Запознайте се с новия начин за организиране на пространство. Научете повече за организирането в нишки.

Проверка на електронна поща от други профили

Ако имате няколко профила за електронна поща, можете да ги проверявате в Gmail. Научете как да добавите друг профил за електронна поща към приложението Gmail.

Важно: Ако другият ви профил за електронна поща не поддържа защитени връзки, няма да можете да се свържете.

Изтегляне на всички съобщения 

Можете да импортирате и старите, и новите съобщения от друг профил за електронна поща. 

Забележка: Можете да премествате само съобщения, но не и папки или етикети от другия си профил.

Стъпка 1: Промяна на настройките в другия ви профил

Yahoo, Outlook или друга услуга за електронна поща

Уверете се, че до другия ви профил има достъп чрез POP. След това променете настройките си за Gmail.

Друг профил в Gmail

 1. От компютър влезте в профила си в Gmail, от който искате да импортирате.
 2. Кликнете горе вдясно върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на всички настройки.
 3. Кликнете върху раздела Препращане и POP/IMAP достъп.
 4. В секцията „Изтегляне чрез POP протокол“ изберете POP протоколът да се активира за всички имейли.
 5. Препоръчително: До „Когато достъпът до съобщенията е чрез POP“ изберете Копието в Gmail да се запази във „Вх. поща“.
 6. Кликнете върху Запазване на промените в долната част.

Стъпка 2: Промяна на настройките на Gmail

 1. От компютър влезте в профила си в Gmail, в който искате да импортирате.
 2. Кликнете горе вдясно върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на всички настройки.
 3. Кликнете върху раздела Профили и импортиране.
 4. В секцията „Проверка на пощата от други профили“ кликнете върху Добавяне на профил за електронна поща.
 5. Въведете имейл адреса на другия профил и кликнете върху Напред.
 6. Направете избор и кликнете върху Напред.
 7. Въведете паролата си.
 8. Препоръчително: Поставете отметка в квадратчетата до опциите по-долу:
  • „Винаги да се използва сигурна връзка (SSL) при изтеглянето на пощата“
  • „Входящите съобщения да се обозначават с етикет“
  • Оставете другите квадратчета без отметка.
 9. Кликнете върху Добавяне на профил.

„Сървърът отказа POP3 достъп“

При други грешки научете как да отстранявате проблеми с програмата за изтегляне на поща.

Получавам друга грешка

Кликнете върху Показване на подробности за грешката и следвайте тези съвети:

 • Ако достъпът през POP е деактивиран, отворете страницата с настройки на другия си профил за електронна поща и потърсете как да активирате този тип достъп.
 • Ако няма наличен достъп през POP, доставчикът ви на електронна поща може да не поддържа POP. Вместо това изпълнете стъпките по-долу, за да импортирате старите съобщения, след което настройте автоматично препращане на новите.

При други грешки научете как да отстранявате проблеми с програмата за изтегляне на поща.

Изтегляне само на старите съобщения

Ако наскоро сте преминали към Gmail, можете да прехвърлите старите си имейли от другия си профил.

Важно: Ако използвате Gmail за работа или училище и не виждате опцията за импортиране на поща, възможно е администраторът ви да е деактивирал тази функция.

 1. Отворете Gmail от компютъра си.
 2. Кликнете горе вдясно върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на всички настройки.
 3. Кликнете върху раздела Профили и импортиране или Профили.
 4. Кликнете върху Импортиране на поща и контакти във втората секция.
 5. Изпълнете стъпките на екрана.
 6. Кликнете върху Стартиране на импортирането.

За да ви дадем време, в което да съобщите на приятелите си за новия ви адрес в Gmail, ще ви препращаме съобщенията, изпратени до другия ви профил, в продължение на 30 дни. Ще показваме новия ви адрес в Gmail в продължение на 60 дни или докато не изтриете напомнянето.

Спиране на импортирането на имейли

 1. На компютър отворете профила в Gmail, в който сте импортирали.
 2. Кликнете горе вдясно върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на всички настройки.
 3. Кликнете върху раздела Профили и импортиране.
 4. В секцията „Проверка на пощата от други профили“ кликнете върху Изтриване до профила, от който искате да спрете да получавате имейли.

Съвет: Ако все още получавате имейли, проверете дали в другия ви профил не е настроено автоматично препращане, след което потърсете как да го изключите там. Ако искате да изтриете имейли, които вече са били импортирани, научете как да ги изтриете

Препращане само на новите съобщения

От друг адрес в Gmail: Настройте автоматично препращане.

От Yahoo, Outlook или друга услуга за електронна поща: Потърсете как да препращате автоматично имейли от съответната услуга.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
17
false
false