Kiểm tra thư Gmail của bạn có được xác thực hay không

Nếu bạn thấy một dấu hỏi bên cạnh tên của người gửi thì thư không được xác thực. Khi email không được xác thực, có nghĩa là Gmail không biết thư có đến từ người hiển thị trong mục người gửi hay không. Nếu bạn thấy điều này, hãy cẩn thận khi trả lời hoặc tải xuống bất kỳ tệp đính kèm nào.

Kiểm tra thư có được xác thực hay không

Lưu ý: Thư không được xác thực không nhất thiết là spam. Đôi khi xác thực không hoạt động đối với trường hợp các tổ chức có thật gửi thư đến các nhóm lớn, như thư được gửi đến danh sách gửi thư.

Kiểm tra thư Gmail
 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Mở email.
 3. Dưới tên của người gửi, nhấp vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống.

Thư này được xác thực nếu bạn thấy:

 • Tiêu đề "Được gửi bởi" với miền gửi, như là google.com.
 • Tiêu đề "Xác thực bởi" với miền gửi.

Thư không được xác thực, nếu bạn thấy một dấu hỏi bên cạnh tên của người gửi. Nếu bạn thấy điều này, hãy cẩn thận khi trả lời hoặc tải xuống bất kỳ tệp đính kèm nào.

Kiểm tra thư trong một ứng dụng thư khác như Outlook hoặc Apple Mail

Nếu bạn đang kiểm tra email trên một ứng dụng email khác, bạn có thể kiểm tra các tiêu đề thư.

 1. Mở một thư email.
 2. Tìm tiêu đề "Authentication-Results".
 3. Nếu thư được xác thực bởi SPF/DKIM, bạn sẽ thấy "spf=pass" hoặc "dkim=pass".
Tìm hiểu thêm về cách xác thực hoạt động (SPF và DKIM)

Email có thể được xác thực bằng cách sử dụng SPF hoặc DKIM.

SPF chỉ định máy chủ nào được phép gửi thư từ một miền nhất định bằng cách tạo ra một bản ghi SPF.

DKIM cho phép người gửi ký điện tử các email hợp lệ thông qua phương pháp mà người nhận có thể xác minh bằng khóa công cộng.

Sửa thư không được xác thực

Thư tôi nhận được không được xác thực

Nếu thư bạn nhận được từ một nguồn đáng tin cậy không được xác thực thì hãy liên hệ với người hoặc công ty gửi email cho bạn. Khi bạn liên hệ với họ, hãy cung cấp liên kết đến trang trợ giúp này để họ có thể hiểu cách xác thực thư của họ.

Thư tôi gửi từ miền của tôi không được xác thực

Nếu thư bạn gửi có một dấu hỏi "?" bên cạnh địa chỉ email (khi đến hộp thư của người nhận) thì thư đã không được xác thực.

Thư phải được xác thực để đảm bảo là chúng được phân loại chính xác. Ngoài ra, thư chưa được xác thực có nhiều khả năng bị từ chối. Vì những kẻ gửi spam cũng có thể xác thực email, nên việc xác thực thư không đảm bảo là thư của bạn luôn được gửi.

Sửa thư không được xác thực

Trước tiên, hãy đảm bảo là thư bạn gửi sẽ được xác thực bằng cách sử dụng DKIM (ưu tiên) hoặc SPF.

Tiếp theo, hãy kiểm tra các mẹo để gửi thư hàng loạt với Gmail:

 • Sử dụng các khóa RSA dài ít nhất 1024 bit. Email đã ký với các khóa ngắn hơn 1024 bit bị xem là chưa được ký và có thể dễ dàng bị giả mạo.
 • Gmail kết hợp các báo cáo của người dùng và các tín hiệu khác, với thông tin xác thực khi phân loại thư. Xác thực là bắt buộc đối với mọi thư gửi để đảm bảo là thư của bạn được phân loại chính xác. Để biết các phương pháp hay nhất, hãy xem Nguyên tắc dành cho người gửi hàng loạt của Gmail.
 • Tìm hiểu cách tạo chính sách để giúp kiểm soát thư không được xác thực từ miền của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?