Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Gửi thư từ địa chỉ hoặc bí danh khác

Gmail cho phép bạn gửi thư bằng địa chỉ email khác được liệt kê là người gửi thay cho địa chỉ Gmail của bạn. Tính năng này giúp bạn quản lý nhiều tài khoản từ giao diện Gmail; tính năng này chỉ hoạt động nếu bạn đã có tài khoản email được liên kết với địa chỉ thay thế. Để gửi thư từ tên người dùng Gmail khác, trước tiên bạn cần đăng ký địa chỉ đó. Chọn một tùy chọn bên dưới để biết hướng dẫn về cách thêm các địa chỉ khác vào tài khoản Gmail của bạn.

Tôi là người dùng Gmail hoặc Google Apps gửi thư từ địa chỉ bên ngoài.
 • Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía trên bên phải, sau đó chọn Cài đặt.
  1. Nhấp vào tab Tài khoản và nhập.
  2. Trong Gửi thư bằng địa chỉ, nhấp vào Thêm địa chỉ email khác.
  3. Trong trường 'Địa chỉ email', nhập tên và địa chỉ email thay thế của bạn.
  4. Nhập máy chủ SMTP (ví dụ: smtp.domain.com), tên người dùng của bạn trên miền đó và mật khẩu của bạn cho tài khoản đó. Bạn cũng có thể phải điều chỉnh cài đặt SSL hoặc cài đặt cổng của mình (hãy thông báo cho ISP khác của bạn nếu bạn cần thông tin này).
  5. Nhấp vào Thêm tài khoản >>
  6. Mở tài khoản khác của bạn và nhấp vào liên kết trong thư mà Gmail đã gửi hoặc nhập mã xác nhận trong phần Tài khoản và nhập trong cài đặt Gmail của bạn.
   • Nếu Gmail đã gửi email xác minh và bạn chưa nhận được email xác minh đó, hãy thử kiểm tra thư mục Spam hoặc Thư rao vặt đối với thư từ account-verification-noreply@google.com để xem email có ở đó không.

  Thông tin bổ sung

  Nhà cung cấp email khác của bạn phải cung cấp cho bạn hỗ trợ SMTP đã xác thực để sử dụng tùy chọn này. Chúng tôi sẽ sử dụng TLS theo mặc định hoặc sử dụng SSL nếu bạn bật giao thức này. Nhiều dịch vụ email mà cung cấp hỗ trợ POP hoặc IMAP cũng cung cấp cả hỗ trợ SMTP đã xác thực và bạn có thể tìm hướng dẫn cấu hình máy chủ SMTP của mình cùng với thông tin về POP hoặc IMAP. Đồng thời, phiên bản mới này của 'Từ:' tùy chỉnh chưa hoạt động với tài khoản Yahoo! Mail Plus.

  Nếu địa chỉ bạn đang thêm được Google lưu trữ (hoặc tài khoản Google Apps hoặc địa chỉ @ gmail.com), địa chỉ ban đầu của bạn sẽ vẫn được bao gồm trong trường người gửi của tiêu đề email nhằm giúp thư của bạn không bị đánh dấu là spam. Hầu hết ứng dụng email khách không hiển thị trường người gửi mặc dù một số phiên bản Microsoft Outlook có thể hiển thị "Từ tennguoidungcuaban@gmail.com trên danh nghĩa của diachituychinh@tenmiencuatoi.com".


  Tôi là người dùng Google Apps for Work gửi thư từ bí danh miền hoặc bí danh email.
  1. Đăng nhập vào email Google Apps của bạn.
  2. Nhấp vào phía trên bên phải và chọn Cài đặt ở dọc phần đầu trang bất kỳ rồi chọn tab Tài khoản.
  3. Trong Gửi thư bằng địa chỉ, nhấp vào Thêm địa chỉ email khác.
  4. Trong trường Địa chỉ email, nhập tên và địa chỉ email thay thế của bạn.
  5. Nhấp vào Bước tiếp theo >> rồi nhấp Gửi xác minh. Gmail sẽ gửi thư xác minh đến địa chỉ email khác của bạn để xác nhận rằng bạn sở hữu địa chỉ đó.
  6. Tìm thư từ Gmail. Mở thư và nhấp vào liên kết có trong thư hoặc nhập mã xác nhận trong phần Tài khoản trong cài đặt email Google Apps của bạn.
  Nếu bạn không nhận được email xác nhận, hãy liên hệ với quản trị viên Google Apps của bạn để xác nhận bí danh miền hoặc bí danh email  đã được định cấu hình.

  Có vẻ các thư bạn gửi sẽ là từ bí danh miền hoặc bí danh email. Đường dẫn trả về của thư sẽ cho biết địa chỉ thư chính của bạn nhưng chỉ những người nhận nhìn thấy tiêu đề thư gốc mới biết điều này.

  Sau khi bạn đã thiết lập: gửi thư

  Để sử dụng một trong các địa chỉ người gửi thay thế của bạn, hãy nhấp vào liên kết Từ  khi bạn soạn thư mới. Nếu bạn đang trả lời hoặc chuyển tiếp thư, hãy nhấp vào trường nơi người nhận của bạn được liệt kê rồi nhấp vào Từ. Sau khi nhấp vào Từ, bạn sẽ thấy menu thả xuống bên cạnh địa chỉ của mình nơi bạn có thể chọn địa chỉ email mà bạn muốn gửi thư từ địa chỉ đó.

  Nếu bạn cần chỉnh sửa tên, cấu hình hoặc địa chỉ trả lời, hãy quay lại cài đặt của bạn. Nhấp vào chỉnh sửa bên cạnh địa chỉ trên tab Tài khoản của bạn. Để xóa địa chỉ, chỉ cần nhấp xóa.

  Lưu ý đối với người dùng IMAP/POP: Nếu bạn truy cập Gmail qua ứng dụng email khách POP hoặc IMAP (ví dụ: Outlook) và muốn gửi thư bằng địa chỉ "từ" tùy chỉnh, bạn có hai tùy chọn. Chúng tôi khuyên bạn nên định cấu hình ứng dụng email khách bằng hai máy chủ SMTP thư đi, một máy chủ dành cho Gmail và một máy chủ dành cho địa chỉ khác của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng máy chủ thư đi của Gmail với địa chỉ "từ" khác. Nếu bạn đã định cấu hình địa chỉ thay thế, thư của bạn sẽ được gửi từ:diachikhac@mien.com, người gửi:tennguoidung@gmail.com bất kể bạn đã chọn cấu hình từ tùy chỉnh nào.

  Tính năng 'Từ:' tùy chỉnh chỉ hoạt động nếu bạn đã có tài khoản được liên kết với địa chỉ thay thế. Để gửi thư bằng tên người dùng Gmail khác, trước tiên bạn phải đăng ký địa chỉ đó.

  Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

  Bài viết này có hữu ích không?

  Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.