ตรวจดูอีเมลจากบัญชีอื่น

หากคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชี คุณจะตรวจดูอีเมลจากบัญชีเหล่านั้นได้ใน Gmail ดูวิธีเพิ่มบัญชีอีเมลอีกบัญชีในแอป Gmail

สำคัญ: หากบัญชีอีเมลอื่นของคุณไม่รองรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย คุณจะเชื่อมต่อไม่ได้

ดาวน์โหลดข้อความทั้งหมด 

คุณนำเข้าข้อความทั้งเก่าและใหม่จากบัญชีอีเมลอื่นได้ 

หมายเหตุ: คุณจะย้ายได้เฉพาะข้อความจากบัญชีอื่น แต่ย้ายโฟลเดอร์หรือป้ายกำกับไม่ได้

ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยนการตั้งค่าในบัญชีอื่น

Yahoo, Outlook หรือบริการอีเมลอื่น

ตรวจสอบว่าบัญชีอื่นมีสิทธิ์เข้าถึง POP จากนั้นจึงเปลี่ยนการตั้งค่า Gmail

บัญชี Gmail อื่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ที่ต้องการนำเข้าจากคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกแท็บการส่งต่อและ POP/IMAP
 4. เลือกเปิดใช้ POP สำหรับจดหมายทั้งหมดใต้ส่วน "ดาวน์โหลด POP"
 5. แนะนำ: เลือกเก็บสำเนาของ Gmail ในกล่องจดหมายข้าง "เมื่อเข้าถึงจดหมายโดยใช้ POP"
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนการตั้งค่า Gmail

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ที่ต้องการนำเข้าจากคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกแท็บบัญชีและการนำเข้า
 4. คลิกเพิ่มบัญชีอีเมลในส่วน "ดูอีเมลจากบัญชีอื่น"
 5. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของอีกบัญชี จากนั้นคลิกถัดไป
 6. เลือกและคลิก ถัดไป
 7. พิมพ์รหัสผ่าน
 8. แนะนำ: ทำเครื่องหมายในช่องข้างตัวเลือกด้านล่างนี้
  • "ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL) เวลาเรียกจดหมายเสมอ"
  • "ติดป้ายกำกับข้อความที่เข้ามา"
  • ปล่อยช่องอื่นให้ว่างไว้
 9. คลิกเพิ่มบัญชี

"เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเข้าถึง POP3"

ดูวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Mail Fetcher สำหรับข้อผิดพลาดอื่นๆ

ฉันได้รับข้อผิดพลาดอื่น

คลิกแสดงรายละเอียดข้อผิดพลาดจากนั้นทำตามเคล็ดลับต่อไปนี้

ดูวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Mail Fetcher สำหรับข้อผิดพลาดอื่นๆ

ได้รับข้อความเก่าเท่านั้น

หากเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ Gmail คุณโอนอีเมลเก่าจากบัญชีอื่นมาได้

สำคัญ: หากคุณใช้ Gmail สำหรับที่ทำงานหรือสถานศึกษาและไม่เห็นตัวเลือกอีเมลขาเข้า ผู้ดูแลระบบอาจปิดใช้งานฟีเจอร์นี้

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกแท็บบัญชีและการนำเข้าหรือบัญชี
 4. ในส่วนที่ 2 ให้คลิกนำเข้าจดหมายและรายชื่อติดต่อ
 5. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ
 6. คลิกเริ่มการนำเข้า

เพื่อให้เวลาคุณแจ้งเพื่อนๆ เกี่ยวกับที่อยู่ Gmail ใหม่ เราจะส่งต่อข้อความที่ส่งถึงบัญชีอื่นของคุณเป็นเวลา 30 วัน เราจะแสดงที่อยู่ Gmail ใหม่ของคุณเป็นเวลา 60 วันหรือจนกว่าคุณจะลบการแจ้งเตือน

หยุดการนำเข้าอีเมล

 1. เปิดบัญชี Gmail ที่นำเข้าไว้จากคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกแท็บบัญชีและการนำเข้า
 4. ในส่วน "ดูอีเมลจากบัญชีอื่น" ให้คลิกลบ ข้างบัญชีที่ต้องการหยุดรับอีเมล

เคล็ดลับ: หากคุณยังได้รับอีเมลอยู่ ให้ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าการส่งต่ออัตโนมัติในบัญชีอื่นหรือไม่ จากนั้นให้ค้นหาวิธีปิดใช้งานการส่งต่ออัตโนมัติในบัญชีอื่นนั้น หากต้องการลบอีเมลที่นำเข้าแล้ว ให้ดูวิธีลบอีเมลดังกล่าว 

ส่งต่อข้อความใหม่เท่านั้น

จากที่อยู่ Gmail อื่น: ให้ตั้งค่าการส่งต่ออัตโนมัติ

จาก Yahoo, Outlook หรือบริการอีเมลอื่น: ให้ค้นหาวิธีการส่งต่ออีเมลอัตโนมัติจากบริการดังกล่าว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
17
false