộng hơn 500 người nhận trong một email duy nhất hoặc gửi hơn 500 email trong một ngày.

Khi gặp lỗi này, bạn sẽ có thể gửi lại email trong vòng từ 1 đến 24 giờ.

Để ngăn điều này xảy ra trong tương lai, hãy thử tạo Nhóm Google gồm tất cả những người nhận email của bạn và gửi thư tới địa chỉ email của nhóm đó.

"Không thể chuyển các thư bạn đã gửi"

Bạn có thể thấy lỗi này nếu một lượng lớn email bạn gửi:

  • Không thể gửi được vì địa chỉ email của người nhận không hợp lệ
  • Bị trả lại từ máy chủ email của người nhận

Bạn có thể gửi email lại sau 24 giờ.

Để ngăn điều này xảy ra trong tương lai, hãy kiểm tra địa chỉ email của người nhận trước khi gửi để đảm bảo địa chỉ mới nhất.

Một người liên hệ nhận được quá nhiều thư

Nếu người mà bạn gửi thư đang nhận được quá nhiều email với tốc độ quá nhanh, thì bạn có thể thấy thông báo này:

"Người dùng bạn đang cố liên hệ đang nhận được thư với tốc độ có thể ngăn chuyển thêm thư."

Bạn cần phải liên hệ với người đó bằng cách khác.

Tìm hiểu về các tài khoản giới hạn số lượng email mà một người có thể nhận.

Ngăn tình trạng email bị Gmail chặn

Nếu bạn gửi nhiều email cùng lúc hoặc gửi đến các nhóm lớn, hãy tìm hiểu cách ngăn tình trạng thư gửi đến người dùng Gmail bị chặn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
17
false
false