Logga in med applösenord

Ett applösenord är en 16-siffrig kod som du kan använda för att ge appar eller enheter som inte kommer från Google åtkomst till ditt Google-konto. Applösenord kan endast användas med konton som har tvåstegsverifiering aktiverat.

När används applösenord?

Skydda ditt konto genom att koppla appar till ditt Google-konto med Logga in med Google. Om detta alternativ inte erbjuds i appen du använder kan du antingen

 • koppla appen till Google-kontot med applösenord
 • byta till en säkrare app.

Skapa och använda applösenord

Obs! Om du använder tvåstegsverifiering och ett meddelande om att lösenordet är fel visas när du försöker komma åt Google-kontot kan ett applösenord lösa problemet.

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Välj Säkerhet på navigeringspanelen till vänster.
 3. Klicka på Applösenord på panelen ​Logga in på Google. Om detta alternativ inte visas kan det bero på följande:
  • Tvåstegsverifiering har inte konfigurerats för kontot.
  • Tvåstegsverifiering har endast konfigurerats för säkerhetsnycklar.
  • Kontot är registrerat via jobbet, skolan eller en annan organisation.
  • Du har aktiverat Avancerat skydd för kontot.
 4. Välj Välj app längst ned och välj sedan den app du använder.
 5. Välj Välj enhet och välj den enhet du använder.
 6. Välj Generera.
 7. Följ anvisningarna för hur du anger applösenordet. Applösenordet är de 16 tecknen i det gula fältet på enheten.
 8. Välj Klart.

Vanligtvis behöver du bara ange ett applösenord en gång per app eller enhet, så du behöver inte lägga det på minnet.

Därför kan ett applösenord behövas

När du använder tvåstegsverifiering kan vissa appar eller enheter blockeras från att komma åt Google-kontot. Med hjälp av applösenord kan du ge den blockerade appen eller enheten åtkomst till Google-kontot.

Tips! Anslut om möjligt appar till Google-kontot genom att välja alternativet Logga in med Google som är tillgängligt i många appar.

Applösenord återkallas efter lösenordsbyten

Av säkerhetsskäl återkallas dina applösenord när du ändrar ditt lösenord för Google-kontot. Du kan när som helst skapa ett nytt applösenord om du vill fortsätta att använda en app med ditt Google-konto.

Tips! Om du blir erbjuden att Logga in med Google i en app rekommenderar vi att du ansluter appen till ditt Google-konto med den funktionen.

Jag har glömt applösenordet

Ett applösenord används bara en gång. Du kan alltid generera nya applösenord när du behöver det, även för enheter och appar som du redan har auktoriserat.

Du kan ändå inte logga in

Om du använder en app som inte utvecklats av Google och har problem att logga in kanske appens inloggningsmetod inte är säker. Testa att uppdatera till den senaste versionen av appen och titta efter alternativet Logga in med Google som är tillgängligt i många appar. Du kan även byta till en säkrare app

Åtgärda problem med Microsoft Outlook

Om du inte kan logga in på Google-kontot med Microsoft Outlook kan du göra följande:

 1. Använd Logga in med Google
  • Testa att logga in på Outlook med ditt användarnamn för Google-kontot. Kontrollera att du använder den senaste versionen av Outlook-appen eller programmet.
 2. Använd ett applösenord
  • Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för Google-kontot och inte kan använda Logga in med Google kan du använda ett applösenord.