Kontrola správ z iných účtov

Ak máte viaceré e-mailové účty, môžete si ich kontrolovať v Gmaile. Môžete si vybrať z týchto možností:

 • Získavanie všetkých správ (starých a nových): Túto možnosť vyberte, ak ďalšiu e-mailovú adresu (vrátane ďalšej adresy Gmail) naďalej používate. Zobrazenie nových správ môže chvíľu trvať.
 • Iba získanie starých správ: Túto možnosť vyberte v prípade, že ste nedávno prešli na Gmail zo služby iného poskytovateľa.
 • Iba preposielanie nových správ: Túto možnosť vyberte, ak chcete mať nové správy k dispozícii ihneď.

Získanie všetkých správ 

Z druhého e-mailového účtu môžete importovať staré aj nové správy. 

Poznámka: Z tohto účtu môžete presunúť iba správy, nie priečinky ani štítky.

1. krok: Zmena nastavení v druhom účte

Yahoo, Outlook alebo iná e-mailová služba

Uistite sa, že váš druhý účet používa prístup prostredníctvom protokolu POP. Potom zmeňte svoje nastavenia Gmailu.

Ďalší účet Gmail

 1. V počítači sa prihláste do účtu Gmail, z ktorého chcete importovať poštu.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Posielanie ďalej a POP/IMAP.
 4. V sekcii Stiahnutie POP vyberte možnosť Umožniť POP pre všetky správy.
 5. Odporúča sa: Vedľa položky Keď sú správy sprístupnené cez POP vyberte možnosť ponechať kópiu Gmail v doručenej pošte.
 6. V dolnej časti kliknite na položku Uložiť zmeny.

2. krok: Zmena nastavení Gmailu

 1. V počítači sa prihláste do účtu Gmail, do ktorého chcete importovať poštu.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Účty a import.
 4. V časti Skontrolovať poštu z iných účtov kliknite na položku Pridať e‑mailový účet.
 5. Zadajte e‑mailovú adresu druhého účtu a potom kliknite na položku Ďalej.
 6. Urobte výber a kliknite na položku Ďalej.
 7. Zadajte svoje heslo.
 8. Odporúča sa: Začiarknite políčka vedľa možností nižšie:
  • Pri sťahovaní pošty vždy použiť zabezpečené pripojenie (SSL).
  • Označiť doručené správy štítkom.
  • Ostatné políčka ponechajte nezačiarknuté.
 9. Kliknite na položku Pridať účet.

Server odmietol prístup POP3

V prípade iných chýb si prečítajte návod na riešenie problémov s nástrojom na získanie pošty Mail Fetcher.

Zobrazuje sa mi iné chybové hlásenie

Kliknite na položku Zobraziť podrobnosti chyby a potom použite tieto tipy:

 • Ak je zakázaný protokol POP, prejdite na stránku nastavení druhého e-mailového účtu a zistite, ako ho možno povoliť.
 • Ak protokol POP nie je k dispozícii, váš poskytovateľ e‑mailových služieb ho pravdepodobne nepodporuje. Pomocou postupu nižšie importujte staré správy a potom nastavte automatické preposielanie nových.

V prípade iných chýb si prečítajte návod na riešenie problémov s nástrojom na získanie pošty Mail Fetcher.

Iba získanie starých správ

Ak ste nedávno prešli na Gmail, môžete z druhého účtu preniesť svoje staré správy.

 1. V počítači otvorte Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Účty a import alebo Účty.
 4. V druhej časti kliknite na položku Importovať poštu a kontakty.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 6. Kliknite na položku Spustiť import.

Správy odoslané do vášho druhého účtu sa budú preposielať počas 30 dní, aby ste mali čas povedať o svojej novej adrese Gmail priateľom.

Zastavenie importu správ

 1. V počítači otvorte účet Gmail, do ktorého importujete poštu.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Účty a import.
 4. V časti Skontrolovať poštu z iných účtov kliknite na položku Odstrániť vedľa účtu, z ktorého už nechcete dostávať správy.

Poznámka: Ak správy dostávate naďalej, skontrolujte, či je v druhom účte nastavené automatické preposielanie. Potom vyhľadajte návod na jeho vypnutie v druhom účte. Ak chcete importované správy odstrániť, prečítajte si návod na ich odstránenie

Iba preposielanie nových správ

Z inej adresy Gmail: Nastavte automatické preposielanie.

Zo služby Yahoo, Outlook alebo inej e-mailovej služby: Vyhľadajte návod na automatické preposielanie správ z danej služby.