Håll koll på allt som är viktigt med Gmails nya gränssnitt. Läs mer om den nya layouten.

Logga in med applösenord

Tips! Applösenord rekommenderas inte och är oftast onödiga. Skydda ditt konto genom att koppla appar till ditt Google-konto med Logga in med Google. 

Ett applösenord är en 16-siffrig kod som du kan använda för att ge mindre säkra appar eller enheter åtkomst till ditt Google-konto. Applösenord kan endast användas med konton som har tvåstegsverifiering aktiverat.

När används applösenord?

Tips! Applösenord behövs inte på iPhone och iPad med iOS 11 eller senare. Använd Logga in med Google i stället.

Om det inte står Logga in med Google i appen kan du göra något av följande:

 • Använda applösenord
 • Byta till en säkrare app eller enhet

Skapa och använda applösenord

Om du använder tvåstegsverifiering och ett meddelande om att lösenordet är fel visas när du ska logga in kan du testa att använda ett applösenord.

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Välj Säkerhet.
 3. Välj Applösenord under Logga in på Google. Du kan behöva logga in. Om det här alternativet inte visas kan det bero på följande:
  1. Tvåstegsverifiering har inte konfigurerats för kontot.
  2. Tvåstegsverifiering har bara konfigurerats för säkerhetsnycklar.
  3. Kontot är registrerat via jobbet, skolan eller en annan organisation.
  4. Du har aktiverat Avancerat skydd.
 4. Välj Välj app längst ned och välj den app du använder följt av Välj enhet och välj den enhet du använder följt av Generera.
 5. Ange applösenordet enligt anvisningarna. Applösenordet är de 16 tecknen i det gula fältet på enheten.
 6. Tryck på Klar.

Tips! Vanligtvis behöver du bara ange ett applösenord en gång per app eller enhet, så du behöver inte lägga det på minnet.

Därför kan ett applösenord behövas

Tips! Skapa inte applösenord om inte appen eller enheten som du vill ansluta kontot till saknar Logga in med Google.

När du använder tvåstegsverifiering kan vissa mindre säkra appar eller enheter blockeras så att de inte kan använda Google-kontot. Med hjälp av applösenord kan du ge den blockerade appen eller enheten åtkomst till Google-kontot.

Applösenord återkallas efter lösenordsbyten

Av säkerhetsskäl återkallas dina applösenord när du ändrar Google-kontots lösenord. Om du vill fortsätta att använda en app med Google-kontot skapar du ett nytt applösenord.

Tips! Om du blir erbjuden att Logga in med Google i en app rekommenderar vi att du ansluter appen till ditt Google-konto med den funktionen.

Jag har glömt applösenordet

Ett applösenord kan bara användas en gång. Du kan när som helst skapa ett nytt applösenord.

Gör så här om du har tappat bort en enhet där applösenord används:

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Tryck på Säkerhet högst upp. 
 3. Tryck på Applösenord och återkalla applösenorden från den borttappade enheten. Du kan behöva logga in på nytt.
Det går ändå inte att logga in

 

Om du använder en app som inte kommer från Google och inte kan logga in kanske appens inloggningsmetod inte är säker. Testa att uppdatera till den senaste versionen av appen och använd Logga in med Google om det finns ett sådant alternativ.

Tips! Du kan även byta till en säkrare app.

Åtgärda problem med Microsoft Outlook
 • Med Logga in med Google:
  • Testa att logga in i Outlook med Google-kontots användarnamn. Kontrollera att du har den senaste versionen av Outlook.
 • Med ett applösenord:
  • Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för Google-kontot och inte kan använda Logga in med Google kan du använda ett applösenord.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
17
false