Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άλλους λογαριασμούς

Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τους ελέγχετε από το Gmail. Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε κι άλλον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εφαρμογή Gmail.

Σημαντικό: Εάν ο άλλος λογαριασμός ηλ. ταχυδρομείου που διαθέτετε δεν υποστηρίζει ασφαλείς συνδέσεις, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε.

Λήψη όλων των μηνυμάτων 

Μπορείτε να εισαγάγετε παλιά και νέα μηνύματα από άλλον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Σημείωση: Μπορείτε να μετακινήσετε μόνο μηνύματα, όχι φακέλους ή ετικέτες, από τον άλλο λογαριασμό σας.

Βήμα 1: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στον άλλον σας λογαριασμό

Yahoo, Outlook ή άλλη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Βεβαιωθείτε ότι ο άλλος σας λογαριασμός έχει πρόσβαση POP. Στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας στο Gmail.

Άλλος λογαριασμός Gmail

  1. Στον υπολογιστή σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό Gmail από τον οποίο θέλετε να γίνει η εισαγωγή.
  2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Δείτε όλες τις ρυθμίσεις.
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προώθηση και POP/IMAP.
  4. Στην ενότητα "Λήψη POP", επιλέξτε Ενεργοποίηση POP για όλα τα μηνύματα.
  5. Συνιστώμενο: Πλάι στην επιλογή "Όταν η πρόσβαση στα μηνύματα γίνεται μέσω POP", επιλέξτε διατήρηση αντιγράφου Gmail στα εισερχόμενα.
  6. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην Αποθήκευση αλλαγών.

Βήμα 2: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας στο Gmail

  1. Στον υπολογιστή σας, συνδεθείτε στο λογαριασμό Gmail προς τον οποίο θέλετε να γίνει η εισαγωγή.
  2. Επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Δείτε όλες τις ρυθμίσεις.
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λογαριασμοί.
  4. Στην ενότητα "Έλεγχος αλληλογραφίας από άλλους λογαριασμούς", κάντε κλικ στην Προσθήκη λογαριασμού αλληλογραφίας.
  5. Πληκτρολογήστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του άλλου λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
  6. Κάντε μια επιλογή και κάντε κλικ στο Επόμενο.
  7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
  8. Συνιστάται: Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στις παρακάτω επιλογές:
    • "Χρήση ασφαλούς σύνδεσης (SSL) πάντα κατά την ανάκτηση μηνυμάτων"
    • "Σήμανση εισερχόμενων μηνυμάτων"
    • Αφήστε τα άλλα πλαίσια μη επιλεγμένα.
  9. Κάντε κλικ στην Προσθήκη λογαριασμού.

"Ο διακομιστής απέρριψε την πρόσβαση μέσω POP3"

Για άλλα σφάλματα, μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα που σχετίζονται με τη Λήψη αλληλογραφίας.

Λαμβάνω διαφορετικό σφάλμα

Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση λεπτομερειών σφάλματος και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

  • Εάν το POP είναι απενεργοποιημένο, μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του άλλου σας λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναζητήστε έναν τρόπο να ενεργοποιήσετε το POP.
  • Εάν το POP δεν είναι διαθέσιμο, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να μην υποστηρίζει POP. Αντ' αυτού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για εισαγωγή των παλιών μηνυμάτων και έπειτα κάντε αυτόματη προώθηση των νέων.

Για άλλα σφάλματα, μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα που σχετίζονται με τη Λήψη αλληλογραφίας.

Λήψη μόνο παλιών μηνυμάτων

Εάν περάσατε πρόσφατα στο Gmail, μπορείτε να μεταφέρετε τα παλιά σας μηνύματα από άλλον λογαριασμό.

Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιείτε το Gmail στο πλαίσιο της εργασίας σας ή κάποιου εκπαιδευτικού ιδρύματος και δεν βλέπετε την επιλογή εισαγωγής αλληλογραφίας, ο διαχειριστής σας ενδέχεται να έχει απενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία.

  1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Gmail.
  2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Δείτε όλες τις ρυθμίσεις.
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λογαριασμοί.
  4. Στην επόμενη ενότητα, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή μηνυμάτων και επαφών.
  5. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  6. Κάντε κλικ στην Έναρξη εισαγωγής.

Για να έχετε χρόνο να ενημερώσετε τους φίλους σας σχετικά με τη νέα σας διεύθυνση στο Gmail, θα προωθήσουμε τα μηνύματα που σας έχουν στείλει τις τελευταίες 30 ημέρες. Θα εμφανίσουμε τη νέα σας διεύθυνση Gmail για 60 ημέρες ή μέχρι να διαγράψετε την υπενθύμιση.

Διακοπή εισαγωγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  1. Ανοίξτε τον λογαριασμό Gmail στον οποίο κάνατε εισαγωγή.
  2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Δείτε όλες τις ρυθμίσεις.
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λογαριασμοί.
  4. Στην ενότητα "Έλεγχος αλληλογραφίας από άλλους λογαριασμούς", κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή πλάι στον λογαριασμό από τον οποίον θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συμβουλή: Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί η αυτόματη προώθηση στον άλλον σας λογαριασμό, έπειτα κάνετε αναζήτηση σχετικά με το πώς να την απενεργοποιήσετε στον άλλον σας λογαριασμό. Εάν θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχαν ήδη εισαχθεί, μάθετε πώς να τα διαγράψετε

Προώθηση μόνο νέων μηνυμάτων

Από άλλη διεύθυνση Gmail: Ρυθμίστε την αυτόματη προώθηση.

Από Yahoo, Outlook ή άλλη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Κάντε αναζήτηση για τον τρόπο αυτόματης προώθησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αυτή την υπηρεσία.