Kolla e-post från andra konton

I Gmail går det att kolla andra e-postkonton. Läs mer om hur du lägger till ett e-postkonto i Gmail-appen.

Du kan lägga till upp till fem e-postadresser i ditt Gmail-konto.

Viktigt! Om ditt andra e-postkonto inte har stöd för säkra anslutningar kan du inte ansluta.

Få alla meddelanden 

Det går att importera både gamla och nya meddelanden från andra e-postkonton. 

Obs! Du kan endast flytta meddelanden (inte mappar eller etiketter) från andra konton.

Steg 1: Ändra inställningarna i det andra kontot

Yahoo, Outlook och andra e-posttjänster

Kontrollera att det andra kontot har åtkomst till POP. Ändra därefter inställningarna för Gmail.

Ett annat Gmail-konto

 1. Logga in på Gmail-kontot som du vill importera från på en dator.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar Inställningar följt av Visa alla inställningar.
 3. Klicka på fliken Vidarebefordran och POP/IMAP.
 4. Välj Aktivera POP för alla e-postmeddelanden i avsnittet POP-nedladdning.
 5. Rekommenderas: Markera behåll Gmails kopia i inkorgen bredvid När meddelanden hämtas med POP.
 6. Klicka på Spara ändringar längst ned.

Steg 2: Ändra inställningarna för Gmail

 1. Logga in på Gmail-kontot som du vill importera till på en dator.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar Inställningar följt av Visa alla inställningar.
 3. Klicka på fliken Konton och import.
 4. Klicka på Lägg till ett e-postkonto i avsnittet Kolla e-post från andra konton.
 5. Skriv in e-postadressen för det andra kontot och klicka på Nästa.
 6. Gör ett urval och klicka på Nästa.
 7. Ange ditt lösenord.
 8. Rekommenderas: Markera kryssrutorna bredvid alternativen nedan:
  • Använd alltid en säker anslutning (SSL) när du hämtar e-post.
  • Ge inkommande meddelanden en etikett.
  • Lämna de andra kryssrutorna omarkerade.
 9. Klicka på Lägg till konto.

Servern nekade åtkomst till POP3

Om andra fel har uppstått läser du mer om att felsöka problem med mailhämtaren.

Ett annat fel uppstår

Klicka på Visa detaljer om fel och använd följande tips:

Om andra fel har uppstått läser du mer om att felsöka problem med mailhämtaren.

Bara få gamla meddelanden

Om du nyligen bytte till Gmail kan du överföra gamla e-postmeddelanden från det andra kontot.

Obs! Om du använder Gmail i jobbet eller på skolan och importalternativet inte visas kan administratören ha inaktiverat funktionen.

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar Inställningar följt av Visa alla inställningar.
 3. Klicka på fliken Konton och import eller på fliken Konton.
 4. Klicka på Importera e-post och kontakter i avsnitt två.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.
 6. Klicka på Starta import.

Vi vidarebefordrar meddelanden som skickas till det andra kontot i 30 dagar så att du ska hinna meddela andra om din nya Gmail-adress. Vi visar din nya Gmail-adress i 60 dagar eller tills du raderar påminnelsen.

Sluta importera e-postmeddelanden

 1. Öppna Gmail-kontot som du importerar till på en dator.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar Inställningar följt av Visa alla inställningar.
 3. Klicka på fliken Konton och import.
 4. I avsnittet Kolla e-post från andra konton klickar du på Radera bredvid det konto som du inte vill få meddelanden från.

Tips! Om du ändå får e-postmeddelanden kontrollerar du om automatisk vidarebefordran har konfigurerats i det andra kontot. Sök sedan efter information om hur du inaktiverar det. Om du vill radera importerade e-postmeddelanden läser du mer om hur du raderar dem. 

Vidarebefordra bara nya meddelanden

Från en annan Gmail-adress: Konfigurera automatisk vidarebefordran.

Från Yahoo, Outlook och andra e-posttjänster: Sök efter information om hur du automatiskt vidarebefordrar e-postmeddelanden från tjänsten.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny